Valikko

Laatu

Kiipulalainen laatu tehdään jokaisen toimijamme arjessa. Haluamme kehittää toimintaamme ja sen laatua jatkuvasti. Kehittämisen tueksi seuraamme mittareita sekä keräämme palautetta asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme.

Kysy lisää
laatupäällikkö Laura Hahl
puh. 050 420 4107

Kiipulasäätiön ladunhallintajärjestelmä kattaa säätiön toimialat ja toimintajärjestelmän. Laadunhallintajärjestelmä pohjautuu EFQM-malliin ja EQAVET-laatuympyrästä johdettuun jatkuvan kehittämisen viitekehykseen.

Keskiössä on ruutu, jossa asiakkaat ja kumppanit. Ruudun ympärillä on neljä ruutua. Vasemmalla ylhäällä otsikko Suunta, jonka alla arvot, organisaatiokulttuuri, unelma, strategia, toimintasuunnitelma ja kestävä kehitys. Ruudusta lähtee nuoli oikealla ylhäällä ruutuun. Nuolessa sana tavoitteet. Ruudussa otsikko toiminta, jonka alla koulutus, kuntoutus ja valmennuspalvelut, liiketoiminta, asiantuntijapalvelut ja tukipalvelut. Ruudussa alhaalla oikealla otsikko tulokset, jonka alla mittarit ja palautteet. Ruudussa alhaalla vasemmalla otsikko arviointi ja kehittäminen, jonka alla analysointi ja suunnittelu, ennakointi, toimintaympäristön muutokset ja vaikuttavuus. Kuviota kiertää neljä nuolta, joissa teksti jatkuva kehittäminen.

Asiakkaat

  • Vaativan erityisen tuen opiskelijat
  • Kuntoutus- ja valmennuspalveluista hyötyvät henkilöt
  • Yritykset, yhteisöt ja muut yksityiset kuluttajat

Kumppanit

Kumppanimme ja verkostomme muodostuvat toimintamme, asiakkuuksiemme ja kehittämisen kautta. Meillä onkin monenlaisia kumppanuuksia, joiden kanssa haluamme yhdessä kehittää toimintaamme ja yhteiskunnan suvaitsevaisuutta. Teemme työtä muun muassa työelämän, rahoittajien ja päättäjien kanssa.

Suunta

Suuntamme ja strategiamme kulkevat käsi kädessä. Tutustumalla strategiaamme tiedät enemmän arvoistamme ja toiminnastamme nyt ja tulevaisuudessa.

Suuntaamme vaikuttaa vahvasti myös organisaatiokulttuurimme – se, että henkilökuntamme on sitoutunutta ja työ koetaan merkitykselliseksi. Panostamme tulevaisuudessa myös kestävään kehitykseen.

Tulokset

Käytössämme on monipuoliset mittarit ja palautteet, joiden pohjalta seuraamme ja kehitämme toimintaamme.

Tutustu tunnuslukuihimme toimintakertomuksesta >>

Arviointi ja kehittäminen

Teemme arviointia tulosten pohjalta. Analysoimme tuloksiamme ja huomioimme ennakointitiedon sekä toimintaympäristön muutokset. Suunnittelemme ja kehitämme toimintaamme ja sen vaikuttavuutta.