Valikko

Työsuhteen tukeminen

Työhönvalmentajana tunnet hyvin täsmätyöllistymisen eri vaiheet ja edistät työsuhteen rakentumista. Usein työnantaja kaipaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa selkeyttä vaihe kerrallaan.

Miten edistät työsuhteen rakentumista ja tuet työsuhdetta?

Tuetun perehdyttämisvaiheen avulla kohti työsuhdetta

Täsmätyöllistyminen etenee usein työkokeilun, määräaikaisen työharjoittelun tai työelämässä oppimisen kautta. Nämä jaksot ovat tärkeitä, koska niiden aikana työnantaja voi maksutta testata työnhakijan tai opiskelijan soveltuvuutta työhön. Työnkuvaa voidaan tarvittaessa muokata vastaamaan tarpeita ja osaamista.

  • Tue suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä osapuolten kanssa. Työnkuvan tulisi vastata työpaikan tarvetta sekä tekijän työkykyä.

Työhönvalmentaja kertoi työkokeilusopimusta tehtäessä, että työkokeilijan työajassa voi ottaa huomioon eläkkeen saajan tuloraja, vaikka työkokeilusta ei makseta palkkaa. Tavoitteena oli saada työaika mahdollisimman lähelle sitä, mikä voisi olla sopiva varsinaisessa työsuhteessa.

Neuvoa ja tukea täsmätyökykyisen palkkaukseen

Työhönvalmentajana tunnet palkkauksen tuet, jotka voivat olla työnantajalle epäselviä. Tue ja ohjaa selkeästi tukien hyödyntämisessä.

  • Työnantaja voi hyödyntää täsmätyökykyisen palkkaamiseen tietyin perustein palkkatukea, työolosuhteiden järjestelytukea tai kunnan työllistämisen tukia. Myös oppisopimusjakso on mahdollinen.
Kuvassa ovat työntekijä, työnantaja ja TE-toimiston työntekijä. Työntekijä sanoo voivansa tehdä työtä 15tuntia viikossa. Työnantaja kertoo työstä maksettavan palkan olven 12€ tunnissa. TE-toimiston työntekijä toteaa palkkatuen jälkeen työnantajan maksavan 216€ ja palkan sivukulut.

Vahvista molemminpuolista ymmärrystä ja selkeäkielisyyttä työsuhdeasioissa. Voit aluksi toimia esihenkilön ja työntekijän välillä ja tukea erityisyyden huomioimista, esteettömyyttä ja vuorovaikutuksen vahvistumista.

  • Työsuhdetta luotaessa on tärkeää, että molemmat osapuolet ovat tietoisia toistensa tilanteista, ja työnhakijan erityispiirteet ja tarpeet otetaan huomioon.
  • Työsuhteeseen liittyvä sanasto ja työsuhteen asiat voivat olla nuorelle uutta tai vaikeaselkoista. Vahvistat selkeäkielisyyttä ja lisäät ymmärrystä työsuhdeasioista.

Työkokeilusta tuli työsuhde, ja esihenkilö, uusi työntekijä ja työhönvalmentaja laativat yhdessä työsopimuksen. Työhönvalmentaja selkeytti vaikeita sanoja, kuten koeaika ja määräaikainen työsopimus. Työntekijälle hankala työvuorokirjanpidon ohjelma korvattiin selkeällä mallilistalla, johon työntekijä voi merkitä työajan poikkeukset helposti kynällä.

Kuvassa opiskelija osallistuu työyhteisön palaveriin. Hän miettii uskaltaako kysyä epäselvää asiaa. Samalla työpaikkaohjaaja miettii, puhuiko liian monta asiaa kerralla. Hän ajattelee tarkistavansa mitä opiskelija on ymmärtänyt.

Ole saatavilla ja tue työsuhteessa esiin nousevia tilanteita tarpeen mukaan. Tilanteet saattavat vaihdella.

  • Selvennä työelämän pelisääntöjä esihenkilön lisätukena. Työntekijä saattaa olla ensikertaa työsuhteessa ja tilanteet vaikkapa sairasloman tai loman yhteydessä voivat olla uusia.
  • Tue työnkuvan muutostilanteita. Usein työnkuva elää ja muuttuu työsuhteen edetessä. On tärkeää, että muutokset hoidetaan hallitusti, jotta vastuu tai työnkuva ei kasva liian suureksi. 
  • Anna tukea työsuhdeasioihin. Työsuhde on usein alkuun määräaikainen ja palkkatuki on myönnetty tälle ajalle. Muistuta työnantajaa ajoissa nivelvaiheesta, jotta työsuhde jatkuisi mahdollisimman saumattomasti.
  • Jos työsuhde päättyy, voit tukea tilannetta tarpeen mukaan ja vahvistaa ymmärrystä. Voit olla esimerkiksi keskustelun tukena, jotta työsuhteen lopetukseen liittyvät asiat käydään läpi yhteisessä ymmärryksessä.