Valikko

Työelämälle

Ammatillisen koulutuksen päätavoite on kouluttaa opiskelijoista osaavia tekijöitä työelämään. Tässä tehtävässä tarvitsemme työelämää. Opiskelijoiden oppimisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää päästä harjoittelemaan työtä työelämän oikeissa ympäristöissä.

Lisätietoa
työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen
puh. 040 7142 880
marjo.siekkinen@kiipula.fi

Teemme tekijöitä työelämään yhdessä työelämän kanssa!

Suuri osa Kiipulan opinnoista suoritetaan työvaltaisesti. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijat oppivat asioita työtä tekemällä joko oppilaitoksen oppimisympäristöissä tai oikeilla työpaikoille.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Opiskelija voi hankkia käytännön osaamista työpaikalla. Osaaminen voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti. Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan kesken.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. 

  • Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.
  • Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella.
  • Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Oppisopimus voidaan solmia yhteen tutkinnon osaan tai tarvittaessa vaikka koko tutkintoon. Tällöin sopimuksen aika on yksilöllinen.

  • Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
  • Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle maksetaan palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken.
  • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen maksamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken.
  • Huomaa, että voit saada myös rahallista tukea oppisopimukseen. Kysy opetushenkilöstöltä rohkeasti asiasta!

Anna palautetta!

Heinäkuusta 2021 alkaen opetushallitus kerää palautetta jokaiselta työelämäjaksolta. Palautekyselyitä on kaksi – toinen työpaikkaohjaajalle jokaisen työelämäjakson jälkeen sekä toinen työpaikalle kaksi kertaa vuodessa. Kysely tulee opetushallituksen sähköpostiosoitteesta. Olemme kiitollisia jokaisesta palautteesta, ja kehitämme toimintaamme palautteiden perusteella.