Valikko

Historiapolku – Vastuullisuus

Kiipula on saanut yhteiskunnallisen yrityksen merkin. Se tarkoittaa, että yrityksellä on yhteiskunnallinen tarkoitus ja sen voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Kiipulan toiminta jatkaa Miina ja Kustaa Kiipulan aloittamaa työtä yhteiskunnan heikompiosaisten hyväksi.

 

Vuonna 2009 valtion erityisammattikoulu Perttula liitettiin Kiipulaan. Yhdistyminen lisäsi erityisen tuen opiskelijoiden määrää ja vahvisti Kiipulan toimintaa muuallakin kuin Janakkalassa. Systemaattisesti 2000-luvun aikana Kiipulan toimintoja on siirretty kaupunkikeskuksiin: Hämeenlinnaan, Lahteen, Kouvolaan, Vantaalle, Tampereelle. Ajatus on ollut mennä sinne, missä opiskelijat ja asiakkaatkin elävät.

Kiipulan strategiassa sanotaan: ”Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa on työtä, osallisuutta ja hyvinvointia kaikille”. Tätä tavoitetta palvelevat Kiipulan toimintaa ohjaavat arvot:

  • Aikaansaavuus – Olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista.
  • Ihmisyys – Arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina.
  • Kumppanuus – Asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme.

Vastuullisuus Kiipulassa on jokaisen asia. Se tarkoittaa vastuuta sosiaalisesta hyvinvoinnista yhtä lailla kuin vastuuta ympäristöstä. Vaativan erityisen tuen koulutustehtävä on vastuullinen tehtävä, jota valtio rahoittaa. Koulutustoiminnassa Kiipula on inklusiivisen yhteiskunnan tärkeä rakentaja. Kuntoutus parantaa työssä jaksamista ja tuottaa työn iloa.