Valikko

Me olemme Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo yrityksen tai yhteisön vastuullisesta ja parempaa yhteiskuntaa rakentavasta toiminnasta. Kiipulasäätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin logo.

Kiipulasäätiön perustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Kouluttamalla erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä takaamme heille tasavertaisemman aseman työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Ammatillisella ja lääkinnällisellä kuntoutuksella lisäämme ihmisten hyvinvointia ja jaksamista työssä.

Kiipula tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Unelmamme onkin yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä ovat mahdollisuutena kaikille. Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja ja olemme myös saaneet Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Kiipulasäätiö vaikuttaa monella tavoin eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi

1. Suvaitsevaisuus ja hyvä elämä kaikille

Meillä kaikilla on yhdenvertainen oikeus työhön, terveyteen ja hyvinvointiin. Me Kiipulasäätiössä kannamme vastuuta yhteiskunnan huono-osaisempien hyvän elämän toteutumisesta. Meillä Kiipulassa on mahdollisuus opiskella ja kuntoutua ja etsiä eväitä oman hyvän elämän rakentamiseen.

Mielenterveysongelmat, syrjäytyminen, päihteet, erilaiset pelkotilat. Nämä ja monet muut erityistarpeet ovat läsnä monen ihmisen maailmassa tällä hetkellä. Me otamme nämä kaikki erityisyydet haasteena. Haluamme olla läsnä ja auttaa ihmistä eteenpäin.

Me olemme kaikki rohkeasti erilaisia ja me myös saamme olla juuri sellaisia kuin olemme. Kiipulaan ovatkin tervetulleita ihan kaikki. Me emme häpeä erilaisuutta, vaan olemme läsnä ja tuemme matkalla kohti omia tavoitteita. Ketään ei syrjitä.

2. Oppimisympäristöt ja yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa

Tarjoamme Kiipulassa monen alan oppimis- ja työympäristöjä opiskelijoille ja kuntoutujille. Meillä opitaan ja kuntoudutaan tekemällä ja olemalla aidosti läsnä työelämässä. Päätoimipaikassamme Turengissa kuntoutus- ja oppimisympäristöinä toimivat esimerkiksi puutarha- ja avomaaviljelmät, metsän- ja kiinteistönhoito sekä laajan alueen logistiikka.

Me rakennamme opiskelijoillemme siltoja avoimille työmarkkinoille ja tarjoamme itse polkuja työelämään esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kautta. Samalla lisäämme työnantajien tietoisuutta erilaisuudesta ja tuemme työnantajia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan urapolun edistämisessä.

Pyrimme siihen, että työnantaja saa tarvitsemansa työntekijän ja ihminen – opiskelija tai kuntoutuja – työn, joka hänelle sopii. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Tammer Brands, Hämeenmaa ja Kantolan Keksi. Esimerkkeinä sadoista vuosittaisista yhteistyöyrityksistämme nämä mainitut tekevät kanssamme arvokasta työtä erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten ihmisten kuntoutumisen ja työllistymisen eteen.

3. Arvo- ja kehittämiskumppanuus

Me tarjoamme mahdollisuuden yhteistyökumppaneillemme toteuttaa omaa työtään syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvän elämän takaamisessa kaikille. Kiipulan alueelle Janakkalaan rakentuu lastenkoti ja alueelle muuttaa asumaan myös vanhuksia. Olemme avoimia erilaisille yhteistyökumppanuuksille.

Kiipula kehittää toimintaansa monipuolisen hanketyön avulla. Hankkeissa on kumppaneina lukuisia oppilaitoksia, kuntia, järjestöjä ja yrityksiä. Nämä kehittämiskumppanuudet tuottavat jatkuvasti uusia erityisryhmien oppimista ja työllistymistä tukevia toimintoja ja tuotteita koko Suomen käyttöön.

Olemme myös kysytty asiantuntijakumppani niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Kiipulan edustajat antavat panoksensa monessa työ- ja kehittämisryhmässä. 

4. Vastuu ympäristöstä ja green care

Kiipulasäätiö haluaa kehittää Kiipulan aluetta Janakkalassa ympäristöystävällisemmäksi. Säätiön hallitus on valinnut ympäristöystävällisyyden yhdeksi merkittäväksi tekijäksi strategisissa pohdinnoissa. Alueella hyödynnetään jo nyt aurinkoenergiaa, ja Kiipulasta löytyy myös sähköautojen nopeat latauspisteet.

Kiipulasäätiön kokonaisuus Janakkalassa sisältää 56 rakennusta. Kun muitakin alueen rakennuksia tulevaisuudessa peruskorjataan, valinnoissa tullaan huomioimaan aurinkoenergia ja vastaavat ympäristöystävälliset energiamuodot.

Luonto on läsnä monessa Kiipulan toiminnassa. Niin opiskelijat kuin kuntoutujat voivat Kiipulan Janakkalan alueella nauttia green care -ajattelun tuloksista. Hoidettu ympäristö, kotieläinpiha ja metsäpolut tukevat oppimista ja mielen tasapainoa. Ilta laavulla nuotion ääressä on ollut monelle mieleenpainuvin muisto ajasta Kiipulassa.

“Haluamme tulla tunnetuksi aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Osallistumme yhteisen hyvän rakentamiseen niin koulutuspolitiikan saralla kuin myös pienemmillä teoilla arjessa ja lähiympäristössä. Esimerkiksi puutarhamme vastaa kestävän kehityksen haasteisiin tuottamalla luomua lähiruokaa ja samalla se toimii myös alan oppimisympäristönä.”

Jukka Kujala, toimitusjohtaja, Kiipulasäätiö

Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala Kiipulan pihassa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää Suomalaisen työn liitto. Voit lukea lisää merkistä liiton sivuilta.