Valikko

Sopivan työn löytymisen tukeminen  

Työnhakija tarvitsee tukeasi hänelle sopivan työn löytymiseen. Työnhakijoiden omatoimisuus ja kyvyt vaihtelevat suuresti, joten on tärkeä kohdentaa tuki työnhakijan tarpeiden mukaan.

Työelämän edustajat saattavat tarvita yhtä lailla tukea rekrytoinnissa, jos työnhakija on täsmätyökykyinen. Työnantajille työnhakijan erityisyys voi herättää paljon kysymyksiä ja epäselvyyttä, joten rohkaise eri osapuolia avoimeen keskusteluun tutustumistilanteissa.

Miten tuet työnhakijaa sopivan työn löytymisessä?

Tue työnhakijaa työnhaussa ja sopivan työn hahmottumisessa hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.  

  • Esittele sopivan oloisia työnkuvia suoraan työnhakijalle, jos työnhaku on työnhakijalle vaativaa. Työnhakijaa on hyvä tukea huomioimaan erilaisia työmahdollisuuksia omien ennakkoajatusten ulkopuolelta.
  • Työpaikkailmoituksia ja työn vaatimuksia on hyvä selventää yhdessä, jotta haettava työ vastaa tässä vaiheessa ainakin osittain työkykyä ja osaamista.

Tue ja kannusta tutustumistilanteessa avointa ja selkeäkielistä keskustelua työnhakijan osaamisesta ja työnteon mukautusten mahdollisuuksista.

  • Vie keskustelua työnhakijan osaamiseen ja työelämätaitojen vahvuuksiin. Konkreettiset työtehtävät ja esimerkit selventävät asiaa. Näin työnantajan odotukset ovat realistiset.
  • Huomioi, että keskustelette työkykyyn liittyvistä työn tekoa edistävistä keinoista, jotta työnantajan ymmärrys työkyvystä on selkeämpi.  

Selkeytä tarvittaessa työkokeilu- tai työsopimusta, jotta sovittavat asiat ovat selkeitä.  

  • Varmista selkeäkielisesti, että työnhakija ymmärtää sovittavien asioiden merkityksen ja pystyy sitoutumaan niihin.
  • Tärkeimmät sovitut asiat on hyvä kirjoittaa muistiin, jotta työnhakija voi palata niihin jälkikäteen.
  • Huomioi, että verkosto pysyy myös ajan tasalla sovituista asioista ja aikatauluista.

Tue perehtymisvaihetta ja edistä työn mukauttamisen keinojen hyödyntämistä työssä.

  • Huomioi perehtymisen aikana, että työtehtävien opetteluun on saatavilla tarpeeksi tukea ja aikaa. Toimit henkilöstön lisänä perehdyttämisessä. Vahvistat työssäsi täsmätyökykyisen työntekijän perehtymistä työtehtäviin ja -turvallisuuteen, talon tapoihin sekä työyhteisöön.
  • Opasta ja tue työntekijää hyödyntämään käytännössä työn mukauttamisen keinoja työn sujuvuuden lisäämiseksi. Huomioi, että työn teon mukautuksia suunnitellaan ja sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa.
  • Työn mukauttaminen voi koskea työtehtävien organisointia kuten työtehtävien tarkempaa suunnittelua: työajan järjestelyjä, työvälineiden ja apuvälineiden käyttöä sekä järjestelyjä työympäristössä.
Kuvassa opiskelija osallistuu työyhteisön palaveriin. Hän miettii uskaltaako kysyä epäselvää asiaa. Samalla työpaikkaohjaaja miettii, puhuiko liian monta asiaa kerralla. Hän ajattelee tarkistavansa mitä opiskelija on ymmärtänyt.