Valikko

Henkilötietojen käsittely sidosryhmä- ja asiakasrekistereissä

Rekisterin nimi

Sidosryhmä- ja asiakastiedot

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä:
Kiipulasäätiö
Kiipulantie 507, 14200 Turenki
puhelin (03) 68521, kirjaamo@kiipula.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Ritva Ruohonen
PL 13, 14201 Turenki
puhelin (03) 68521, kirjaamo@kiipula.fi

Käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmä- ja asiakasrekisteriä käytetään

 • sidosryhmä- ja/tai asiakassuhteen hoitamiseen
 • sidosryhmä- ja asiakasyhteydenpitoon
 • sidosryhmän ja/tai asiakkaan ja Kiipulasäätiön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen
 • henkilötietojen käsittelyyn sidosryhmä- ja asiakasviestinnässä
 • mainonnassa ja suoramarkkinoinnissa

Mitä tietoja käsittelemme

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaiden yhteyshenkilöistä:

 • asiakkaan nimi (yritys/yhteisö)
 • yhteyshenkilön nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yhteyshenkilön asema yrityksessä/yhteisössä
 • yrityksen/yhteisön osoitetiedot
 • Y-tunnus/rekisteritunnus/henkilötunnus
 • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista/tuotteista
 • tiedot asiakkaalle tehdysitä tarjouksista
 • yhteydenotot eli kirjatut puhelut, asiakastapaamiset ja sähköpostikeskustelut
 • muut palvelun toteuttamisessa tarvittavat tiedot

Mistä saamme tiedot

Tiedot rekisteriin saadaan

 • ostavilta asiakkailta
 • palveluja käyttäneiltä asiakkailta
 • potentiaalisilta asiakkailta, jotka ovat esimerkiksi pyytäneet tarjouksia tai tutustuneet muuten Kiipulan palvelutarjontaan.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille, jos viranomaistoiminta edellyttää tietojen luovuttamista. Emme luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot rekistereissä säilytetään asiakassuhteen ajan ja sitä seuraava tilikausi.

Tiedot säilytetään sähköisenä arkistona. Asiakastietojärjestelmiin kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoihin pääsy määritellään käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet määritellään työtehtävien mukaan. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.