Valikko
Koulutustarjonta
Opiskelija poraa vanerilevyä kypärä päässään.

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Rakennusalan ammattilainen toimii usein kansainvälisessä ympäristössä myös kotimaan rakennustyömailla. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Opiskelu tapahtuu tekemällä alan työtehtäviä oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Työssä liikutaan paljon, joten eduksi on hyvä fyysinen toimintakyky.

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Koulutusta tarjotaan 7.8.2024 alkaen.

Koulutustarjonta