Valikko

Työsuhteen tukeminen

Työhönvalmentajana olet työsuhteessa olevan työntekijän, työyhteisön ja esihenkilön tukena tarpeiden mukaan. Tilanteet voivat vaihdella työsuhteen edetessä.

Tukeasi voidaan kaivata esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

  • Työelämän tapojen ja pelisääntöjen selkeyttäminen (miten toimitaan eri tilanteissa, kuten sairastapauksissa, työterveysasioissa, loma-asioissa).
  • Joillekin täsmätyökykyisille luku-, kirjoitus- tai tietokonetaitoja vaativat ohjelmat voivat olla haastavia. Korvaavia toimintatapoja on hyvä miettiä yhdessä esihenkilön kanssa (esimerkiksi tuntikirjaus, loma-ajat, matkalaskut).
  • Työntekijä saattaa kokea pettymyksiä tai tilanteita, jolloin hän voi hyötyä henkisestä tuestasi tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.
  • Työn edetessä työnkuva voi rakentua entisestään. Työhön voi tulla uutta vastuuta. On tärkeää, että olet muutoksissa mukana ja tarkastelet, että työn kokonaisuus ja vastuullisuus vastaavat edelleen työntekijän työkykyä ja osaamista.  
  • Kaikki työsuhteet eivät aina onnistu tai työ ei sovellu tekijälle, vaikka työtä ja työntekijää on pyritty yhdistämään parhaan mukaan. Näissä tilanteissa motivoit ja tuet työnhakijaa uudelle polulle lannistumatta.

Työhönvalmentajana teet erityisen tärkeää ja merkittävää työtä. Työsi lisää täsmätyökykyisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää ja ansaita elantoa työtä tekemällä.  Työ vaatii toisinaan vahvaa uskoa työelämän monimuotoistumiseen ja pitkäjänteistä työotetta.