Valikko

Työelämään valmistautumisen tukeminen

Kun täsmätyöntekijä valmistautuu työelämään, työskentelet yhteistyössä työllistyjän, hänen lähiverkostonsa sekä monialaisten palveluiden kanssa. Annat työllistyvälle tukea hänen taitotasonsa ja tarpeidensa mukaan. Tukiverkosto toimii yhteisen tavoitteen eteen ja työnjako on kaikille selkeää.

Miten tuet työelämään valmistautumista?

Kokoa taustatietoa ja tutustu työnhakijaan.

 • Työkokemus (työn muoto ja työtehtävät) ja koulutus
 • Osaaminen (työtehtävät kuvaavat osaamisen tasoa ja laajuutta)
 • Työelämässä toimimisen taidot ja arjen vahvuudet 
 • Toiveet, suunnitelmat tulevaan ja sitoutuminen työllistymisen edistämiseen
 • Soveltuvan työn kuvaus ja työn mukauttamisen keinot. Työn mukauttaminen voi koskea muun muassa työtehtäviä (karsinta/painotus), työaikajärjestelyjä (osa-aikatyö, vuorotyö), työ- ja apuvälineitä sekä työympäristöä (keskeytyksetön, hiljainen, etätyö).
 • Verkostot ja muut tukipalvelut
 • Toimeentulo (työkyvyttömyyseläke vaikuttaa tulorajoihin)

Selvennä työnhakijalle ja hänen verkostolleen, miten työllistyminen ja palkkatulot vaikuttavat muihin tukiin sekä palveluihin.

 • Palkkatulot vaikuttavat muun muassa asumistukeen ja verotukseen. Jos työnhakija on työkyvyttömyyseläkkeellä, tulee huomioida eläkkeen tulorajat työajassa.  
 • Työkokeilu/työllistyminen vaikuttaa muihin palveluihin kuten työtoimintaan tai mahdolliseen työtoiminnan kannustinrahan saantiin. Työkokeilun ajalta voi saada kulukorvausta tai harkinnanvaraista kulukorvausta (eläke).

Tue ja edistä asiointitilanteita asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Valmistautukaa työnhakuun yhdessä ja edistäkää asioiden hoitoa vaihe kerrallaan.

 • Yhteistyön käytännöt ja työnjako mukaan lukien lähiverkoston ja mahdollisen edunvalvojan osuudet. Tarvittaessa työhönvalmentaja saa valtakirjan työllistymisen asioiden edistämiseksi (Te-palvelut).
 • Työnhaun asiakirjojen päivittäminen tarpeen mukaan. Kokoa myös lyhyt mainosesittely työnhakijasta, jota voi hyödyntää markkinoinnissa.
 • Työkyvyn todentamiseen liittyvät lausunnot, jotka vaikuttavat työllistymistä tukeviin palveluihin ja palkkatukeen (mahdollinen B-lausunto tai muu terveydenhuollon lausunto työkyvystä).
 • Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa.