Valikko

Vastuullisen kasvun Kiipula

Kiipula tunnetaan aktiivisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja ja olemme saaneet Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Myös vastuullisuusajattelumme pohjautuu toimintaamme yhteiskunnallisen hyvän tuottajana.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin logo.    Kestävää tulevaisuutta yhdessä, ammatillinen koulutus 2030 -logo

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme monella tapaa. Jaottelemme Kiipulassa vastuullisuuden kolmeen osaan:

  • Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu
  • Ekologinen vastuu
  • Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen yhteiskunnassa on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Me Kiipulasäätiössä haluamme, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja kuntoutukseen. Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä on mahdollisuutena kaikille. Olemmekin saaneet Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Siltoja työmarkkinoille ja polkuja työelämään

Rakennamme siltoja avoimille työmarkkinoille ja tarjoamme polkuja työelämään. Annamme asiakkaillemme ohjausta ja tukea eri vaiheissa. Samalla lisäämme työnantajien tietoisuutta täsmätyöllistämisestä. Tuemme lisäksi työnantajia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja muiden asiakkaidemme urapolun edistämisessä. Ammatillisessa koulutuksessa tarjoamme pedagogista kuntoutusta.

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeä asia. Työtyytyväisyytemme on korkealla tasolla ja aiomme edelleen parantaa hyvää työilmapiiriämme. Olemme oppiva organisaatio, jossa osaamisen kehittäminen on henkilöstömme mahdollisuus.

Kumppanuudet ja verkostot

Meillä on paljon kumppanuuksia ja verkostoja, joissa toimimme. Kumppanuuksien ja yhteistyön kautta rakennamme parempaa tulevaisuutta. Tarjoamme mahdollisuuden yhteistyökumppaneillemme toteuttaa omaa työtään syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvän elämän takaamisessa kaikille. Esimerkiksi Kiipulan alueelle Janakkalaan on rakentunut lastenkoti erityistä tukea tarvitseville.

Ekologinen vastuu

Ympäristönäkökulma osana koulutusta

Huomioimme Kiipulasäätiön toiminnassa luonto- ja ympäristönäkökulmat muun muassa osana koulutusta. Opiskelijat kokevat saaneensa valmiuksia toimia ammattialansa kestävän kehityksen mukaisesti (tulos 4,2/5 – Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen päättökysely 2022).

Ekologisemmat energiaratkaisut

Olemme toteuttaneet ekologisimpia energiaratkaisuja. Olemme Janakkalassa luopuneet öljystä ja maakaasusta lähes kokonaan, ja ne ovat käytössä enää vain poikkeustilanteissa. Hyödynnämme hakevoimaa ja olemme jatkuvasti lisänneet aurinkoenergian käyttöä. Ostamme yhteishankinnan kautta hiilidioksidivapailla energialähteillä tuotettua sähköä (Greene Finland Oy). Harjoitamme kestävää ja vastuullista metsänhoitoa ja metsämme toimivat hiilinieluina.

Kierrättäminen

Ravintola Rustholli on sitoutunut ruokahävikin vähentämiseen. Lajittelemme ja kierrätämme. Olemme ottaneet käyttöömme sähköautoja. Hyödynnämme tilat tehokkaasti ja teemme kestävää ja ekologista purkamista ja rakentamista. Kierrätämme tai huollamme huonekalut ja tarvikkeet mahdollisuuksien mukaan.

Taloudellinen vastuu

Rahoituksen tarkoituksenmukainen käyttäminen

Toimimme pääosin julkisella rahoituksella ja käytämme rahoituksen tehokkaasti, tuloksellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti. Meillä on yhteiskunnallinen taloudellinen vaikutus: koulutamme ja kuntoutamme asiakkaitamme työmarkkinoille. Tuemme opiskelijoitamme ja kuntoutujiamme työllistymiseen, jolloin työmarkkinoille saadaan lisää työvoimaa.

Vastuullinen omaisuuden hoito

Harjoitamme vastuullista omaisuuden hoitoa muun muassa metsiemme, kiinteistöjemme sekä sijoittamisen osalta. Perusperiaatteemme on myös yleinen hallinnon avoimuus. Maksamme verot Suomeen.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kiipulassa vastuullisuudella on selkeä yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuus- ja kestävän kehityksen tekomme limittyvät Agenda2030-tavoitteisiin. Meille oleellisimmat näistä ovat:

  • 3 – Terveyttä ja hyvinvointia
  • 4 – Hyvä koulutus
  • 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen
  • 12 – Vastuullista kuluttamista
  • 13 – Ilmastotekoja

Vaikka teemme jo paljon, voisimme tehdä vielä enemmän. Jo nyt kestävä kehitys on osa strategiaamme, mutta tulevaisuuden strategioissamme vastuullisuus tullaan nostamaan yhdeksi toimintamme kärkiteemaksi.