Valikko

Koulutussopimus

Lisätietoa
työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen
puh. 040 7142 880
marjo.siekkinen@kiipula.fi

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. 

  • Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.
  • Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella.
  • Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle.