Valikko

Perehdyttämisen tukeminen

Perehdytys on tärkeä osa työtäsi. Autat työyhteisöä opettamaan työtehtäviä ja perehdyttämään niin, että täsmätyökykyisen tarpeet otetaan huomioon. Perehdytys voi tapahtua työelämässä oppimisen tai työkokeilun aikana. Työnkuvaa muokataan vastaamaan täsmätyökykyisen työkykyä ja osaamista.

Miten tuet perehdyttämisessä?

Tue täsmätyöntekijän perehdyttämistä työtehtäviin ja työyhteisön tapoihin.

  • Ole työyhteisön tukena työtehtävien ja hyvien toimintatapojen opettelussa.
  • Tue yhteisöä ohjauksessa ja työelämätaitojen vahvistamisessa.
  • Huolehdi tarvittavien ohjeiden ja tukikeinojen käyttöönotosta.
  • Auta työturvallisuuden huomioimisessa esihenkilön ohjeiden mukaisesti.

Rakenna yhteistyötä ja ymmärrystä ratkaisukeskeisesti.

  • Tue työyhteisöön kiinnittymistä ja vuorovaikutuksen kehittymistä.
  • Tue esihenkilön ja työntekijän vuorovaikutustilanteita esimerkiksi avustaen selkeäkielisyydessä.
  • Kannusta avoimeen keskusteluun ja palautteen antamiseen.

Anna tukea työnkuvan täsmäytymiselle

  • Perehdyttämisvaiheen edetessä tuet työnkuvan rakentumista, jotta se vastaa työntekijän tarpeita ja vahvuuksia.
Piirroskuva, jossa ihmisiä kannettavan tietokoneen äärellä. Teksti, jossa lukee "tule vaan istumaan tähän samaan pöytään, niin pääset tutustumaan meidän työporukkaan".