Valikko

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoittaminen

Opiskelu on maksutonta ammatillisen koulutuksen opiskelijalle. Opiskelupäivinä tarjotaan maksuton lounas ja majoitusmahdollisuus Janakkalan, Hämeenlinnan, Lahden ja Nokian toimipaikoissa, joissa on myös mahdollisuus ostaa edullisesti muita aterioita.

Opintojen rahoittaminen ammatillisessa perustutkinnossa ja valmentavassa koulutuksessa

Opiskelijana olet oikeutettu saamaan taloudellista tukea ammatilliseen koulutukseen. Saatuasi tiedon opiskelupaikasta varmista oman paikkakuntasi Kelasta, mihin rahoitusmuotoon sinulla on oikeus. Alla kerrotaan yleisimmistä opintojen rahoitusmuodoista.

Kannattaa hankkia henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tunnistautumista ja asioiden hoitoa varten.

Kuntoutusetuudet

Kuntoutusetuudet perustuvat Kelan kuntoutuspäätökseen. Kuntoutusta voi hakea opiskelija, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet sekä mahdollisuudet valita ammatti ja työ sairauden, vian tai vamman vuoksi ovat olennaisesti heikentyneet. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärin B-lausunto. Kuntoutusetuudet haetaan oman paikkakunnan Kelasta.

Kuntoutusraha: Kuntoutusrahaan on oikeus 16–67-vuotiaalla. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan työkykyä sekä tukea työelämään siirtymistä tai paluuta.

Nuoren kuntoutusraha: Nuoren kuntoutusraha on tarkoitettu 16–19-vuotiaille henkilöille. Sen maksamisen edellytyksenä on, että nuorelle on laadittu hyvinvointialueella henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma (KHOPS).
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan yhtäjaksoisesti, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos koulutus on tällöin vielä kesken, maksetaan kuntoutusraha koulutuksen päättymiseen saakka.
Lue lisää kela.fi/nuoren-kuntoutusraha (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Opintotuki

Opintotuki on tarkoitettu yli 17-vuotiaalle opiskelijalle. Opintotukeen sisältyy opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina. Opintotuki haetaan Kelasta.

Kelan koulumatkatuki

Voit saada Kelasta tukea koulumatkojen kustannuksiin eli maksuihin.

Löydät Kelan koulumatkatukihakemuksen Kelan nettisivuilta tai opintotoimistosta. Täytä ja palauta se opintotoimistoon.
Matkahuolto perii sinulta korttimaksun 6,50 € ensimmäisen lipunoston yhteydessä.
Jos kuljet junalla, tarvitset valokuvan matkustamiseen tarvittavaa henkilökorttia varten. Kortti on maksuton.
Kelasta voit myös saada erikoistapauksissa korvauksen oman auton käytöstä.

Työelämässä oppiminen ja koulumatkatuki

Tee Kelan koulumatkatukihakemus koulutussopimusajalle hyvissä ajoin, kun olet oppilaitoksessa. Koulutussopimuksen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan, ja sen pitää sisältää vähintään seitsemän yhdensuuntaista matkaa viikossa.

Jos matkustamisesi kouluun tai työssäoppimispaikkaan muuttuu, sinun pitää ilmoittaa siitä Kelaan. Tällainen muutos on esimerkiksi koulumatkan pituuden muuttuminen työpaikalla järjestettävän koulutuksen (koulutussopimus tai oppisopimus) tai muuton vuoksi.

Lue lisää Kelan opintoetuuksista