Valikko

Palveluita työllistymisen tukena

Työnhaku alkaa ilmoittautumisella työnhakijaksi ja asiakkaaksi TE-palveluihin.

 • Ilmoittaudu työnhakijaksi ensisijaisesti Oma asiointi -verkkopalvelussa.
 • TE-palveluiden Oma asiointi -palvelu löytyy Työmarkkinatori-sivustolta Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi). Palveluun tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 • Ilmoittautumisen jälkeen saat kutsun työllisyyspalveluihin tapaamaan asiantuntijaa. Teet yhdessä hänen kanssaan työllistymissuunnitelman. Voit ottaa tapaamiseen mukaan tukihenkilön (työhönvalmentajan, oppilaitoksen työntekijän tai läheisesi).
 • On tärkeää, että kerrot rehellisesti ja avoimesti tuen tarpeistasi ja työkyvystäsi työllisyyspalveluissa, jotta saat oikeanlaista tukea ja palveluita.
 • Toimita työllisyyspalveluihin lääkärin B-lausunto tai muu työkykyäsi ja diagnoosiasi kuvaava lausunto. Lausunto ja diagnoosi tarvitaan, että voit saada osatyökykyisen työnhakijan palveluita.
 • Sinulle voidaan antaa myös työnhakuun liittyviä tehtäviä, joita pitää hoitaa joka kuukausi. Niitä kutsutaan työnhakuvelvoitteeksi. Ne näkyvät työllistymissuunnitelmassa Oma asiointi -palvelussa. Käy siellä merkitsemässä, että olet suorittanut sovitut tehtävät.
 • Sinun pitää huolehtia työnhakijan velvollisuuksista. Muuten saatat menettää oikeutesi työttömyysturvaan määräajaksi tai toistaiseksi.

Työllisyyspalveluista saat tukea työllistymisen polulla

Keskustele oman asiantuntijasi kanssa mikä olisi sinulle sopiva palvelu. Palvelut kirjataan työllistymissuunnitelmaan. Voit saada korotettua työmarkkinatukea, kun osallistut palveluun.

Työkokeilu

 • Työkokeilussa voit tutustua työelämään.
 • Työkokeilu ei ole työsuhde.
 • Voi kestää enintään kuusi kuukautta.
 • Työpäiviä voi olla 1–5 viikossa.
 • Työaika voi olla 4–8 tuntia päivässä.

Työhönvalmennus

 • Saat henkilökohtaista tukea, kun etsit työ- tai opiskelupaikkaa, haet työtä, solmit työsuhteen ja tarvitse tukea työn alkuun työpaikalla.
 • Työhönvalmentaja voi auttaa myös työnantajaasi hakemaan tukia.
 • Enintään 50 tuntia vuodessa.

Uravalmennus

 • Saat tukea ammatinvalintaan, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksiin.
 • Ryhmämuotoista, mutta myös yksilöllistä ohjausta.
 • Enimmäiskesto on 40 päivää.

Työnhakuvalmennus

 • Opit miten hankit tietoa työpaikoista ja haet työtä.
 • Saat ohajusta työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamiseen.
 • Kestää 1–10 päivää.
 • Verkossa ja lähiopiskeluna.

Työllisyyshankkeilta voit saada tukea ja erilaisia palveluita työllistymisen tueksi. Hankkeissa palveluiden kesto ei ole niin tarkasti määritelty.

Työnantaja voi myös saada tukea työllisyyspalveluilta sinun työllistymissuunnitelmasi perusteella.

Palkkatuki on taloudellinen tuki työnantajalle

 • Palkkatuki ei vaikuta sinun saamaasi palkkaan. SInulle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Työntajan pitää hakea palkkatukea ennen työsuhteen alkua. Sinun kannattaa mainita asiasta ennen työsuhteen alkua. Sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle, kun haet työtä.
 • Täsmätyökykyisenä sinulla voi olla oikeus 70 % palkkatukeen. Sitä voidaan myöntää ensin 10 kuukautta, ja sen jälkeen sille voi hakea jatkoa jopa kahdeksi vuodeksi.
 • Jos olet työtön ja osaamisessasi on parannettavaa, työnantaja voi saada palkkatukea 50 %, ja sitä voidaan maksaa korkeintaan viisi tai kymmenen kuukautta.

Työolosuhteiden järjestelytuki

 • Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka edellyttää erityisten työvälineiden hankkimista tai muutoksia työpaikalla, voi työnantaja saada taloudellista tukea.
 • Tukea voi saada myös, jos toinen työntekijä ohjaa ja auttaa sinua paljon työtehtävissä.

Muuta tukea kohti työelämää

Kuvassa ovat työntekijä, työnantaja ja TE-toimiston työntekijä. Työntekijä sanoo voivansa tehdä työtä 15tuntia viikossa. Työnantaja kertoo työstä maksettavan palkan olven 12€ tunnissa. TE-toimiston työntekijä toteaa palkkatuen jälkeen työnantajan maksavan 216€ ja palkan sivukulut.

Hyvinvointialueen palvelut

Hyvinvointialueelta voit saada palveluita, jotka tukevat sinua kohti työelämään. Ne voivat sopia sinulle, jos tarvitset enemmän tukea arkeen ja jaksamiseen. Kysy palveluista sosiaaliohjaajaltasi. Palvelut vaihtelevat alueittain.

Hyvinvointialueet voivat järjestää:

 • Kuntouttavaa työtoimintaa
 • Vammaisten työtoimintaa
 • Tuettua työtä ja tuetun työn työhönvalmennusta

Kelasta tukea opiskeluun ja työhön

 • Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sopivan ammattialan valinnassa, työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta huolimatta.
 • Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa suunnittelemaan omaa tulevaisuutta ja löytämään suuntaa opiskelu -ja työelämään.
 • Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta 16–29-vuotiaille nuorille, joka tarvitsevat tukea työssä tai opinnoissa selviytymiseen sekä sosiaalisiin taitoihin ja arjen hallintaan.
 • NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta Kelan sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!

Ohjaamo on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille. Sieltä saat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Useat Ohjaamot eri puolilla Suomea tarjoavat tietoa ja ohjausta nopeasti ja tarpeiden mukaan. Ohjaamon palvelut ja tuki ovat maksuttomia.  

Lue lisää Ohjaamon palveluista (linkki avautuu uuteen välilehteen)