Valikko

Työyhteisön valmentaminen

Työyhteisöt ja esihenkilöt hyötyvät tiedosta ja käytännön vinkeistä, jotka auttavat ohjaamaan ja ottamaan vastaan täsmätyökykyisen työnhakijan. Työyhteisöt tarvitsevat ymmärrystä täsmätyön hyödyistä ja siitä, miten täsmätyöntekijä vastaa työvoimatarpeeseen. Uusi työnkuva vaikuttaa usein koko työyhteisön arkeen, joten etukäteistieto ja ymmärrys selkeyttävät hyötyjä koko työyhteisölle.

Miten tuet työyhteisöä ottamaan vastaan täsmätyökykyisen työntekijän?

Tuo työyhteisöön konkreettista tietoa ja nosta esiin täsmätyön hyötyjä.

  • Selkeytä esihenkilön kanssa täsmätyön periaatteita ja hyötyjä sekä monimuotoisemman työelämän etuja. Kun työntekijät voivat miettiä aihetta ja saavat tietoa ja esimerkkikokemuksia, ennakkoluulot yleensä vähitellen vähentyvät.
  • Anna tilaa kysymyksille ja keskustelulle.

Selvennä omaa rooliasi työhönvalmentajana.

  • Kerro, miten voit olla tukena täsmätyöllistämisen eri vaiheissa niin työyhteisölle kuin uudelle työntekijälle.  

Kannusta avoimeen keskusteluun, rakentavan palautteen antamiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen.

  • Kun työ alkaa, kuulostele aktiivisesti tilanteen edistymistä ja tuo esiin vaihtoehtoja haastavampiin tilanteisiin.
  • Pehmennä tutustumisen tilanteita tarpeen mukaan, jotta vuorovaikutus ja tutustuminen pääsevät alkuun.
  • Kannusta rakentavaan keskusteluun. Usein ratkaisut löytyvät, kun tilannetta mietitään yhdessä.
  • Kiitä ja kehu työyhteisöä ja työnantajaa heidän vahvuuksistaan.