Valikko

Työelämän tukeminen

Työhönvalmentajana työskentelet moninaisuuden lähettiläänä ja tuet työelämää vastaanottamaan täsmätyökykyisiä työntekijöitä. Työ lähtee usein markkinoinnista eli työelämän kiinnostuksen herättämisestä. Työelämä tarvitsee aiheesta paljon tietoa, jotta täsmätyön hyödyt ja mahdollisuudet omaksutaan. Käytännön työssä hyötyä tuo käytännönläheinen tuki täsmätyökykyisen työllistämisen eri vaiheissa sekä työn mukauttamisessa.

Kiinnostuksen herättäminen on markkinointityötä

Selvennä aluksi täsmätyön tarkoitus

Täsmätyössä työtehtävät vastaavat työntekijän osaamista ja työkykyä. Kun työ on mitoitettu oikein, työntekijä on täysin työkykyinen.

Anna käytännön esimerkkejä

Valmistaudu tapaamiseen miettimällä valmiiksi alan yleisiä täsmätyötehtäviä.

Tuo esille täsmätyön hyödyt yritykselle

  • Työpaikoilla on pakollisia tehtäviä, jotka eivät oikein kuulu kenellekään. Ne eivät välttämättä vaadi korkeaa koulutusta tai osaamista, mutta ne jakautuvat työntekijöiden kesken ja vievät aikaa tuottavalta työltä. Täsmätyökykyinen henkilö voi tehdä hänelle soveltuvia työtehtäviä esimerkiksi päivän kiireisempinä aikoina. Näin muu henkilöstö voi keskittyä osaamistaan vastaavaan työhön.
  • Työnantaja voi saada tukea täsmätyökykyisten henkilöiden työllistämiseen työllisyyspalveluista.
  • Monimuotoisuus ja joustavuus ovat kilpailuetuja. Ne parantavat tuottavuutta, laajentavat näkökulmia ja lisäävät innovointia. Erilaisuuden hyväksyminen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus toimivat kilpailuvalttina ja brändinä.