Valikko

Kiipulan ammattiopiston järjestyssäännöt

Kiipulan ammattiopiston järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö sekä opiskelurauhan säilyminen. Jokaisen opiskelijan tulee omalta osaltaan huolehtia koulurauhan säilymisestä. Oppilaitoksen järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelujen aikana sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa niin oppilaitoksen alueella kuin sen ulkopuolella.

Kiipulan ammattiopiston järjestyssäännöt

1 § Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Pukeutuminen ei saa olla toisia loukkaavaa ja vihaan yllyttävää.

2 § Opiskelijoihin ja henkilökuntaan kohdistuva epäasiallinen käyttäytyminen on kielletty.

a) kiusaaminen: myös netissä tapahtuva
b) väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen käyttäytyminen
c) seksuaalinen häirintä
d) sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä häirintä
e) alkuperään, kieleen tai uskontoon liittyvä häirintä
f) muu epäasiallinen käyttäytyminen

3 § Oppilaitoksen alueelle tai rakennuksiin ei saa tuoda sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.

4 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuusohjeita. Opiskelijan on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilösuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. Tapaturmatilanteissa opiskelija on velvollinen antamaan välittömän ensiavun ja ottamaan yhteyttä henkilökuntaan.

5 § Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opintoihin sisältyvät tehtävät tulee tehdä huolellisesti.

6 § Poissaoloista on ilmoitettava välittömästi vastuuopettajalle tai muulle henkilökunnalle. Tiedossa olevat poissaolot (esim. matkat) sovitaan ajoissa.

7 § Opetuksen ja työssäoppimisen aikana on noudatettava sovittuja työaikoja.

8 § Kiipulasäätiön käytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vahingoittamatta. Tahallisesta vahingonteosta seuraa korvausvelvollisuus. Omaisuuden vahingoittamisesta ja särkymisestä tulee opiskelijan ilmoittaa henkilökunnalle.

9 § Oppilaitos ei korvaa opiskelijan rikkoutunutta tai kadonnutta omaisuutta.

10 § Opiskelijan on käsiteltävä raaka- ja tarveaineita säästäväisesti ja asianmukaisesti.

11 § Kaikkien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö, tarjoaminen, myynti ja esiintyminen näiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksen alueella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

12 § Tupakointi ja sähkötupakan käyttö ovat kiellettyjä oppilaitoksen alueella. Nuuska rinnastetaan tupakkatuotteisiin.

13 § Räjähteiden ja muiden räjähdysherkkien tai syttymisherkkien aineiden, ampuma-aseiden, teräaseiden, muiden vastaavien esineiden ja tarvikkeiden hallussapito ja säilyttäminen on kielletty Kiipulasäätiön alueella.

14 § Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitotoimia.

Jukka Kujala
rehtori

Opiskelijatalojen järjestyssäännöt