Valikko

Motivoiva haastattelu -koulutus (2 op)

Tule mukaan motivoivan haastattelun koulutukseen ja kehitä ammatillisia taitojasi asiakasvuorovaikutuksen ja motivaation tukemisessa. Vahvista asiakkaidesi voimavaroja ja auta heitä saavuttamaan haluamansa muutokset. Ilmoittaudu koulutukseen ja ota ensimmäinen askel kohti motivoivampaa ja tuloksellisempaa työskentelytapaa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiipula-avire logo

Motivoiva haastattelu – Vahvista asiakasvuorovaikutusta ja motivaatiota

Motivoiva haastattelu on tehokas ja ammatillisesti merkityksellinen menetelmä, joka parantaa asiakasvuorovaikutusta ja vahvistaa motivaatiota. Tämä vuorovaikutusmenetelmä perustuu yhteistyöhön asiakkaan ja ammattilaisen välillä, ja se auttaa asiakasta löytämään sisäistä motivaatiota muutokseen.

Motivoiva haastattelu tarjoaa ammattilaisille välineitä ja taitoja auttaa asiakkaita löytämään omaa motivaatiotaan ja voimavarojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa asiakkailla on ristiriitaisia tunteita tai epävarmuutta vaikeiden asioiden kohtaamisessa.

Tämän menetelmän avulla ammattilaiset voivat luoda turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa asiakas tuntee olonsa kuulluksi ja ymmärretyksi. Motivoivan haastattelun avulla ammattilainen voi herättää ja vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota, auttaa heitä tunnistamaan omia tavoitteitaan ja arvojaan sekä ohjata heitä kohti henkilökohtaisia muutoksia.

Motivoivan haastattelun menetelmä on Käypä hoito -suositusten mukainen ja tunnustettu menetelmä ammatillisessa työssä. Se on hyödyllinen työkalu esimerkiksi terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, valmennuksessa, sosiaalityössä ja monilla muilla aloilla, joissa asiakasohjaus ja motivaation tukeminen ovat keskeisessä roolissa.

Motivoivan haastattelu -koulutus tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot tämän menetelmän soveltamiseen omassa työssäsi. Koulutuksen aikana opit motivoivan haastattelun periaatteet ja tekniikat asiakaskohtaamisissa, sekä syventämään ymmärrystäsi asiakkaan motivaatioprosesseista.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Teams-ympäristössä, josta löytyvät luennot sekä tehtävät. Koulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä luennosta ja siihen perustuvasta oppimistehtävästä. Voit suorittaa ne omaan tahtiin ja palauttamalla tehtävät saat todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

  • Ensimmäinen kokonaisuus antaa sinulle perusvalmiudet motivoivan haastattelun soveltamiseen omassa työssäsi.
  • Toisessa kokonaisuudessa syvennetään perusteita ottaen huomioon erilaiset haasteet asiakasprosessin eri vaiheissa.
  • Kolmannessa osassa käydään läpi muiden menetelmien soveltamista motivoivan haastattelun menetelmään.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös pienryhmätapaaminen, joka järjestetään kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä torstaina klo 15.30 alkaen. Pienryhmätapaamisen kesto vaihtelee 45–75 minuutin välillä riippuen osallistujamäärästä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii filosofian tohtori, erikoispsykologi Patrik Tötterman. Hän on motivoivan haastattelun viimeaikaisempiin kehityskulkuihin perehtynyt asiantuntija. Hän on perehtynyt myös laajemmin ratkaisukeskeiseen työotteeseen etenkin kuntoutuksessa ja valmennuksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen webropol-lomakkeella.

Koulutuksen hinta on 220 euroa (sis. alv).

Lisätietoja koulutuksesta:
leila.tauriainen@kiipula.fi
050 3837263

Toteutamme Motivoiva haastattelu -koulutusta myös tilauksesta livenä tai etänä. Ota yhteyttä Leilaan ja pyydä tarjousta!