Valikko

Saavutettavuusseloste

Kiipula.fi -verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Kiipula.fi -sivusto on julkaistu 1.9.2020 Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu samana päivänä. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut  sivuston tekninen toimittaja.

Vaatimustenmukaisuus

Verkkosivusto vastaa suurelta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Lisäksi pdf-muotoiset toimintakertomukset sivulla Kiipulasäätiön organisaatio ja toiminta eivät vastaa täysin saavutettavuusvaatimuksia. Myöskään Kiipulan ammattiopiston hakijan opas 2023 -pdf ei täysin vastaa saavutettavuusvaatimuksia.
Etusivun sosiaalisen median nostot ja tapahtumien Menoinfo eivät ole saavutettavia, nämä ovat kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä eivätkö kuulu lainsäädännön piiriin.
Sivuilla on podcasteja, joista puuttuu litterointi.
Pyry-hankkeen sivuilta löytyvä lautapeli ei täytä saavutettavuuskriteerejä, koska kyseessä on tulostettava lautapeli.
Kiipula ei vastaa kolmansien osapuolien tuottamasta sisällöstä, jolle sivustolta on linkitetty.

Palaute ja yhteystiedot

Voit antaa palautetta oheisen lomakkeen avulla.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja asian hoitamiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)