Valikko

Opiskelijan hyvinvointi

 

 

Kiipulan ammattiopisto haluaa edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Hyvinvoiva opiskelija tulee mielellään kouluun ja viihtyy opiskelemassa. Opiskelija voi lisätä omaa hyvinvointiaan siten, että syö terveellisesti, nukkuu tarpeeksi ja liikkuu joka päivä. Opiskelijoiden tukena on myös opiskeluhuolto. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskeluhuoltoa ovat yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto..

Tapahtumat ja teemapäivät ovat yhteisöllistä opiskeluhuoltoa

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joilla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia opintojen aikana. Henkilökunta ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia. Opiskelijahyvinvointipäällikkö ja opiskeluhuoltoryhmä (OHR) huolehtivat siitä, että opiskeluhuoltotoiminta on hyvin suunniteltu ja järjestetty. Opiskeluhuoltoryhmään (OHR) kuuluu opettajia ja ohjaajia sekä opiskelijakunnan, vanhempien ja terveydenhuollon edustaja. OHR tekee yhteistyötä myös opiskelijatutoreiden ja vapaa-ajan henkilökunnan kanssa. Vertaissovittelu (VERSO) on osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Vertaissovittelu (VERSO)

Vertaissovittelun eli VERSOn avulla opiskelijat saavat ratkaista itse ristiriitojaan, joita on tullut opiskelussa tai vapaa-ajalla. Sovittelijoiksi koulutetut opiskelijat auttavat riiteleviä opiskelijoita löytämään ratkaisun riitaansa. Henkilökunnan jäsenet tukevat taustalla sovittelijoiden toimintaa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittaviin tekoihin ja sanoihin mahdollisimman varhain.

Vertaissovittelun tarkoituksena on vähentää ristiriitoja koko yhteisössä ja vahvistaa yhdessäolon taitoja. VERSOssa ei anneta rangaistuksia eikä etsitä syyllisiä. Se on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Miten pääsen vertaissovitteluun? Kiipulan päätoimipaikassa Janakkalassa opiskelija tai henkilökunnan edustaja täyttää vertaissovittelun tilauslomakkeen ja lähettää sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen verso@kiipula.fi. Vertaissovittelun tilauslomakkeen löydät täältä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan). Tilauksen voi tehdä myös paperilomakkeella, joka viedään VERSO-postilaatikkoon. Lomakkeita löytyy koulutusaloilta. Muissa toimipaikoissa, joissa vertaissovittelu on otettu käyttöön, vertaissovittelun tilauksen tekeminen on ohjeistettu erikseen.

Terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palvelut ovat yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

Ykislökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja. Opiskelupaikkakunnan sijaintikunta vastaa yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä.Opiskelijan kotikunta vastaa kotikunnassa olevista hoito- ja tukisuhteista. Oppilaitos tukee niiden ylläpitoa koko opiskelujen ajan ja voi osallistua verkostotapaamiseen opiskelijan kanssa.

Terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut

Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa

  • opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja
  • opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin palveluja

Voit varata ajan terveydenhoitajalle, kuraattorille tai psykologille, jos haluat keskustella sinulle tärkeästä asiasta. Jos et osaa tai halua varata aikaa yksin, pyydä apua opettajalta tai ohjaajalta. Jos haluat mennä lääkäriin, sinun pitää ensin varata aika terveydenhoitajalle.


Katso oman opiskelupaikkakuntasi terveydenhoitaja- lääkäri-, kuraattori- ja psykologipalvelut alta:

Se kunta, jossa opiskelupaikkasi sijaitsee, on vastuussa yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisestä.

Opiskelijan kotikunta vastaa puolestaan opiskelijan hoito- ja tukisuhteista kotikunnassa. Jos sinulla on kotikunnassa hyvä tukihenkilö, sinun kannattaa jatkaa tapaamisia tukihenkilön kanssa, vaikka opiskelet toisella paikkakunnalla. Sinun on hyvä sopia opettajan kanssa, milloin voit tavata tukihenkilöäsi kotipaikkakunnalla. Opettaja tai ohjaaja voi osallistua sinulle tärkeään kotikunnan verkostotapaamiseen esimerkiksi etäyhteyden avulla.