Valikko

Läsnäolo

Opintosi etenevät, kun olet läsnä ja osallistut opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaan.

Ilmoita vastuuopettajallesi aina mahdollisimman pian, jos et voi osallistua opetukseen. Työelämässä oppimisen aikana ilmoita poissaolostasi myös työpaikalle. Sairaana ei saa osallistua opetukseen tai mennä työpaikalle.

Yli viikon koulupäivän sairauspoissaolosta sinun pitää toimittaa lääkärin kirjoittama todistus.

Opettajat seuraavat sinun läsnäoloasi. Runsaat poissaolot vaikuttavat oppimiseen ja opintojen etenemiseen. Opettaja ilmoittaa yli viikon luvattomista poissaoloista opintojasi rahoittavalle taholle. Tällöin rahoittaja saattaa vaatia sinua selvittämään, miksi olet ollut pois opinnoista.

Oppilaitoksen opintohallintojärjestelmästä siirtyvät muun muassa seuraavat tiedot
Oma opintopolku -palveluun (avautuu uuteen ikkunaan):

  • opintojen aloittaminen ja päättäminen
  • läsnäolo
  • suoritukset

Kela seuraa opiskelutietojasi Opintopolku-palvelusta. Tarvittaessa opintojen rahoittajat pyytävät sinulta lisätietoja, esimerkiksi HOKSin. Jos opiskelusuunnitelmasi muuttuvat, toimitetaan Kelaan valvontailmoitus.

Opintojen keskeyttäminen

Sinulle voi joskus tulla sellainen elämäntilanne, että joudut keskeyttämään väliaikaisesti opintosi tai haluat erota oppilaitoksesta kokonaan. Tällaisessa tilanteessa ota heti yhteys opettajaasi. Opettajan kanssa pääset keskustelemaan keskeyttämisen syistä, ja voitte yhdessä miettiä vaihtoehtoja jatkoa varten. Vastuuopettajanasi toimiva opettaja kirjoittaa jatko-suunnitelman HOKSiin yhdessä sinun kanssasi. Hän kirjoittaa myös opiskelun keskeytymiseen tai eroamiseen liittyvät asiakirjat valmiiksi sinun kanssasi.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää nuori, joka tarvitsee tukea. Jos keskeytät opintosi tai lopetat opiskelun ennen kuin valmistut, etsivä nuorisotyö auttaa sinut palvelujen ja tuen piiriin. Näiden palvelujen tarkoituksena on auttaa sinua kasvamaan ja itsenäistymään sekä pääsemään koulutukseen tai töihin.

Kouluksen järjestäjä luovuttaa sinun yhteystietosi kotikuntasi etsivää nuorisotyötä varten, jos olet alle 29-vuotias ja keskeytät opintosi ammatillisessa koulutuksessa.

Nuorisolaki 1285/2016, päivitetty joulukuussa 2016