Valikko

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Hyödynnä oppilaitoksien henkilökuntaa täsmätyöntekijän työllistymispolulla.

Täsmätyöntekijän oppilaitoksen henkilökunnan kokemukset ja näkemykset valmistuvasta opiskelijasta ovat sinulle äärimmäisen hyödyllistä tietoa. Erityisammattioppilaitoksissa tuetaan vahvasti opiskelijoita työllistymään. Tuen tarve työnhaussa on monesti suuri, vaikka asioita olisi harjoiteltu opiskelun aikana paljonkin.

Kuvassa näkyy polku joka johtaa ovelle työelämään. Polulla on lueteltuna oppilaitoksen tukitoimenpiteitä opiskelijan työllistymiseen. Oppilaitos rakentaa monialaisen verkoston opiskelijalle ja tarjoaa valmennusta työelämää varten. Se myös mahdollistaa työelämässä oppimisen jaksoja ja laatii jatkosuunnitelman opiskelijalle jossa on oleelliset tiedot konkreettisesti ja ytimekkäästi. Lisäksi oppilaitos on sitoutunut vielä jälkiohjaamaan opiskelijaa valmistumisen jälkeen jo hän ei ole työllistynyt tai palveluiden piirissä.

Oppilaitoksen rooli täsmätyökykyisen polulla

 • Opiskelijan täsmätyökyvyn tukemien: omien vahvuuksien, voimavarojen ja tarpeiden tunnistaminen, sekä itselle sopivan työn hahmottuminen.
 • Monialaisen verkoston kokoaminen.
 • Työllistymisen edistäminen työnantajatyhteistyön avulla

Monialaisen verkoston rakentaminen aloitetaan opintojen alussa. Verkostoa ylläpidetään opintojen aikana.

TOSI-valmennusta

 • Tietoa työelämästä, palveluista ja saatavilla olevasta tuesta
 • Ymmärrystä omista vahvuuksista ja soveltuvasta työstä

Työelämässä oppimisen jaksot

 • Tukea työpaikkaohjaukseen
 • Tietoa täsmätyöstä, työllistämisen tuista, työn muotoilusta ja mukauttamisesta
 • Paras väylä työllistymiseen

Jatkosuunnitelmassa oleelliset tiedot konkreettisesti ja ytimekkäästi

 • Soveltuvat työtehtävät ja työympäristö
 • Työpaikalla tarvittavat muokkaukset ja tuki
 • Palveluissa ja työnhaussa tarvittava tuki
 • Suunnitelma toimeentulosta
 • Onko olemassa lääkärinlausunto työkyvystä

Jälkiohjaus valmistumisen jälkeen

 • Yhteydenotto valmistuneeseen opiskelijaan, jonka tuen tarve on tunnistettu ennen valmistumista
 • Seurantakysely
 • Näistä nousseet palveluohjauksen tarpeet