Valikko

Henkilötietojen käsittely kamera- ja kulunvalvonnassa

Rekisterin nimi

Kiipulasäätiön kamera- ja kulunvalvontajärjestelmä

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä:
Kiipulasäätiö
Kiipulantie 507, 14200 Turenki
puhelin (03) 68521, kirjaamo@kiipula.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Ritva Ruohonen
PL 13, 14201 Turenki
puhelin (03) 68521, kirjaamo@kiipula.fi

Käsittelyn tarkoitus

Kulunvalvontajärjestelmää käytetään kulkuoikeuksien hallintaan Kiipulan alueella.

Tarkoituksena on

 • ohjaata henkilöliikenne kulkemaan ennalta määriteltyjä reittejä
 • parantaa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta
 • suojata omaisuutta
 • ehkäistä rikoksia
 • auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä

Rekisteritietoja voidaan käyttää tiloissa liikkuvien henkilöiden kulkutapahtumien selvittämiseen ja yksilöintiin.

Kameravalvonnan tarkoituksena on

 • ensisijaisesti parantaa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta sisätiloissa ja ulkoalueilla
 • suojata omaisuutta
 • ehkäistä rikoksia
 • auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Mitä tietoja käsittelemme

Kulunvalvontajärjestelmän tiedot:

 • henkilön nimi
 • tehtävänimike
 • esimies
 • työsuhteen alkamispäivä
 • kulkualueet
 • maksupalveluoikeus
 • työaika
 • kulkutunnisteen numero
 • henkilönumero
 • leimaustiedot

Kulunvalvonnarekisteriin tallentuvat hyväksytyt ja hylätyt kulkutapahtumat aikaleimoineen.

Kiipulasäätiön toimipaikkojen tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvilla tiloissa ja alueilla järjestelmään tallentuu kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

Mistä saamme tiedot

Tiedot saadaan Kiipulasäätiön toimipaikossa tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämästä kuva-aineistosta ja kulunvalvontajärjestelmän lukijalaitteilta. Kulunvalvonjärjestelmään henkilötiedot tallennetaan manuaalisesti

Tietojen luovuttaminen

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Kulunvalvonnan tietojen säilytysaika on 3v, jonka jälkeen ne poistetaan.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään 1-2 viikkoa, jonka jälkeen tiedot ylikirjoitetaan.

Järjestelmiin kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoihin pääsy määritellään käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet määritellään työtehtävien mukaan. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.