Valikko

Työelämässä ja työpaikalla toimiminen

Kysy rohkeasti. Kokeile uusia asioita. Keskity työhön. Kiitä avusta. Kannusta työkaveria. Ota tilanne huomioon.

Työsopimus ja työsuhde

 • Työsuhde syntyy, kun teet työsopimuksen, jossa sovit työnantajasi kanssa työtehtävistä ja palkasta.
 • Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena.
 • Työsopimuksessa sovitaan sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista: työtehtävistä, työajasta, palkkauksesta sekä muista eduista ja ehdoista.
 • Työsopimuksessa sovittujen asioiden pitää olla lain ja työehtosopimuksen mukaisia. Niiden avulla pyritään pitämään huolta oikeuksistasi työntekijänä.
 • Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi eli vakituiseksi tai määräajaksi.
 • Määräaikaisessa työsopimuksessa on työn päättymispäivä. Työsuhteen määräaikaisuudelle täytyy aina olla pätevä syy kuten sijaisuus, työn kausiluontoisuus tai projektityö.

Työelämän säännöt

Työelämässä on erilaisia sääntöjä, joiden mukaan työntekijän ja työnantajan täytyy toimia. Kun hakeudut työelämään, työantaja odottaa sinun noudattavan näitä.

Työntekijän velvollisuuksia

 • Tee työsi huolellisesti.
 • Noudata sovittuja työaikoja.
 • Noudata työnantajan määräyksiä.
 • Huomioi työnantaja myös vapaa-ajallasi. Et saa aiheuttaa työnantajallesi vahinkoa. Älä esimerkiksi puhu työn ulkopuolella liike- ja ammattisalaisuuksista tai asiakkaista.

Työntekijän oikeuksia

 • Työehtosopimuksen mukainen palkka, lomat, sairausajan palkka, perhevapaa
 • Lain ja sopimusten mukainen työaika
 • Terveellinen ja turvallinen työympäristö
 • Työterveyshuolto ja työsuojelu
 • Kirjallinen työsopimus

Miten valmistaudut työpäivään

 • Huolehdi, että olet siisti ja puhdas. Huolehdi omasta hygieniasta sekä työssä käytettävistä kengistä ja vaatteista.
 • Jos työpaikalla on tarkat ohjeet esimerkiksi korujen käytöstä tai hiusten suojaamisesta, noudata niitä.
 • Suunnittele etukäteen, miten kuljet työpaikalle. Varaa matkaan riittävästi aikaa.
 • Suunnittele työpäivän ruokailu ja hanki eväät.
 • Ole ajoissa paikalla. Kun työaikasi alkaa, sinun pitää olla valmiina aloittamaan työt. Sitä ennen pitää vaihtaa työvaatteet ja huolehtia eväät jääkaappiin.

Poissaolot

 • Tallenna puhelimeesi esihenkilön ja työpaikan numero, että voit ilmoittaa sairastumisestasi.
 • Jos sairastut, ole aina yhteydessä esihenkilöösi.
 • Esihenkilö arvioi ja päättää oletko työkuntoinen vai pitääkö sinun jäädä kotiin sairastamaan. Hän voi myös ohjata sinut lääkäriin.
 • Jos sinulla on jokin tärkeä meno tai hoidettava asia, yritä hoitaa se työajan ulkopuolella. Jos se ei ole mahdollista, sovi asiasta etukäteen työpaikalla.

Puhelimen käyttö

 • Pidä oma puhelin poissa käsistäsi työpäivän aikana.
 • Jos tarvitset puhelintasi työtehtävissäsi, käytä sitä vain työhön liittyviin asioihin.
 • Hoida omat asiat ja puhelut ensisijaisesti työajan ulkopuolella. Työajalla sinun pitää keskittyä työhön.

Työssä ja työkaverina

 • Opettele ja kokeile rohkeasti uusia asioita. Kukaan ei osaa kaikkea ensimmäisellä kerralla. Vain kokeilemalla ja harjoittelemalla näet, onko työtehtävä sinulle sopiva.
 • Ota vastaan palautetta. Palaute auttaa sinua kehittymään työssäsi.
 • Kysy rohkeasti tukea ja neuvoja. Jos et osaa jotakin, pyydä apua.
 • Huomioi työkaverin tilanne. Jos hänellä on jokin työ kesken, odota sopivaa tilaisuutta.
 • Kiitä, kehu ja kannusta itsekin työkavereita ja esihenkilöä.
 • Työpaikalla sinun pitää keskittyä työhön. Vapaa-ajan asiat eivät kuulu työpaikalle ja työasiat eivät kuulu vapaa-ajalle. Voit työn lomassa jutella ja tutustua työkavereihin, jos se ei häiritse työntekoa. Monessa työpaikassa ruokataukoa pidetään vapaa-aikana, jolloin voi jutella muusta kuin työstä.
 • Jos huomaat epäkohtia, voit kertoa niistä työkaverille tai esihenkilölle. Keskity itse ratkaisuihin.
 • Ole reilu, auta ja tue työkaveria.

Työhönvalmentajasi voi tukea sinua työpaikalla

Työhönvalmentaja voi olla tukenasi uutta työtä aloittaessasi, jos työelämässä toimiminen on sinulle uutta ja olet epävarma työelämätaidoistasi. Hän voi auttaa sinua työtehtävien opettelussa ja työpaikan tapoihin tutustumisessa. Voitte yhdessä miettiä, mitkä asiat ja keinot helpottavat työntekoasi. Hän voi keskustella myös työnantajan ja esihenkilön kanssa tarvitsemistasi mukautuksista työssä.