Valikko

Monimuotoinen työyhteisö

Monimuotoisuus on organisaation menestystekijä. Hyvässä työyhteisössä jokainen voi olla oma itsensä.

Olet varmasti huomannut, että työntekijöiden erilaiset persoonat voivat haastaa yhteisöä. Jokaisella meillä on erityisiä piirteitä, jotka vaikuttavat työn tekemiseen. Erilaisuus ei ole haaste, kun tekijöiden vahvuudet otetaan huomioon.

Monimuotoisessa työyhteisössä on monenlaisia työntekijöitä. Heillä voi olla erilaisia ajattelutapoja, taitoja, kokemuksia ja ominaisuuksia. Näiden taustalla voi olla asioita, jotka liittyvät:

 • sukupuoleen
 • ikään
 • vammaisuuteen
 • kulttuuriin
 • uskontoon
 • etniseen taustaan
 • seksuaaliseen suuntautumiseen
Piirros monimuotoisesta työympäristöstä. Etualalla kaksi aikuista keskustelee. Taustalla yksi mies istuu tietokoneen ääressä pyörätuolissa. Toinen mies saa opastusta tietokoneen käytössä. Seinällä LBTQ+ -lippu.
Miten voin käytännössä toteuttaa monimuotoisuutta?

Monimuotoisuuden tavoitteena on luoda yhdenvertainen ja avoin työympäristö, jossa jokainen työntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi.

 • Erilaiset näkökulmat ja kokemukset johtavat työtehtävien luovuuteen ja innovaatioihin.
 • Toimenkuvien selkeyttäminen tuo tehokkuutta ja laatua. 
 • Monimuotoinen työyhteisö houkuttelee monenlaisia lahjakkaita tekijöitä ja edistää organisaation mainetta työnantajana.
 • Monimuotoisuuden huomioiminen johtamisessa parantaa ilmapiiriä, vähentää syrjintää ja edistää tasa-arvoa.
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet toteutuvat monimuotoisuuden avulla.

Monimuotoisen työyhteisön luominen edellyttää organisaation johdolta tietoista sitoutumista ja toimia

Monimuotoisuuden edistäminen on jatkuvaa toimintaa. Se perustuu avoimeen keskusteluun organisaation arvoista sekä työnkuvista ja -muotoilusta. Monimuotoinen työyhteisö voi herättää erilaisia tunteita ja keskusteluja. Kehittymisen edellytyksenä on kuitenkin turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri, jossa huomioidaan kaikkien kokemukset sekä erilaiset näkökulmat.

Monimuotoisuutta tukevat:

 • syrjinnän ja häirinnän nollatoleranssi
 • tasa-arvoiset rekrytointiprosessit
 • monipuoliset koulutusmahdollisuudet
 • avoin viestintä
 • työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen ja päätöksentekoon
 • tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla

Miksi työelämä tarvitsee täsmätyöntekijöitä?

Työntekijän vahvuudet ja osaaminen ovat tärkeitä, ei diagnoosi tai rajoitteet

Työnantajana sinun on hyvä avata täsmätyökykyä sekä itsellesi että koko työyhteisölle.

Täsmätyökykyisellä henkilöllä on jokin rajoite, joka vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen. Se voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma. Diagnoosi tai sairaus ei kuitenkaan määritä ihmistä, vaan tärkeintä on ymmärtää, miten ihminen työskentelee parhaiten. Jokaisen diagnoosin vaikutukset työkykyyn ovat erilaisia. Työtehtäviä tai muita työolosuhteita muokkaamalla täsmätyökykyisen osaamista ja työkykyä voidaankin hyödyntää.

Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön.

Jokaisella työpaikalla on pakollisia tehtäviä, jotka eivät oikein kuulu kenellekään. Nämä työtehtävät eivät välttämättä vaadi korkeaa koulutusta tai osaamista, mutta ne jakautuvat työntekijöiden kesken ja vievät aikaa tuottavalta työltä.

Tämätyökykyisen hoitaessa avustavia töitä kiireen tuntu vähenee, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen sekä työn että työnantajan pito- ja vetovoima lisääntyvät.