Valikko

Työllistämisen tuet

Tiesitkö, että yritys voi saada täsmätyöntekijän palkkaukseen rahallista tukea? Palkkauksen tuet on hyvä selvittää ennen työsuhteen aloitusta.

Entäs eurot?

Voit kysyä palkkauksen tuista työhönvalmentajalta ja kunnan työllisyyspalveluista. Kotikuntasi työllistämisen tuet löydät kuntasi työllisyyspalveluiden verkkosivuilta. Yhteystiedot löydät Työmarkkinatorin työnantajapalveluista.

Työnantajat ja yrittäjät – Työmarkkinatori (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Jos työntekijä on työkyvyttömyyseläkkeellä, hän voi ansaita palkkaa reilu 900 € kuukaudessa. Tämä täytyy huomioida työaikaa suunnitellessa.

Palkkatuki

Alentuneesti työkykyisen palkkatukea voit saada palkkakuluista 70 prosenttia. Tuki haetaan TE-toimistosta ennen työsuhteen aloitusta. Hakemuksessa pitää perustella, miten palkkatuella kompensoidaan työkyvyn alenemaa eli mitä mukautuksia työssä pitää tehdä. Hakemukseen voit myös perustella, miten vamma tai sairaus vaikuttaa työn tekemiseen. Palkkatukea voit hakea TE-toimiston verkkosivuilta yrityksen ja työnantajan oma-asiointipalvelun kautta.

Ohjeet: Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin – Palvelut – Työmarkkinatori (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Haku: TE-palvelut – Yrityksen ja työnantajan oma asiointi (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Kuvassa ovat työntekijä, työnantaja ja TE-toimiston työntekijä. Työntekijä sanoo voivansa tehdä työtä 15tuntia viikossa. Työnantaja kertoo työstä maksettavan palkan olven 12€ tunnissa. TE-toimiston työntekijä toteaa palkkatuen jälkeen työnantajan maksavan 216€ ja palkan sivukulut.
Palkkatuki on suuri etu sekä työnantajalle että täsmätyöntekijälle.

Työolosuhteiden järjestelytuki (TE-toimisto)

Voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää:

  • uusia työvälineitä tai kalusteita (esimerkiksi suurennus näyttöön, parempi valaistus tai kuulolaite puhelimeen).
  • muutostöitä työpaikalla (esimerkiksi pyörätuoliramppi, oven suurentaminen).
  • apua työssä toiselta työntekijältä (esimerkiksi aloituksessa enemmän tukea perehdytykseen tai säännöllistä ohjausta ja neuvoa työntekemisessä).

Tukea voi saada 4000 € ja toisen henkilön ohjaukseen käytettäessä enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella.

Ohjeet: Työolosuhteiden järjestelytuki – Palvelut – Työmarkkinatori (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Haku: Työolosuhteiden järjestelytuen maksatushakemus – tem868 (lomake avautuu uuteen ikkunaan).

Voit saada tukea työolosuhteiden mukauttamiseen.

Oppisopimus

Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen sopivia työntekijöitä. Myös täsmätyökykyinen voi opiskella oppisopimuksella.

Oppisopimus suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen, työnantajan ja opiskelijan kanssa. Siinä määritellään, millaisia tutkinnon osia työssä tarvitaan ja mitä työtehtäviä voi suorittaa työpaikalla. Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa palkkaa opiskelijalle. Työaikaa täytyy olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimus voidaan solmia myös lyhyeen työsuhteeseen.

Oppilaitos maksaa koulutuskorvausta työnantajalle oppisopimuksen ajan. Sen lisäksi on mahdollista saada tukea palkkaukseen.

  • Työttömän työnhakijan oppisopimukseen voi saada palkkatukea.
  • Täsmätyökykyisen opiskelijan kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle oppisopimuksen ajalta.

Oppilaitos on työnantajan tukena koko oppisopimuksen ajan ja auttaa sekä opintoihin liittyvissä asioissa että palkkauksen tuissa. Tukea voit saada myös Kiipulan työpaikkaohjaajakoulutuksen nettisivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).