Valikko

Oppisopimus

Lisätietoa
työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen
puh. 040 7142 880
marjo.siekkinen@kiipula.fi

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Oppisopimus voidaan solmia yhteen tutkinnon osaan tai tarvittaessa vaikka koko tutkintoon. Tällöin sopimuksen aika on yksilöllinen.

  • Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
  • Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle maksetaan palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken.
  • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen maksamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken.
  • Maksamme oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta korvausta 100 €/kk. Jos opiskelija on alle 20-­vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa, maksamme korotettua oppisopimuskorvausta määräaikaisesti ajalla 1.6.2023 – 31.12.2024. Korotetun oppisopimus­korvauksen määrä on yhteensä 250 €/kk kuukaudessa.

Lue, kuinka oppisopimusopiskelu on sujunut rengaspinnoituksia tekevässä Pentep Oy:ssä >>