Valikko
Koulutustarjonta
Opiskelija poraa vanerilevyä kypärä päässään.

Rakennusalan perustutkinnossa Kiipulan ammattiopistossa voit opiskella talonrakennuksen osaamisalaa.

Opiskelija perehtyy rakennusalan opinnoissaan mm.
– toimimaan rakennustyömaalla turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti
– käyttämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja
– tekemään rakennustyömaan perustus- ja runkovaiheiden töitä
– muihin rakennusalan työtehtäviin omien valintojensa mukaisesti

Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko rakennusalan työpaikoilla tai Kiipulan omissa oppimisympäristöissä.

Opiskelu on työvaltaista, joten rakennusalalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky.

Talonrakentajana voit työskennellä erilaisissa uudis- tai korjausrakentamisen kohteissa, elementtejä valmistavassa teollisuudessa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Koulutusta tarjotaan 7.8.2024 alkaen.

Koulutustarjonta