Valikko

Töihin TELMA-ryhmään!

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joita nuori tarvitsee itsenäistyessään aikuisen elämään. Jokaisella TELMA-opiskelijalla on oma henkilökohtainen avustaja/avustajat ja ryhmässä työskentelee aina myös erityisopettaja sekä ohjaaja

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaista työskentely TELMAssa on. Tämä on meidän yhteinen duuni – tervetuloa mukaan!

Hae meille töihin!

TELMA-koulutus on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon apua ja ohjausta. TELMA-koulutuksissa opiskellaan pienryhmässä henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin työtehtäviin ja harjoitellaan itsenäisen elämän taitoja. Ryhmissä opiskelee 6–8 opiskelijaa. Osa opiskelijoistamme käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä ja liikkumisen apuvälineitä. 

Avustaja työskentelee osana TELMA-tiimiä, johon kuuluu erityisopettaja, ohjaaja sekä avustajia. Avustajan tehtävänä on opiskelijan henkilökohtainen ohjaaminen ja avustaminen opetus- ja työtilanteissa sekä päivittäistoiminnoissa. Työtä voidaan tehdä sekä oppilaitoksessa että muussa oppimisympäristössä. Työhön voi sisältyä myös työskentelyä iltapäivätoiminnassa.

Toivomme sinulta lähihoitajan tai muuta soveltuvaa koulutusta. Etuna näemme, jos sinulla on työkokemusta kehitysvamma-alalta sekä autismiosaamista. Avustajalta toivomme myös ohjausosaamista, tiimityöskentelyn taitoa sekä joustavuutta muuttuvien tilanteiden edessä. Hyvä huumorintaju ja opiskelijoiden kunnioittava kohtaaminen sekä toimeen tarttuminen ovat työn peruspilareita.

Tutustu TELMA-työntekijöihimme!

TELMA-ohjaaja Jenni Asikainen

Ohjaaja Jenni Asikainen kertoo työstään TELMA-ohjaajana.

”Yksi tärkeimmistä tavoitteista työssäni on opiskelijan omatoimisuuden tukeminen ja edistäminen. Palkitsevinta on se, kun huomaa opiskelijan edistyneen jossain asiassa.”

Ohjaaja Jenni Asikainen

TELMA-avustaja Janne Ranta

Janne Ranta toimii henkilökohtaisena avustajana TELMA-ryhmässä.

”Henkilökohtainen avustaja toimii avustajana nimetylle opiskelijalle, joten työtehtävät määräytyvät pitkälti hänen tarpeidensa mukaan. Jos avustettava on pyörätuolissa, on toimenkuvassa enemmän nostelua ja fyysistä avustamista.”

Avustaja Janne Ranta.

Tutustu Kiipulaan työnantajana Meidän yhteinen duuni -sivuston kautta.