Valikko
Koulutustarjonta
Metsuriopiskelijaa raivaa vesakkoa raivaussahalla.

Kiinnostaako sinua hankkia ammatillista osaamista metsänhoitoon ja puunkaatoon työvaltaisesti ja joustavasti? Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osia metsäalan perustutkinnosta ja opitaan metsäalan keskeiset asiat. Opinnoissa keskitytään turvallisiin ja tehokkaisiin työmenetelmiin. Raivaus- ja moottorisaha ovat käytetyimmät työvälineet.

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp:
– Kestävä metsänhoito ja hyödyntäminen 25 osp
– Metsänhoitopalvelut 30 osp
– Puunkorjuupalvelut 30 osp

Opit
– tekemään metsähoidon ja puunkorjuun töitä manuaalisesti
– raivaamaan ja harventamaan puustoa metsähoito-ohjeiden mukaisesti
– metsän uudistamiseen liittyviä töitä
– käyttämään metsäalan perustyövälineitä kuten raivaus- ja moottorisahaa
– tekemään metsien monikäyttöön liittyviä töitä.

Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen oppimisympäristöissä tai metsäalan työpaikoilla. Metsäalalla työskentelet ulkona vaihtelevissa olosuhteissa.

Sinulle tehdään opiskelun alussa opiskelusuunnitelma (HOKS). Opinnot suunnitellaan niin, että ne edistävät työllistymistäsi. Voit työllistyä esimerkiksi metsänhoitotöihin, joita ovat istutus- ja raivaussahatyöt. Puunkaato- ja maisemanhoitotyöt voivat olla myös mahdollisia työtehtäviä. Töitä tehdään yksin tai parityöskentelynä metsurin kanssa, jolloin työtehtävät voivat olla avustavia.

Opiskelija valitaan jatkuvan haun kautta. Opiskeluaika on noin 1,5 vuotta.

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille.