Valikko

Useimmilla meistä on joitain esteitä työtehtävissämme. Kenellä ei kestä selkä, kenellä on keskittymisen tai jaksamisen ongelmaa. Työtehtäviä valikoimalla olemme kuitenkin löytäneet paikkamme työelämässä. ”Täsmätyön” ajatus on juuri tämä: me olemme kaikki täsmätyökykyisiä.

  • Täsmätyössä työntekijän toimintakyky sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. 
  • Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.
  • Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.
  • Täsmätyökykyinen ihminen on täysin työkykyinen suorittamaan hänelle räätälöidyt työtehtävät.

Tilanteessa, jossa Suomessa tarvitsemme kaikki tekijät tavalla tai toisella työmarkkinoille, on täsmätyöllistyminen tärkeä menettelytapa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Täsmätyökykyisten työllistäminen on myös tärkeä osa yritysten sosiaalista vastuuta.

Työllä on suuri merkitys meille kaikille. Lue projektityöntekijämme Saara Väinölän kirjoitus työn merkityksestä ja täsmätyöstä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo
Euroopan unionin osarahoittama -tunnus
Työtä kyllä riittää -hankkeen logo.
Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena -logo.