Valikko

Yhteistyö verkoston kanssa

Nivelvaiheen yhteistyö täsmätyöntekijän verkoston kanssa on ehdottoman tärkeää myös työllistymisessä. Verkostoilla on kokemusta ja havaintoja tuen tarpeista sekä työkyvystä. Heillä voi olla myös havaintoja siitä, millaisella tuella työkykyyn vaikutetaan positiivisesti.

Ideaalia olisi, että tutustuminen ja verkostoituminen tapahtuisi jo esimerkiksi ennen opiskelijan valmistumista ammattiin. Tällä varmistetaan tiedon siirtyminen, eikä asiakas pääse tipahtamaan pois tuen piiristä. Joskus asiakkailla tipahtaminen on nopeaa, jos heillä ei ole tukijaa rinnalla. Verkostoihin kannattaakin ottaa yhteyttä varsin matalalla kynnyksellä. Omaan intuitioon kannattaa luottaa. Yhteydenotot edellyttävät tietenkin asiakkaan antamaa suostumusta. Jos asiakkaalta puuttuu täysin tukiverkosto ja sille olisi tarvetta, näitä verkostoja on hyvä harkita.

Erilaiset verkostot

 • Oppilaitos
 • Ohjaamo
 • Etsivä nuorisotyö
 • Huoltajat, vanhemmat, läheiset
 • Hyvinvointialue
  • Asumisyksiköiden ohjaajat
  • Opiskeluhuolto: kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri
  • Terveyspalvelut: mielenterveyspalvelut, nuorten psykiatria, työkyvyb arvioinit
  • Sosiaalityö
  • Vammaispalvelut: työtoiminta, työhönvalmennus
 • Kela: Nuotti-valmennus, ammatillinen kuntoutus
 • Hankkeet