Valikko

Ilmoituskanava

Kiipulasäätiössä käyttöön otetulla ilmoituskanavalla toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja lakia Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Jokainen työntekijämme tai yhteistyökumppanimme voi ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, jotta voimme korjata, estää tai oikaista mahdolliset epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Ilmoittaminen

Ilmoituksen tekijä tulee olla vakuuttunut ilmoituksen tietojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömästi. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa. Ilmoituksen tekijällä on oltava perusteltu syy uskoa, väärinkäytöksiä koskevat tiedot pitävät paikkansa ilmoitusta tehtäessä.

Ilmoituksen voi jättää mm. seuraavissa epäilytapauksissa:

  • julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
  • rikos- ja väärinkäytösepäilyt
  • omaisuus- tai taloudelliset väärinkäytökset
  • tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja
  • ympäristönsuojelu
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Ilmoituskanava ohjaa ilmoituksen laatimista. Ilmoituskanavassa olevaa ohjeistusta kannattaa seurata, jotta ilmoituksen tekijä voi seurata asian käsittelyn etenemistä.

Linkki ilmoituskanavalle.

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisina. Kiipulasäätiö säilyttää tietoja vain sen aikaa, kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota vasten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät (linkki selosteeseen).

Lisätietoja
Ritva Ruohonen
hallintopäällikkö
Kiipulasäätiö