Valikko

Opiskelijatalojen järjestyssäännöt

Opiskelijatalojen järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata viihtyisä ja terveellinen asuminen sekä opiskelurauhan säilyminen. Säännöt sisältävät tietoja opiskelijataloissa asuvien oikeuksista ja velvollisuuksista. Jokaisen opiskelijatalossa asuvan tulee omalta osaltaan huolehtia asumis- ja opiskelurauhan säilymisestä vuorokauden kaikkina aikoina.

1 § Asukkaan tulee käyttäytyä opiskelijataloissa ja niiden ulkopuolella hyvien tapojen mukaisesti. Opiskelijoihin ja henkilökuntaan kohdistuva epäasiallinen käyttäytyminen on kielletty.

a) kiusaaminen: myös netissä tapahtuva
b) väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen käyttäytyminen
c) seksuaalinen häirintä
d) sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä häirintä
e) alkuperään, kieleen tai uskontoon liittyvä häirintä
f) muu epäasiallinen käyttäytyminen

2 § Asumisoikeus Kiipulan ammattiopiston opiskelijataloissa edellyttää opintojen etenemistä.

3 § Opiskelijataloissa on vierailuaika maanantaista torstaihin klo 16–20. Vieraita koskevat Kiipulan ammattiopiston opiskelijatalojen järjestyssäännöt ja asukas on vastuussa vieraittensa käyttäytymisestä. Henkilökunta voi rajoittaa vierailuja perustellusta syystä.

4 § Opiskelijataloissa ei saa majoittua opetuksettomana aikana. Opiskelijataloissa ei saa olla koulupäivän aikana, ellei se liity opetukseen.

5 § Opiskelijataloissa on hiljaisuus klo 22–06.

6 § Kiipulasäätiön käytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vahingoittamatta. Omaisuuden vahingoittamisesta ja särkymisestä on jokainen asukas velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle. Mikäli asukas tai hänen vieraansa tahallisesti vahingoittaa Kiipulasäätiön tai toisen henkilön omaisuutta, on hän korvausvelvollinen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan käytössään olevista tiloista ja pitämään ne siistinä

7 § Kaikkien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö, tarjoaminen, myynti ja esiintyminen näiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksen alueella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

8 § Tupakointi ja sähkötupakan käyttö on kielletty opiskelijataloissa ja piha-alueilla. Nuuska rinnastetaan tupakkatuotteisiin.

9 § Räjähteiden ja muiden räjähdysherkkien tai syttymisherkkien aineiden, ampuma-aseiden, teräaseiden, muiden vastaavien esineiden ja tarvikkeiden hallussapito ja säilyttäminen on kielletty opiskelijataloissa ja Kiipulan ammattiopiston alueelle pysäköidyissä ajoneuvoissa.

10 § Oppilaitos ei korvaa asukkaiden rikkoutuneita tai kadonnutta omaisuutta.

11 § Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa havaitut järjestyssääntöjen rikkomukset välittömästi henkilökunnalle.

12 § Tapaturmatilanteissa asukas on velvollinen antamaan välittömän ensiavun ja ottamaan yhteyttä henkilökuntaan.

13 § Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitotoimia.

Jukka Kujala
rehtori

Tutustu ammattiopiston järjestyssääntöihin >>