Valikko

Vastuullisen kasvun Kiipula

– strategiamme 2024–2027

Kiipulasäätiön toiminnan perusajatus Koulutusta, kuntoutusta, kumppanuutta

Kiipulasäätiö on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Tarjoamme polkuja ja osaamista työelämään. Tavoitteenamme on työelämä ja täsmätyökyky.

Unelma

Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa on työtä, osallisuutta ja hyvinvointia kaikille.

 

Arvot

Aikaansaavuus – Olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista.
Ihmisyys – Arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina.
Kumppanuus – Asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme.

Ammatillinen koulutus

 • Vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen tarve on edelleen suurta. Samalla valmistaudumme ikäluokkien pienenemiseen.
 • Vahvistamme koulutustarjontaamme päätoimialueillamme siten, että kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen.

 • Tarjoamme työmarkkinoiden tarpeisiin täsmäosaajia.


Ammatillisen koulutuksen strategiset valinnat

 • Oppimisen tuki
  Jokaisella opiskelijalla on kyky oppia uutta ja kasvaa. Tukitoimilla varmistamme yhdenvertaiset oppimisen edellytykset kaikille.
 • Uraohjaus

  Koko opiskeluajan kestävä uraohjaus tukee yksilöllisiä polkuja ja päämääriä.

 • Aidossa työelämässä tapahtuva oppiminen
  Kiipulassa opitaan tekemällä. Oikeilla työpaikoilla tekeminen kasvattaa ammattitaitoa ja mahdollistaa työllistymisen täsmätehtäviin.
 • Digitaalisuus, automaatio ja tekoäly.
  Digitaalisuutta hyödynnetään opetuksessa ja ohjauksessa. Digiosaaminen on myös tärkeä osa tulevaisuuden työelämätaitoja.

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

 • Nuorten kuntoutustarve on kasvussa. Ohjaamme heikoimmassa asemassa olevia nuoria koulutus- ja työllisyyspolulle.
 • Työelämän muutokset haastavat työntekijöitä. Tuemme työssä jaksamista ja työurien pidentämistä.

 Kuntoutuksen strategiset valinnat

 • Tavoitteenamme on toiminnan määrän hallittu kasvu ja monipuolistaminen Kiipulan nykyisellä toiminta-alueella tai perustellusta syystä muilla kasvualueilla.

 • Lisäämme henkilöstön osaamista etä-, mielenterveys ja nuorten päihdekuntoutuksessa.

Osaava henkilöstö

 • Vastaamme kilpailukykyisenä työnantajana vahvuuksiemme ja arvojemme avulla työelämän muutoksiin.
 • Tutkimme ja edistämme digitaalisuuden ja tekoälyn mahdollisuuksia toiminnassa ja johtamisessa.

Henkilöstön ja johtamisen kehittämisen strategiset valinnat

 • Mittaamme ja kehitämme henkilöstön työhyvinvointia systemaattisesti ja osallistavasti.
 • Kehitämme henkilöstön ammatillista osaamista vastaamaan työelämän muutoksia.
 • Edistämme esihenkilöiden osaamista ja johtamisen rakenteita ja käytäntöjä.

Vastuullisuus

Olemme yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Ydintoimintaamme on hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen.

Toimintamme on vastuullista ja vaikuttavaa. Rakennamme kestävää tulevaisuutta tehokkaasti ja tuloksellisesti. Viestimme aktiivisesti vastuullisesta toiminnastamme ja tuloksistamme.

VASTUULLISUUDEN STRATEGISET VALINNAT

 • Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu toteutuvat Kiipulan ydintehtävissä, koulutuksessa ja kuntoutuksessa. Annamme ihmisille osaamista ja tukea hyvän elämän perustaksi.
 • Kiipula on vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa työntekijöilleen merkityksellistä työtä ja hyvinvoivan työyhteisön.
 • Kiipula hallinnoi ja hoitaa omaisuuttaan ja toimintaansa kestävällä tavalla. Kehitämme Janakkalan toimipaikan elinvoimaisuutta ja vaalimme Kiipulan aineellista ja henkistä historiallista perintöä.
 • Teemme energiaratkaisuja tilojen ja liikkumisen suhteen kestävän kehityksen näkökulmasta. Mittaamme hiilijalanjälkeämme  ja valmistaudumme ESG-raportointiin.

Sosiaalinen vastuu

 • Yhteiskuntavastuu
 • Viestintä
 • Vastuullinen työnantaja

Talous ja hallinto

 • Vastuullisesti hoidettu talous
 • Janakkalan toimipaikan elinvoimaisuus
 • Historiallisen perinnön säilyttäminen

Ekologinen

 • Energia- ja tilaratkaisut
 • Liikkuminen
 • Kierrätys
 • Luonnon monimuotoisuus