Valikko

Täsmätyöopas

Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta jokaisesta on johonkin tehtävään.

Työpaikalla tämä tarkoittaa sitä, että työtehtävät jaetaan optimaalisesti kunkin työntekijän osaamisen ja jaksamisen suhteen. Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse olla moniosaajia, osaan tehtävistä käy hyvin täsmätyöntekijä.

Useimmilla meistä on joitain esteitä työtehtävissämme. Kenellä ei kestä selkä, kenellä on keskittymisen tai jaksamisen ongelmaa. Työtehtäviä valikoimalla olemme kuitenkin löytäneet paikkamme työelämässä. ”Täsmätyön” ajatus on juuri tämä: me olemme kaikki täsmätyökykyisiä.

  • Täsmätyössä työntekijän toimintakyky sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. 
  • Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.
  • Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.
  • Täsmätyökykyinen ihminen on täysin työkykyinen suorittamaan hänelle räätälöidyt työtehtävät.

Tilanteessa, jossa Suomessa tarvitsemme kaikki tekijät tavalla tai toisella työmarkkinoille, on täsmätyöllistyminen tärkeä menettelytapa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Täsmätyökykyisten työllistäminen on myös tärkeä osa yritysten sosiaalista vastuuta.

Työllä on suuri merkitys meille kaikille. Lue projektityöntekijämme Saara Väinölän kirjoitus työn merkityksestä ja täsmätyöstä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo
Euroopan unionin osarahoittama -tunnus
Työtä kyllä riittää -hankkeen logo.
Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena -logo.