Valikko

Historiapolku – Aikkari

Valmistunut 1978

Kiipulan ammatillinen kurssikeskus sai toimiluvan 1978. Se oli Suomen ainoa työrajoitteisten työllisyyskoulutukseen erikoistunut keskus. Alun perin 60 pysyvästä paikasta yli puolet oli varattu metallin kursseille. Työelämään ja koulutukseen hakeutuvia varten otettiin 1980-luvun alussa käyttöön työhön ja koulutukseen ohjaava TYKO-kurssi. Kurssikeskus sulautettiin osaksi Kiipulan ammattiopistoa 2007.

Jo 1960-luvun alussa huomattiin tarve järjestää lyhyempiä kursseja tuberkuloosista toipuville vanhemmille opiskelijoille. Heillä ei kaikilla ollut taloudellisia mahdollisuuksia tai halukkuutta suorittaa pitkää ammatillista koulutusta. Ammatillista kurssitoimintaa järjestettiin ensin aina vuodeksi kerrallaan myönnetyn toimiluvan perusteella. Ammatillinen kurssikeskus perustettiin lopulta vuonna 1978.

1980-luku oli vilkasta aikuiskurssien aikaa. Metallialan ohella koulutettiin muun muassa laitossiivoojia, osastoapulaisia, hierojia ja välinehuoltajia. Myös mikrotietokonetekniikan kursseja pidettiin. 1991 laki muuttui, ja Kiipulan kurssikeskuksesta tuli Kiipulan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Se järjesti monenmoisia koulutuksia ja kursseja ympäri maata tuleville opiskelijoille. Työhallinnon ohella ostajina olivat Kansaneläkelaitos ja vakuutusyhtiöt. Vuonna 1994 koulutettiin 850 opiskelijaa 94 kurssilla.

Aikuiskoulutuksen toimintatapa on aina ollut uutta etsivä ja kokeileva. 1995 alkoi Suomen EU-liittymisen myötä hanketoiminta. Ensimmäinen hanke – IntoWork – oli heti kansainvälinen. Kelan kanssa toteutettu OTE-kuntoutuskokeilu vuosina 2000–2002 avasi tietä uudenlaiselle pitkäkestoiselle kuntoutusmallille.  OTEn ja sen jatkajien myötä Kiipulan toiminta laajeni Tampereelle, Lahteen ja Vantaalle.

Aikuiskoulutuskeskus sulautettiin 2007 osaksi Kiipulan ammattiopistoa. Aikuisten koulutus kuitenkin jatkui muun muassa työvoimakoulutuksena. Erillis- ja hankerahoituksilla kehitettiin erityistä tukea tarvitseville aikuisille soveltuvia koulutusta ja kuntoutusta yhdistäviä ohjelmia. Näistä esimerkkinä on vaikkapa Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO), jonka avulla Kiipula tarjosi useammalle sadalle opiskelijalle reitin työelämään 2013–2016.

Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen reformissa aikuiskoulutus lakkasi erillisenä toimintana ja sulautui osaksi muuta erityisopetusta. Tänään Kiipulassa on vain vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Valtaosa nuoria, mutta myös aikuisia.