Valikko

Työn muotoilu

Mitä on työn muotoilu? Entäpä työnkuvan mukauttaminen?

Miten voit tukea työnmuotoilua ja mukauttamista työssäsi?

Työn muotoilu

Työn muotoilua tehdään yleensä työntekijän tarpeesta sovittamalla tehtäviä vastaamaan hänen kykyjään ja osaamistaan. Sitä voidaan tehdä myös organisaation tai työyhteisön tarpeesta joko muotoilemalla vanhaa tai luomalla uutta työnkuvaa.

Työnkuvan mukauttaminen

Työnkuvan mukauttamisessa työtehtävät ja työ tarkennetaan vastaamaan tekijän osaamista ja työkykyä. Sitä tehdään yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja toisinaan myös työterveyshuollon kanssa.

Työn mukauttaminen voi koskea muun muassa seuraavia asioita.

 • Työtehtäviä (työtehtävien karsinta/lisäys, samoina toistuvat tehtävät)
 • Työaikajärjestelyjä (osa-aikatyö, tauottaminen, huomioidaan työmatkajärjestelyt)
 • Työvälineitä (apuvälineet työn tekemiseen, valaistus)
 • Työympäristöä (hiljainen työympäristö, keskeytyksetön työtila sekä tekniset järjestelyt ja tarvittavan avun saaminen)

Miten tuet työn muotoilua?

Selvitä tarve ja työtehtävät työnantajan ja työyhteisön kanssa.

 • Mihin tehtäviin tarvitaan tekijöitä?
 • Mikä aika on liian kiireellinen päivästä?

Auta huomaamaan työpaikan täsmätyötehtäviä. Ne voivat olla esimerkiksi suorittavia, avustavia, viimeisteleviä, valmistelevia tai irrallisia työtehtäviä. 

 • Kuluuko työntekijöiden aika muihin kuin osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin?
 • Mitkä työtehtävät eivät varsinaisesti kuulu kenenkään toimenkuvaan?

Kokoa uusi työnkuva työtehtävistä tai muotoile vanhaa työnkuvaa vastaamaan tarvetta. Tee muotoilua yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa.

Tarkastelkaa yhdessä tarvittavaa osaamista.

 • Tarvitaanko työtehtävässä tiettyä osaamista, koulutusta tai pätevyyttä?
 • Kuinka paljon työtä on? Mihin aikaan päivästä se tulisi tehdä?
 • Voiko työtehtäviä mukauttaa täsmätyökykyiselle?

Tue työnkuvan täsmäytymistä työkokeilun tai -suhteen alkaessa molempien osapuolten tarpeita palvelevaksi.

 • Huomioikaa, että uusi työnkuva vaikuttaa myös muiden työntekijöiden tehtäviin.