Valikko

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoittaminen

Opiskelu on maksutonta ammatillisen koulutuksen opiskelijalle. Opiskelupäivinä tarjotaan maksuton lounas ja majoitusmahdollisuus Janakkalan, Hämeenlinnan ja Nokian toimipaikoissa, joissa on mahdollisuus ostaa edullisesti myös muita aterioita. Kannattaa hankkia henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tunnistautumista ja asioiden hoitoa varten.

Opintojen rahoittaminen ammatillisessa perustutkinnossa ja valmentavassa koulutuksessa

Opiskelijana olet oikeutettu saamaan taloudellista tukea ammatilliseen koulutukseen. Saatuasi tiedon opiskelupaikasta varmista oman paikkakuntasi Kelasta, mihin rahoitusmuotoon sinulla on oikeus.

Alla kerrotaan yleisimmistä opintojen rahoitusmuodoista.

Kuntoutusetuudet

Kuntoutusetuudet perustuvat Kelan kuntoutuspäätökseen. Kuntoutusta voi hakea opiskelija, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet sekä mahdollisuudet valita ammatti ja työ sairauden, vian tai vamman vuoksi ovat olennaisesti heikentyneet. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärin B-lausunto. Kuntoutusetuudet haetaan oman paikkakunnan Kelasta.

Kuntoutusraha:

Kuntoutusrahaan on oikeus 16–67-vuotiaalla. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan työkykyä sekä tukea työelämään siirtymistä tai paluuta.

Nuoren kuntoutusraha:

Nuoren kuntoutusraha on tarkoitettu 16–19-vuotiaille henkilöille. Sen maksamisen edellytyksenä on, että nuorelle on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma.
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan yhtäjaksoisesti, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos koulutus on tällöin vielä kesken, maksetaan kuntoutusraha koulutuksen päättymiseen saakka.

Opintotuki

Opintotuki on tarkoitettu yli 17-vuotiaalle opiskelijalle. Opintotukeen sisältyy opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina. Opintotuki haetaan Kelasta.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija. Tukea voi saada, jos on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja toiminut nykyisen työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua eikä saa muuta tukea. Aikuiskoulutustuki haetaan Työllisyysrahastosta.

Kelan koulumatkatuki

Voit saada Kelasta tukea koulumatkojen kustannuksiin eli maksuihin.

Löydät Kelan koulumatkatukihakemuksen Kelan nettisivuilta tai opintotoimistosta. Täytä ja palauta se opintotoimistoon.
Matkahuolto perii sinulta korttimaksun 6,50 € ensimmäisen lipunoston yhteydessä.
Jos kuljet junalla, tarvitset valokuvan matkustamiseen tarvittavaa henkilökorttia varten. Kortti on maksuton.
Kelasta voit myös saada erikoistapauksissa korvauksen oman auton käytöstä.

Työssäoppiminen ja koulumatkatuki

Tee Kelan koulumatkatukihakemus työssäoppimismatkalle hyvissä ajoin, kun olet vielä Kiipulan ammattiopistossa.
Työssäoppimisen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan, ja sen pitää sisältää vähintään seitsemän yhdensuuntaista matkaa viikossa. Vain silloin voit saada tukea Kelasta työssäoppimismatkoihin.

Jos matkustamisesi kouluun tai työssäoppimispaikkaan muuttuu, sinun pitää ilmoittaa siitä Kelaan.

Tällainen muutos on esimerkiksi koulumatkan pituuden muuttuminen muuton tai työssäoppimisen vuoksi.

Lue lisää Kelan opintoetuuksista, linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Lue lisää aikuiskoulutustuesta, linkki avautuu uuteen ikkunaan.