Valikko

Arviointi

Arviointi antaa sinulle tietoa osaamisestasi ja siitä kuinka olet edistynyt opinnoissasi. Opintojen alussa kanssasi selvitetään opintojen tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin periaatteet.

Opintojesi edetessä sinulla on oikeus saada palautetta opinnoistasi. Voit seurata opintojesi etenemistä Wilmassa.

Valmentavassa koulutuksessa arviointi on osaamis- ja tavoiteperusteista. Oppimistasi ja osaamistasi verrataan osaamistavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiisi.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa arviointi on osaamis- ja kriteeriperusteista. Oppimistasi ja osaamistasi verrataan etukäteen määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Ne määrittelevät sen, mitä sinun pitää osata, jotta saat opintosi suoritettua.

Arvosana määräytyy ennalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Ne määrittelevät sen, millä tasolla osaamisesi on.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Saat palautetta osaamisesi kehittymisestä, että tiedät, mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava. Palautetta annetaan säännöllisesti koko opiskelun ajan sekä suullisesti että kirjallisesti. Työelämässä oppimisen yhteydessä palautetta osaamisen kehittymisestä antaa sinulle työpaikkaohjaaja.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on määritellä, miten hyvin osaat opiskelemasi asiat. Osaamisen arvioinnin perusteella määräytyvät opintokortin ja todistuksen arvosanat.

Osaamisen tasot ovat tyydyttävä 1 ja 2, hyvä 3 ja 4 tai kiitettävä 5.
Jos osaamisen arviointisi on mukautettu, ovat arvosanat mukautettu tyydyttävä 1 ja 2, mukautettu hyvä 3 ja 4 tai mukautettu kiitettävä 5.
Mukautetut arvosanat merkitään opintokortissa ja todistuksessa merkinnällä M.

Opit myös itse arvioimaan omaa osaamistasi. Oman osaamisen arviointi on tärkeä taito ja harjoittelemme sitä yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos sinulla on aikaisempia opintoja tunnustetaan osaamisesi määräysten mukaisesti. Osaamisesi todistamiseksi sinun tulee esittää todistus kyseisistä opinnoista. Vastuuopettajasi auttaa sinua opintojen tunnustamisen hakemisessa.