Valikko

Toimintakertomus 2020

Kari Martimo.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan täysin poikkeavana vuonna koko maailmassa. On Suomessa pahempiakin aikoja eletty, mutta koronavirus aiheutti koko yhteiskunnassa ainutlaatuisen tilanteen, jonka vaikutukset tulevat kestämään vielä pitkään. Kuten aina vastaavissa tilanteissa tapahtuu, Kiipulasäätiönkin toiminnan osalta pandemia on tuonut esille sekä vahvuuksia että heikkouksia.

Koulutuspuolella viruksen leviämistä ehkäistiin siirtymällä etäopetukseen. Tähän luotiin mahdollisuus pikaisella aikataululla ja opetushenkilöstön ammattitaidolla. Onneksi kuitenkin etäopetus jäi lyhytaikaiseksi ja voitiin osittain palata tiukoin turvallisuusohjein rajoitettuun lähiopetukseen. Hybridiksi kutsutussa mallissa hyödynnetään sekä etä- että lähiopetusta ja seurataan viranomaisten määräyksiä. Onneksi maaliskuussa ei tiedetty, että vuoden päästä ollaan lähes samassa tilanteessa. Opiskeluissaan tukea tarvitseville nuorille eristäytyminen kavereista ja viruksen aiheuttamat muut rajoitukset ovat jo käyneet raskaaksi.

Kuntoutuksen osalta pandemia oli se oljenkorsi, joka katkaisi kamelin selän. Kiipulasäätiön kuntoutuksen talouden tasapainottaminen on jo vuosia ollut erittäin haastavaa, eikä toiminnan laajentaminen Avire Oy:n myötä tuonut siihen kaivattua muutosta. Hinnalla kilpailu on koventunut tärkeimmän asiakkaan, Kelan, kuntoutuksessa, mihin raskaiden yleiskustannusten rasittama kuntoutuksemme ei pystynyt vastaamaan kannattavasti. Pandemian myötä lähikuntoutus loppui kuin seinään, eivätkä valmiudet etäkuntoutukseen olleet riittävät toiminnan jatkamiseen edes osittain.

Hallitus joutui tekemään raskaan päätöksen ja ehdottamaan hallintoneuvostolle lähes kaiken kuntoutustoiminnan myymisestä KK Verve Oy:lle. Ainoastaan Janakkalassa jatkuu Avire Oy:n kuntoutus osana Kiipulasäätiön toimintaa. Tavoitteenamme on tuottaa jatkossakin korkealaatuisia kuntoutuspalveluita Kelalle ja yrityksille, mutta paljon pienemmässä määrin ja joustavammin. Lisäksi etsimme uusia tapoja tukea työ- ja työllistymiskyvyn palauttamista, mistä kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen on hyvä esimerkki.

Siinä missä kuntoutuspuolella kipuiltiin talouden epätasapainon kanssa, koulutuspuolella talous on pysynyt vakaana poikkeusoloista huolimatta. Luonnonvara-alaan panostettiin merkittävästi uusien tilojen myötä ja puutarhan tuotteet menivät hyvin kaupaksi. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osalta päätimme mennä lähemmäksi oppilaita ja rakentaa Nokialle uudet tilat tätä varten. Majoituspuolella ja yrityspalveluissa matkustuksen ja ryhmässä työskentelyn väheneminen tekivät luonnollisesti merkittävän, mutta toivottavasti ohimenevän loven tuottoihin.

Vuoteen 2021 käymme luottavaisin mielin. Rokotukset ovat alkaneet ja etenevät tehokkaasti kevään aikana ehkäisten merkittävän osan uusista tartunnoista entistä tarttuvammista viruskannoista huolimatta. Kesään mennessä olemme toivottavasti jo aivan uudessa tilanteessa, vai pitäisikö sanoa ”palanneet entiseen normaaliin”, mitä se sitten onkaan. Kevään aikana valmistelemme Kiipulasäätiön uutta strategiaa, yritämme katsoa kristallipalloon ja valmistautua tulevaisuuteen.

Aikamoinen vuosi oli siis 2020! Kiipulasäätiön näkökulmasta selvisimme siitä kuitenkin hyvin ja monta kokemusta rikkaampana. Emme ole enää samanlainen kokonaisuus kuin vuosi sitten, mutta sitäkin valmiimpia ottamaan vastaan tulevatkin haasteet. Meille tärkeintä on säätiön tavoitteiden mukainen vastuullinen toiminta, jossa jatkuvuus ja erinomaisuus edellyttävät uudistumista, jotta jatkossakin olisimme kumppaneittemme arvostama ja opiskelijoiden valitsema erityisoppilaitos.

Kari-Pekka Martimo
Hallituksen puheenjohtaja

 ”Meille tärkeintä on säätiön tavoitteiden mukainen vastuullinen toiminta, jossa jatkuvuus ja erinomaisuus edellyttävät uudistumista, jotta jatkossakin olisimme kumppaneittemme arvostama ja opiskelijoiden valitsema erityisoppilaitos.”
Kari Martimo

Jukka Kujala.

Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-helmikuussa alkoi kuulua ensimmäisiä merkittäviä uutisia Euroopan puolelle levinneestä viruksesta. Alkuvuonna 2020 kaikki oli hyvässä “vedossa” säätiön toiminnassa. Myös kuntoutusta tuottavassa Avire Oy:ssä oli meneillään uusi alku raskaiden sopeuttamistoimien jälkeen. Maaliskuussa kaikki pysähtyi ja yhden viikon kuluessa kuntoutustoiminta keskeytyi, koulutus saatettiin etäopetukseen ja henkilökunta osin sijoittui uusiin tehtäviin. Kuntoutustyössä toiminnan keskeytyminen johti kattaviin lomautuksiin. Koulutuksen siirtyessä etäopetukseen opiskelijoita tuettiin omassa kotiympäristössä.

Kiipulassa pitkäjänteisesti toteutettu digikehittäminen osoittautui arvokkaaksi osaamispääomaksi. Henkilöstö kykeni siirtämään opetuksen etämuotoiseksi ja opiskelijat kyettiin tavoittamaan digiyhteyksien avulla. Työn tekemisen toimintakulttuureissa digitaaliset menetelmät tulivat arkitodellisuudeksi. Yhtäkkiä huomattiin, että aikaa ei tarvitse kuluttaa kokousmatkoihin tai tilavarauksiin. Teams-tapaamiset tulivat arkiseksi kohtaamiskeinoksi ja päätöksenteossa sähköiset allekirjoitukset sekä etäkokoukset korvasivat kasvokkain tapahtuneita toimintoja. Loppuvuodesta uusien varotoimien tullessa käytäntöön keväällä opitut tavat olivat jo vallitseva tapa toimia. Ammatillisessa koulutuksessa nuorten väsyminen etäopetukseen vuoden loppupuolella on edellyttänyt lähiopetukseen palaamista hyvin monelta osin.

Kuntoutustoiminnan tuotot pysähtyivät kolmen kuukauden ajaksi. Hyvin menestynyt kokous- ja majoitustoiminta menettivät myös paljon. Majoitustoiminta oli loppukeväällä hiljaista, mutta kesäajan varaukset toteutuivat valtaosin. Viime vuosina laajentuneiden kokouspalvelujen toiminta on ollut erittäin vähäisiä keväästä alkaen ja loppuvuonna kiristyneet kokoontumisrajoitukset ovat hiljentäneet merkittäviltä osin kokousmyynnin. Puutarhatoiminnassa kesäaika oli vilkas ja puutarha sai uutta myynti- ja kahviotoimitilaa Nurmela-rakennuksen valmistuttua kesällä 2020.

Kiipulasäätiö aloitti kuntouttavan työtoiminnan alkuvuodesta 2020. Lisäksi uusina toimintamuotoina käynnistyivät Kelan tilaama Nuotti-valmennus sekä ELY-keskuksen hankkima työhönvalmennuspalvelu Uudenmaan alueella. Toteuttamistapana kahdessa jälkimmäisessä on ollut pääsääntöisesti etämuotoinen yhteydenpito asiakkaisiin. Näissä palveluissa toteutetaan säätiön perustehtävää edesauttaa vaikeassa työllisyysasemassa olevia kohti työelämää

Janakkalassa sijaitseva Kiipulan toimipaikka on laaja, kauniin luonnon ympäröimä rakennettu yhteisö. Kiipulan alueelle on suunniteltu monipuolista palvelukokonaisuutta. Kesällä 2020 Sospro Oy aloitti lastenkotirakennuksen rakentamisen alueelle. Senaattikiinteistöt vuokrasi poliisikoirakoulutukselle opetus- ja majoitustilat vuoden loppupuolella. Uudet kumppanuudet monipuolistavat Kiipulan kokonaisuutta ja osoittavat Kiipulasäätiön luotettavuuden ja joustavuuden kumppanina. Yleishyödyllisen säätiön tarkoitus palvella yhteiskuntaa vahvistui tämän uuden toiminnallisen yhteistyömallin kautta.

Jukka Kujala
toimitusjohtaja, rehtori

Valmentavan koulutuksen todistusta

Tutkintotodistusta

Suoritettua tutkintoa

Koulutus

Kiipulan ammattiopistossa kulunut vuosi jää varmasti muistiin yhtenä merkittävimpänä toimintakulttuurin muutosvuotena. Nykymuotoista erityisopetusta ei ole vielä kertaakaan aiemmin toteutettu etäyhteyksillä. Aiemmin ei ole osoitettu sellaista tukea opetukseen kuin keväällä toteutuneissa muodoissa. Kevään etäopetusaikana henkilökohtaiset avustajat suuntasivat opiskelijoiden kotiympäristöihin opetuksen tueksi. Muu opetus- ja ohjaushenkilöstö oli yhteydessä opiskelijoihin videokuvan, some-viestien ja muiden vastaavien välineiden avulla. Kiipulan opetus- ja ohjaushenkilöstö osoittivat toimillaan mitä suurinta luovuutta palvellakseen ammattiopiston opiskelijoita. Voimme olla ylpeitä suorituksestamme. Olemme kiitollisia myös opiskelijoille ja heidän huoltajilleen vaativan jakson onnistuneesta yhteistyöstä. Loppuvuoden rajoitustoimien aikana on pyritty huomioimaan myös opiskelijoiden henkisen jaksamisen tukitoimet. Opiskelijoille on pyritty järjestämään mahdollisuuksia lähiopetukseen syyskaudella 2020 kiristyneistä rajoitustoimista huolimatta. Kiipulan ammattiopisto on välttynyt merkittäviltä tartuntaryppäiltä ja niihin liittyviltä karanteenitoimilta koko epidemian ajan.

Janakkalan toimipaikan alueelle valmistui uusi luonnonvara-alan rakennus, Nurmela. Eläintenhoito ja puutarha saivat merkittävän parannuksen toimintaympäristöönsä. Rakennus on varustettu uudella tekniikalla ja mm. aurinkosähkön hyödyntäminen aloitettiin uutena osana Kiipulan energiahuoltoa. Syksyllä aloitettiin Nokian Pitkäniemessä uudisrakennuksen rakentaminen. Uuteen rakennukseen valmistuu täyden hoivamitoituksen asuntolakokonaisuus sekä neljä luokkaa valmentaville koulutuksille. Vuoden 2020 loppupuolella alkaneella hankkeella Kiipula vahvistaa Pirkanmaan palvelutarjontaa. Vaativaa erityistä tukea opiskelijat saavat mahdollisimman nykyaikaisen opiskeluympäristön ja mahdollisuuden asumiseen.

Vuoden 2020 aikana kehitettiin pedagogisia perusprosesseja. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) prosessityö keskittyi niin sisältökehittämiseen kuin lomakekehittämiseen. HOKS-innostajat rytmittivät toimintavuoden aikana tiimien HOKS-prosessiosaamisen kehittymistä. Uraohjauksen sisältökuvaus opintojen eri vaiheissa täsmentyi ulottuen aina opintojen jälkeiseen tehostettuun jälkiohjaukseen. Opintojen aikaiseen ohjaukseen ja verkostotyöhön panostettiin vahvasti – opinto-ohjaajat aloittivat toimintansa ja työhönvalmentajia palkattiin lisää. Uusia työelämäyhteistyökumppanuuksia solmittiin, mikä monipuolisti opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäkohtaisia työpaikoilla järjestettäviä koulutusjaksoja.

Opiskeluhuolto- ja hyvinvointitoimintaa toteutettiin vuonna 2020 sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona koronatilanteen tuomista haasteista huolimatta opiskeluhyvinvoinnin toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintaa organisoi opiskeluhuoltoryhmä ja sen vastuuhenkilö opiskeluhuollon ohjausryhmän ja oppilaitoksen johdon tuella. Kiipulan ammattiopiston opiskeluhuollon ja opiskeluhyvinvoinnin kokonaistarvetta ja käytettävissä olevia opiskeluhyvinvointipalveluita arvioitiin vuonna 2020 toteutuneiden yhteisöllisten ja yksilökohtaisten toimintojen näkökulmasta.

Laadunhallintaa kehitettiin Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) ja Väli-Suomen ammatillisen oppilaitosten (Välkky) verkostojen kanssa. AMEO-verkostossa laadunhallinnan kehittämisen tueksi valittiin yhteiseksi vertaisarvioinnin kohteeksi laadunhallinta. Kiipulassa laadunhallintaa arvioitiin marraskuussa 2020. Laadunhallinnan kehittämisen myötä pilotoitiin myös uutta Tiimien tavoitetyökalua, jonka pohjana ovat jatkuvan parantamisen sekä tasapainotetun tuloskortin (BSC) mallit. Koronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden onnistumisen selvittämiseksi tehtiin palautekysely opiskelijoille, heidän huoltajilleen ja ammattiopiston henkilökunnalle. Järjestelyt saivat kiitosta ja saadun palautteen pohjalta kehitettiin toimintaa edelleen. Vuoden loppupuolella perustettiin laaturyhmä edustamaan laadunhallinnan kehittämisessä koulutuksen eri henkilöstöryhmiä ja toimipaikkoja.

Vuosi 2020 oli opiskelijakunnan toiminnoissa hyvin haasteellinen ja poikkeuksellinen maaliskuussa alkaneen koronapandemian vuoksi. Kevätlukukaudella opiskelijakunnan hallitus ehti kokoontua joitakin kertoja ennen kuin koronaepidemia keskeytti lähiopetuksen ja hallituksen toiminnan. Opiskelijoiden edustajat osallistuivat aktiivisesti ammattiopiston eri toimielimien muun muassa johtokunnan ja opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. Opiskelijoille järjestettävät tapahtumat toteutettiin osin läsnäolevina- ja osin verkkotapahtumina. Suosittuja tapahtumia olivat mm. kansainvälisyyspäivä ja rehtorien kyselytunti. Opiskelijakunta järjesti myös opiskelijoille suunnatun kasvomaskikampanjan.

%

Opiskelijoista palkkatyöhön

%

Tavoitteellisten opiskelijavuosien täyttöaste

Opiskelijapalaute

Koulutuksen Keskeiset tunnusluvut

 

2018 2019 2020
Hakijasuhde yhteishaussa (ensisijaiset) 1,4  1,7  1,3
hakijoita jatkuvassa haussa/hakijoita yhteishaussa 280/641 287/644 337/579
tavoitteellisten opiskelijavuosien täyttöaste % 98 102* 102
eroamiset, joiden syy ei ole tiedossa (negatiiviset) 4,4 2,7 3,5
läpäisyaste tutkintotavoitteisessa koulutuksessa % 83 91 83
suoritettujen tutkintojen määrä 155 187 157
suoritettujen tutkinnonosien määrä 1738 1998 1855
osaamisen osoittaminen työpaikalla, % näytöistä 60 72 61
opintoihin kulunut aika perustutkinnoissa vuosina 2,5 2,5 2,5
sijoittuminen perustutkintokoulutuksesta, työllistyneet % 26 34 35
opiskelijavuosikertymä/opiskelija 0,45 0,55 0,55

opiskelijapalautteiden keskiarvo (asteikolla 1–5)

Aloittaneet/päättäneet

4,2/4,0 4,3/4,3 4,3/4,2

 

Ammatillisen perustutkinnon päättäneille tehtiin puoli vuotta valmistumisen jälkeen sijoittumiskysely ottamalla heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Vastausprosentiksi saatiin 61 % (N=121). Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneet olivat sijoittuneet seuraavasti:

Sijoittuminen

2018

2019

2020

palkkatyö %

26

34

35

muu työssäolo %

35

31

21

muu sijoittuminen* %

12

6

3

opiskelu %

5

4

9

työtön työnhakija %

23

24

32

*     armeija, perhevapaa, eläke tms.

Lukuvuoden aikana perustutkintokoulutuksen päätti yhteensä 262 opiskelijaa. He jakaantuivat saatuihin todistuksiin seuraavasti:

Todistukset, perustutkinto 2018 2019 2020
Tutkintotodistus 67 72 74
Tutkintotodistus, kaikki tutkinnon osat mukautettu 12 9 4
Tutkintotodistus, osa tutkinnon osista mukautettu 52 63 62
Tutkintotodistukset yhteensä 131 144 140
Todistukset tutkinnon osien suorittamisesta 91 89 95
Muu todistus 10 20 27

 

Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 149 opiskelijaa:

Todistukset, valmentava koulutus

2018

2019

2020

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen todistus

64

85

87

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen todistus

42

30

36

Todistus suoritetuista koulutuksen osista

20

40

26

Yhteensä

126

155

149

 

%

KELAN ryhmämuotoisten kurssien täyttöaste kurssin alkaessa

KELAn ryhmämuotoisia kuntoutujia kurssin alussa

KELAn ryhmämuotoista kurssia

kuntoutus

Kuntouttavat ja valmentavat palvelut

Kuntouttavan työtoiminnan toteutusmallina oli tarkastelukaudella Janakkalan toimipaikassa eri työympäristöissä suoritetut tehtävät ja valmennukset. Työtoimintaan on liittynyt ryhmämuotoista toimintaa sekä hyvinvointia lisäävää toimintaa kuten kuntosaliharjoittelua. Vuoden aikana työtoiminnan tehtäväkokonaisuudet ovat vakiintuneet ja toiminta on kehittynyt. Työtehtäviä on opinnollistettu ja kuntouttava työtoiminta on parantanut osallistuvien tulevaisuuden työelämämahdollisuuksia. Asiakkaita palvelussa on ollut kerrallaan noin 10.

Nuorille suunnattua ammatillista kuntoutusta, Nuotti-valmennusta (Kela) on toteutettu Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella ja Vantaalla sekä näiden paikkakuntien lähikunnissa. Asiakkaina ovat olleet nuoret ja tuen tarpeessa olevat nuoret aikuiset. Hakeutuminen kuntoutusprosessiin on toteutettu matalan kynnyksen mallilla, jolloin ei tarvita lääkärintodistusta kuntoutustarpeesta ja päätös tehdään asiakkaan suullisen hakemuksen perusteella. Nuotti-valmennusasiakkaiden määrä kasvoi koko vuoden kehittyen jo merkittäväksi kuntoutusmuodoksi vuoden 2020 loppuvuoteen tultaessa.

Uudenmaan TE-toimiston erityistä tukea tarvitseville asiakkaille tarkoitetussa työhönvalmennuksessa asiakasmäärä on ollut kasvava koko vuoden. Toiminta on vakiintunut niin, että valmennustyötä teki kolme kokoaikaista valmentajaa ja alkaneita asiakkuuksia oli 72. Valmennustyöstä saatu palaute oli erinomaista ja sopimus jatkuu myös uuteen toimintavuoteen tultaessa. Valmennusasiakkaille on löytynyt sekä työelämämahdollisuuksia että koulutusta.

 

Avire Oy

Aviren toiminnassa näkyi selvästi koronan vaikutus ja toiminnan sulku keväästä syksyyn. Kuntoutuskursseja käynnistyi 25 ja niiden täyttöaste ylitti tavoitteen 85 % (tavoite 80 %). Kuntoutujamäärä oli ryhmäpalveluissa 189 ja yksilöpalveluissa 497 alkanutta asiakkuutta. Toimintaa oli vain murto-osa vuoteen 2019 verrattuna. Pitkään jatkunut tappiollinen toiminta ja koronan tuoma lisärasite pakottivat etsimään tervehdyttävän vaihtoehdon liiketoiminnalle. Avire Oy ja KK-Verve Oy solmivat liiketoimintakaupan viiden toimipisteen toimintojen siirrosta Verveen 1.10.2020 alkaen.  Aviren laitoskuntoutuspainotteinen kuntoutustoiminta jatkui Janakkalan toimipaikassa edelleen lokakuun 2020 jälkeen. Loppuvuoden toteumaa tarkasteltaessa taloudellinen tilanne on tervehtynyt ja kuntoutus etsii uusia toiminnallisia palveluita täydentämään nykyistä sopimuskantaa.

Yrityksille myydyissä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa näkyivät koronan vaikutukset jaksojen siirtyminä ja peruuntumisina. Tämä haastoi toiminnan järjestämistä, mutta Kela tuki taloudellisesti koronasta aiheutuvia haittoja muun muassa korotettuna majoituskorvauksena ja vastaavasti.

Keskeiset tunnusluvut

2019

2020

KELA Ammatillinen kuntoutus, ryhmämuotoiset palvelut
kurssimäärä (alkaneet kurssit) 54 9
täyttöaste kurssin alkaessa % 85 90
Kuntoutujamäärä (kurssin alussa) 418 74
KELA Lääkinnällinen kuntoutus, ryhmämuotoiset palvelut
kurssimäärä (alkaneet kurssit) 200 16
täyttöaste kurssin alkaessa % 91 82
kuntoutujamäärä (kurssin alussa) 1 800 115
KELA ryhmämuotoiset palvelut yhteensä
kurssimäärä (alkaneet kurssit) 254 25
täyttöaste kurssin alkaessa % 90 85
kuntoutujamäärä (kurssin alussa) 2 218 189
KELA yksilömuotoiset palvelut
kuntoutujamäärä 1 900 497

Yritys- ja majoituspalvelut

Yritys- ja majoituspalvelut

Vuoden 2020 käynnistyessä kokous- ja tilapalveluiden varaustilanne näytti koko vuodelle 2020 erittäin hyvältä. Erilaisia tilaisuuksia varten oli Janakkalasta varattu niin kokous- ja seminaaritiloja kuin majoitusta melkeinpä vuoden jokaiselle viikolle sekä viikonlopuille. Alkuvuodesta Janakkalassa päästiinkin toteuttamaan niin viikonlopputilaisuuksia, hiihtolomarippileiri kuin muutamia kokous- ja seminaaritilaisuuksia, kunnes maaliskuun puolessa välissä koronapandemia tyhjensi varauskalenterin kokonaan kevään osalta. Osa tilaisuuksista peruuntui, osa siirtyi myöhäisempään ajankohtaan.

Koronatilanne helpotti jonkin verran kesää kohden ja mahdollisti leirikesän käynnistymisen sulkutoimien helpottaessa. Alkusyksy 2020 näytti myös varaustilanteen valossa hyvältä, kunnes kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia alettiin koronapandemian laajentuessa kiristämään aluehallintoviraston ja Kanta-Hämeen pandemiaryhmän toimesta. Joitakin tilaisuuksia kuitenkin järjestettiin loppuvuoden aikana vallitsevia koronaohjeistuksia noudattaen. Koronapandemia katkaisi kokous- ja tilapalveluiden kasvusuhdanteen. Kokous- ja tilapalveluiden liikevaihto laski 29 % prosentilla verrattuna vuoteen 2019.

Guest Housen toimintaan koronapandemia vaikutti suuresti vuoden 2020 aikana. Kela keskeytti kuntoutuskurssit maaliskuun puolestavälistä alkaen ja kaikki Avire Oy:n kuntoutujamajoittujat jäivät pois Guest Housesta aina elokuun alkuun asti. Maalis-toukokuu oli muidenkin majoittujien osalta hiljaisempi. Kesän leirejä majoitettiin Guest Housessa ja saatiin Guest Housessa vapaana olevaa majoituskapasiteettia hyödynnetyksi.  Punaportilla Hämeenlinnassa ei kesän 2020 aikana toteutettu kesähotellitoimintaa Hämeenlinnan suurten tapahtumien ollessa minimissään.

Teknisenä kehittämistyönä vuoden 2020 aikana aloitettiin uuden varausjärjestelmän, TravelNetin, käyttöönotto. Varausjärjestelmä palvelee niin Guest Housea kuin kokous- ja tilapalveluita majoitus- ja tilavarausten osalta.

Vuoden 2020 aikana Kiipulassa järjestettiin edellisvuosien tapaan kaksi omaa tapahtumaa; Elojuhlat elokuun lopulla ja KiipMTB-maastopyörätapahtuma lokakuun alussa. Elojuhlat järjestettiin kolmatta kertaa ja KiipMTB-tapahtuma neljättä kertaa. Viimeksi mainittu on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta ja kerää paljon positiivista palautetta alan harrastajien keskuudessa.

Työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluina toteutettiin vuoden 2020 aikana työohjausprosesseja kolmessa organisaatiossa. Korona aiheutti jonkin verran haasteita myös työnohjauksiin, mutta pääosin työnohjaukset saatiin toteutettua sovitusti joko läsnä- tai etätoteutuksena.

Keskeiset tunnusluvut 2018 2019 2020
asiakastyytyväisyys yritys- ja kokouspalvelut *) 4,43 4,56 4,48
asiakastyytyväisyys majoituspalvelut *) 4,43 4,65 4,57

Booking.com asiakastyytyväisyys

–    Kiipula Guest House

–    Punaportti Guest House

 

 

8,5

8,2

 

 

8,6

8,2

 

 

8,7

majoittujien määrä, pl kuntoutus 1 509 1 287 1490**
Myynti € 689 021 852 649 483 481
Majoitusvuorokaudet n/a n/a 7 265

* asteikko 1–5, mittaus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa aloitettu 5/2018

** luvussa mukana myös yritys- ja kokouspalveluiden majoittujat Guest Housessa

Kiipula Gardens

Kiipula Gardens

Kiipula Gardensille vuosi 2020 toi myymälä Miinantorille uuden toimitilan ja jatkojalostustoimintaa. Viljelytoiminta jatkui kasvihuoneessa ja avomaalla viime vuosien tapaan.

Myymälä Miinantorin alkukevät oli koronatoimien vuoksi hiljainen. Maalis-huhtikuussa kahvilatoimintaa toteutettiin supistetulla aukioloajalla ja take away -järjestelyllä. Miinantorin kesämyyntiä vilkastuttivat monet Kiipulassa olleet leiriläiset. Elokuun alussa Miinantori muutti uusiin tiloihin ja elo-lokakuu olivatkin hyvin vilkasta aikaa. Uusi myymälätila sai hyvää näkyvyyttä paikallismedioissa ja asiakkaita oli hyvin. Kiipulan omat avomaalla viljellyt luomutuotteet olivat Miinantorin myynnissä keskeistä 2020 syyskaudella. Avomaan runsas lajivalikoima ja laadukkaat tuotteet houkuttivat ostoksille myös ulkopaikkakunnista. Miinantorin takana olevaan kasvihuoneeseen tehtiin joulumyymälä ja joulukuun myynnissä näkyi huomattava parannus vuoden 2019 myyntiin.

Lokakuussa 2020 alkoi Gardensissa jatkojalostustoiminta. Miinantorin muuttaessa uusiin tiloihin jäi kivinavetassa ollut myymälätila tyhjäksi. Gardensille hankittiin kuivuri ja tilassa aloitetiin oman tuotannon juuresten jatkojalostus. Vuonna 2020 Gardensin jalostamosta valmistui juureslastuja sekä hapankaalia.

Vähittäisasiakkaille suunnattu kesäkukkamyynti touko-kesäkuussa oli aikaisempia vuosia parempi. Pop up -myyntejä voitiin pitää vähemmän kuin aikaisemmin ja Vantaalle suunnitellusta joulumyymälästä jouduttiin luopumaan kokonaan. Hämeenlinnassa pidettiin syys-lokakuussa torimyyntityyppisiä vihannesmyyntipäiviä Punaportilla. Hämeenlinnassa oli myös 3 viikon mittainen joulumyynti Kauppapaikka Tavastilassa, jossa kauppa kävi edellisvuotta paremmin.

Gardensissa oltiin keväällä 2020 tilanteessa, jossa opetusryhmiä ei puutarhalla koronasulun aikana ollut. Apuja kiireisen ajan töihin saatiin asumisen ohjaajista ja kevään työt valmistuivat aikataulussa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden työtunnit Gardensissa vähenivät koronarajoitusten vuoksi olennaisesti. Kiipulan omien opiskelijoiden lisäksi Gardensin toimintaympäristöä ovat hyödyntäneet kuntouttavassa työtoiminnassa olevat sekä Hämeen ammatti-instituutissa opiskelevat työssäoppijat. Opiskelijoiden ja kuntoutujien lisäksi puutarhalla on ollut pari yhdyskuntapalvelun suorittajaa.

Vaikka kukkien vähittäismyynnit touko-kesäkuussa ja joulukuussa olivat vuonna 2020 hyviä, jäätiin puutarhalle asetetuista kaupallisen toiminnan tuotoista reippaasti. Tarkoitus oli järjestää useita tapahtumia ja pop up -myyntejä, jotka korona-aikaan piti jättää väliin. Myös Miinantorin toteutunut myynti jäi sille asetetuista tavoitteista.  Hyvää palautetta saanut Miinantorin joulumyymälä kuitenkin osoitti, että Miinantorilla on hyvä mahdollisuus taloudelliseen kasvuun myös tulevalla toimintavuodella.

  2018 2019 2020
kaupallisen toiminnan tuotot € 691 073 669 498 669 195
sopimusmyynti € 95 272 108 762 98 577
kevätsesongin kukkamyynti € 168 289 145 020 187 303
joulusesongin kukkamyynti € 87 082 95 633 85 072
Miinantorin myynti 163 964 149 751 162 339
opiskelijoiden työssäoppiminen h/vuosi 3 915 1 311 n/a

Kehittäminen ja kansainvälisyys

Kehittäminen ja kansainvälisyys

Oman työn ja työyhteisön kehittäminen on osa jokaisen Kiipulan työntekijän arkea. Koronavuosi toi hyvin esille sen osaamisen ja yhteistyötahdon, jota tarvittiin – ja tarvitaan edelleen – poikkeusoloissa selviämiseen. Kiipula toimii tiimiorganisaationa ja kehittämisen perusyksikkö on tiimi. Kehittämistä ohjaavat ja innostavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät. Vuonna 2020 pandemian luoma ulkoinen tarve näkyi kehitystyössä eniten, mutta eri tason kehittämistä tehtiin laajalla rintamalla muutenkin henkilöstön ja johdon ideoiden sekä eri suunnitelmien mukaisesti. Suuri osa kehittämisestä tapahtuu osana päivittäistä työtä, osa isommista kohteista toteutuu erillisen hankerahoituksen myötä.

Vuosien panostus digiosaamisen kehittämiseen nousi arvoonsa, kun maaliskuussa 2020 äkillisesti siirryttiin etäopiskeluun ja osittaiseen etätyöhön. Oppilaitoksen Digi työtavaksi -hanke (rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö OKM) pystyi osaltaan tukemaan onnistunutta siirtymää eri toimipisteisiin jalkautuneiden digi-innostajien avulla. Yhteistyö hallinnon ja ICT-asiantuntijoiden kanssa oli saumatonta. Myös useassa muussa ulkoisen rahoituksen hankkeessa on digiosaaminen merkittävässä roolissa. Aihe ei tule valmiiksi ja Kiipula on monella mitalla digiopetuksen edelläkävijä vaativan erityisen tuen saralla.

 

Hanketyö

Hanketyö keskittyy rahoituksen saatavuuden vuoksi pääosin koulutuksen toiminnan tukemiseen. Kuntoutusta tuettiin yhdellä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamalla hankkeella, joka kehittää sisäilmasta oireileville kuntoutusmuotoja. Kiipulan historiaa esittelevään polkuun Janakkalan alueella saatiin rahoitus Hämeen Heimoliiton Säätiöltä. Kaikkiaan ulkoisen rahoituksen hankkeita vuonna 2020 oli 23 kappaletta. Näiden ohella OKM myönsi hakemuksesta Kiipulalle erillisrahoituksia ohjauksen lisähenkilöstön palkkaukseen. Projektien sisällöistä, kumppaneista ja rahoittajista on tarkempi kuvaus toimintakertomuksen liitteenä.

Vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen toimintaa tuettiin usealla hankkeella. Jokaiselle opiskelijalle laadittava HOKS on keskeinen opintoja ohjaava suunnitelma. Sen tekemistä ja toteutusta edistettiin mittavalla Ydinprosessit-hankkeella. Työvaltaista pedagogiikkaa, ohjausta eri muodoissaan ja työllistymistä tuettiin useassa hankkeessa. Hanketyön teemoina olivat myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityiset tarpeet, aikuisten perustaidot ja luontoavusteiset pedagogiset menetelmät (green care). Laatua kehitettiin kahdella erillisellä hankkeella, vaikka laatu tietysti on läpileikkaavasti kaikessa kehittämisessä osallisena.

Ulkoisen rahoituksen hankkeet perustuvat usein partneriverkoston yhteistyöhön. Nämä verkostot ovat tärkeitä kehityskumppaneita niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Eniten hankeyhteistyötä tehtiin AMEO-verkoston oppilaitoksien kanssa. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentumiseen sekä jatkuvan oppimisen ja ohjauksen eri suunnitelmiin varauduttiin rakentamalla teemojen mukaisia verkostoja. Kiipulan ammattiopiston päävastuumaakunnissa Pirkanmaalla ja Kanta- sekä Päijät-Hämeessä oltiin mukana työllisyyden kuntakokeilujen suunnittelussa. Strategiansa mukaisesti Kiipula on aktiivinen kumppanuustoimija eri tasoilla.

Kiipula on vuosittain osallistunut vuodesta 2008 pidettyihin TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailuihin. Tänä vuonna Jyväskylään suunnitellut kilpailut jouduttiin perumaan. Tämä oli varsin valitettavaa Kiipulan finalisteille ja kilpailussa mukana olevalle henkilöstölle. Syksyllä kuitenkin saatiin tieto siitä, että keväällä 2021 Oulun Taitaja-tapahtuma järjestetään tavalla tai toisella. Semifinaaleihin valmistava työ aloitettiin heti. Oulussa PLUS-lajeina ovat logistiikka, catering ja liiketoiminta.

Lue lisää Kiipulan hankkeista >>

Kansainvälinen toiminta

Erityisen lujasti koronapandemia löi kansainvälistä toimintaa. Keväälle suunnitellut useat opiskelija- ja asiantuntijamatkat ja vierailut jouduttiin perumaan. Näiden tilalle viriteltiin entistä laajempaa kotikansainvälisyyden toimintaa ja virtuaalivaihtoja, mutta ne eivät korvaa matkustamiseen ja fyysiseen kohtaamiseen perustuvaa elämystä. Vain karanteenin kautta tulleet kansainväliset vapaaehtoisnuoret Liettuasta ja Ranskasta ovat tuoneet ulkomaista tuulahdusta Kiipulan toimintaan. Kansainvälisen työn murros vaikuttaa pitkälle, ja Kiipulassa kehitetään ilman matkustamista tapahtuvaa kansainvälisyyttä – niin kuin työelämässä muutenkin.

Kansainvälinen yhteydenpito ja kehittämistyö jatkuivat etäyhteyksien välityksellä vilkkaana. Useita hankkeita on valmistelussa. Kiipula on Euroopan ammatillisen koulutuksen järjestö EfVET:in jäsen ja osallistuu sen tapahtumiin. Abilympics-kilpailut järjestetään Moskovassa keväällä 2022. Niiden valmistelussa myös Kiipula Skills Finlandin hallitusjäsenenä on mukana. Kiipula on myös Rehabilitation Internationalin Suomen osaston hallituksen jäsen, ja jatkaa siinä kansainvälisten webinaarien valmistelua.

Keväällä alkaneeseen vuosien 2021–2023 strategiatyöhön osallistettiin laajasti henkilöstöä. Syksyn mittaan eri kehityspäivillä ja tapaamisissa pohdittiin Kiipulan vahvuuksia ja menestystekijöitä. Henkilöstölle järjestettiin teams-kuulemisia ja avattiin intraan asiaa koskeva kysely. Strategia on sekä toiminnan tavoitteita linjaava yhteisen näkemyksen tiivistys, että Kiipulan tarinaa jatkava kaikkien jakama kokonaisuus. Strategia valmistuu 2021 alkuvuodesta.

Hallinto ja tukipalvelut

Hallinto ja tukipalvelut

Asiakastyytyväisyys

Innolink on toteuttanut jatkuvaa asiakastyytyväisyystutkimusta vuodesta 2018. Kohderyhmän muodostavat Kiipulan opiskelijat, majoitusasiakkaat, autohuollon asiakkaat, kuntoutujat, yritys- ja kokouspalvelujen asiakkaat sekä asiakkaat yleisesti. Tyytyväisimpiä asiakasryhmiä ovat majoitusasiakkaat (ka. 4,6 / max 5) ja autohuollon asiakkaat (ka. 4,6) ja yritys- ja kokouspalvelujen asiakkaat (ka. 4,5). Kaikki asiakasryhmät ovat onnistuneet keskiarvoina tarkasteltuna erittäin hyvin. Jopa 87 % antaa 4/5 tai 5/5 henkilökunnan ystävällisyydelle, palveluhaluisuudelle ja ammattitaidolle. Suosittelun kokonaistulokseksi muodostuu 4,1 asteikolla 1-5 (2019: 4,0), 78,8 % voisi suositella tai on jo suositellut Kiipulaa muille (2019: 76,4 %).

 

Tunnusluku 2018 2019 2020
Käyttämäni palvelut ovat korkealaatuisia 4,2 4,2 4,2
Henkilökunta on ystävällistä, palveluhaluista ja ammattitaitoista 4,4 4,3 4,4
Minulle jäi hyvä fiilis Kiipulasta 4,3 4,2 4,2
Suosittelu 4,1 4,0 4,1
Kaikkien kriteereiden ka. 4,25 4,17 4,23

 

Innolink toteutti marraskuussa 2020 kartoituksen Kiipulasäätiön sisäisten palvelujen toimivuudesta palvelunkäyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa mahdolliset kehittämis- ja vahvuusalueet sekä saada kuva organisaation toiminnan tasosta ja palvelun yhtenäisyydestä. Kyselyn vastausprosentti oli 47 %. Vastauksia saatiin kattavasti eri toimipaikoilta. Palveluja arvioitiin asteikoilla 1-5 eri tekijöiden näkökulmasta. Palvelujen onnistumisen keskiarvot vaihtelivat välillä 3,75–4,45. Infopalvelut, siivouspalvelut ja opintotoimiston palvelut arvioitiin parhaiten onnistuneiksi. Erityistä kiitosta kaikissa palveluissa saivat henkilöstöön liittyvät väittämät (ammattitaito, palveluasenne ja tavoitettavuus). Matalimman arvion sai hallinto ja johtaminen (ka. 3,75). Erityisesti tavoitettavuus, joustavuus ja mm. henkilöstön vahvempi huomioiminen/kuuleminen/yhteistyö nousivat esille hallinnon ja johtamisen kehitysalueina. Saadut tulokset on käsitelty palvelualuittain ja niiden pohjalta laaditaan tulevia kehittämistoimia.

 

Markkinointi ja viestintä

Vuosi 2020 oli viestinnässä hyvin vauhdikas ja erilainen. Koronaepidemian aiheuttama kriisiviestintä siivitti vuotta merkiten suurta muutosta viestinnän normaaliarkeen. Koronatiedotusta tehtiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Samalla haettiin uusia tapoja toimia ja viestiä kriisin aikana. Koronaepidemia vaikutti kaikkeen toimintaan säätiön sisällä, joten myös viestintää tehtiin kaikille toiminnoille.

Vuoden 2020 syyskuussa astui voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoitti myös Kiipulasäätiötä noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusdirektiivi vaikuttikin suuresti kaikkeen viestinnän tekemiseen vuoden aikana. Direktiivin myötä Kiipulan verkkosivut uusittiin vastaamaan saavutettavuuskriteereitä ja uudet verkkosivut aukaistiin syyskuussa 2020.  Projektin vetovastuu oli viestinnässä. Saavutettavuus vaikutti kuitenkin myös moneen muuhun digitaaliseen alustaan videoista podcasteihin ja tiedostopohjista taittotyöhön ja aiheutti lisätyötä viestintään. Saavutettavuustyötä jatketaankin myös tulevina vuosina.

Kun verkkosivut saatiin aukaistua syksyllä, käynnistettiin toinen iso projekti eli sisäisen viestinnän uudistaminen ja kehittäminen. Syksyn aikaan tehtiin selvitystyötä uuden intran perustamisesta ja viestintäkanavien selkeyttämisestä.

Koronavuosi vaikutti myös Kiipula Gardensin toimintaan ja jo keväällä heräsi ajatus verkkokaupan perustamisesta Gardensille. Viestintä osallistui verkkokauppaprojektiin, sen suunnitteluun ja tekemiseen. Gardensin verkkokauppa avattiinkin toukokuussa 2020. Verkkokauppa suunniteltiin niin, että alustaa voi käyttää myöhemmin myös sisäisessä käytössä.

Perusviestinnässä keskityttiin vuoden aikana sisällöntuotantoon niin verkkosivuilla uutisten ja tarinoiden muodoissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Samalla kirkastettiin Kiipulan brändiä ja visuaalista ilmettä erilaisissa markkinointimateriaaleissa. Myös rekrytointiviestintää ja työnantajamielikuvan parantamista alettiin toteuttaa vuoden 2020 aikana. Verkkosivuille perustettiin Meidän yhteinen duuni -sivusto, jonka kautta työnantajamielikuvaa nostetaan esille.

Vuoden 2020 aikana Janakkalan toimipaikkaan hankittiin Kiipula-jättikirjaimet Nurmela-rakennuksen pihalle. Jättikirjaimet toimivat myös markkinoinnin välineenä ja niiden ympärille rakennetaan some-kilpailu, jossa asiakkaat tuottavat Kiipulalle kuvasisältöä.

Joulukuussa toteutettiin Kiipulan ammattiopistolle animaatiovideo markkinointia varten. Tervetuloa Kiipulan ammattiopistoon -animaatio on jatkossa käytössä kaikessa ammattiopiston markkinoinnissa. Animaatiosta tehtiin sekä pitkä että lyhyt versio.

Lisäksi viestinnässä toteutettiin Erityisen hyviä työntekijöitä -videot (5 kpl) ja muita materiaaleja kuten infograafeja, postikortteja ja animoitu PowerPoint-esitys. Markkinointimateriaalit tehtiin osana Vetävää, Erityistä ja Tunnettua ammatillista koulutusta (VET) -hanketta. Hanke oli AMEO-oppilaitosten viestintöjen yhteinen projekti, jossa nostettiin esille vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen imagoa.

 

Muut tukipalvelut

Tietoturvan ja tietosuojan osalta aloitettiin yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa auditointi, johon sisältyy järjestelmien arviointi riskiluokittain, tarvittavat varajärjestelmät ja kehittämiskohteiden suositus. HR-palveluissa jatkettiin palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelman kehittämistoimia prosessien sujuvoittamiseksi työnkulkujen avulla. Uudella esimieskirjekäytännöllä tuetaan esimiesten osaamisen kehittämistä ja toimintatapojen yhtenäistämistä.

Henkilöstö

 

Henkilöstö

Koronaepidemian vuoksi sekä Kiipulasäätiössä että Aviressa jouduttiin keväällä lomauttamaan tukipalveluiden henkilöstöä opetuksen ja kuntoutustoiminnan keskeytyessä. Lomautettavan henkilöstön määrää pyrittiin pienentämään etätyö- ja työaikajärjestelyillä sekä tarjoamalla muuta työtä eri toimialoilla. Henkilöstön sopeutuminen ja joustavuus vallitsevassa tilanteessa on ollut kiitettävää ja uusia toimintatapoja etsivää ja innovoivaa.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2019–2020 ja konsernin työterveyspalvelujen toteuttajaksi valittiin 1.4.2020 alkaen Mehiläinen Työterveyspalvelut. Uuden sopimuksen myötä työterveyshuollon toimintaa kohdennetaan enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Varhaisemman tuen varmistamiseksi työterveyden tarjoama Työkykytutka otettiin käyttöön ja sitä kautta työterveys on kartoittanut mahdollisia tehostettua tukea tarvitsevia henkilöitä. Esimiehet ovat käyneet varhaisen tuen keskustelut ajallaan. Työkykyriskien hallintaa ja seurantaa tehtiin säännöllisesti työterveyshuollon ja työeläkevakuutusyhtiön kanssa. Kaikki työkykyriskissä olevat henkilöt on tunnistettu ja heille on tehty suunnitelmat. Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet ja kustannukset alentuneet. Osaltaan sairauspoissaoloihin on voinut vaikuttaa koronaepidemia ja etätöiden osuuden kasvu työajasta.

Kiipulasäätiössä henkilöstön keski-ikä on laskenut vuodella ollen 47 vuotta. Eläkkeellejäämisikä on noussut vajaalla kahdella vuodella ollen 64 v 6 kk. Miesten osuus henkilöstöstä on laskenut ja on 21 %. Määräaikaisten samoin kuin osa-aikaisten osuus henkilöstöstä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu mm. koulutuksen ohjaus- ja avustushenkilöstön ja hankerahoituksella palkattujen henkilöiden määrän kasvusta. Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin on laskenut huomattavasti. Tähän ovat vaikuttaneet mm. koulutustilaisuuksien peruuntuminen ja puutteet webinaariosallistumisten ilmoittamisessa ja tilastoinnissa.

Henkilötyövuosia

 

 

Tunnusluku, Kiipulasäätiö 2018 2019 2020
Henkilöstömäärä (htv) 362 346 362
Sairauspoissaolot, työpv/htv 9,4 8,9 8,5
työeläkemaksuluokka 3 2 2

 

Tunnusluku, Avire Oy 2018 2019 2020
Henkilöstömäärä (htv) 47 79 45,6
Sairauspoissaolot, työpv/htv 9,3 12,0 12,0
työeläkemaksuluokka 2 2

 

Talous

 

Talous

Takana on yllätyksellinen vuosi. Koronapandemia vaikutti toimintaan monella tavalla ja uuden oppiminen oli välttämätöntä. Kiipulasäätiön talous säilyi vakaana valtionosuuksien maksun jatkuessa keskeytymättä pandemiasta huolimatta. Talouden ja tuloksen kannalta päättynyt vuosi oli hyvä.  Tuloksen teki koulutuksen toimiala. Valtion osuudet jatkoivat hienoista kasvuaan, samoin opiskelijavuodet. Kiipula Gardens oli rakennustyömaan keskellä, mutta pinnisti liikevaihdon aikaisempien vuosien tasolle. Yrityspalveluissa sekä majoitus että yrityspalvelut kärsivät kovasti koronapandemian seurauksena tilaisuuksien ja yöpymisten peruuntumisista. Aviren kuntoutustoiminta jouduttiin keskeyttämään huhtikuusta heinäkuuhun pandemian vuoksi. Kuntoutustoiminnan kannattavuus on ollut jo vuosia heikkoa ja myös tulevaisuuden näkymät olivat epävarmat. Tämän vuoksi syksyllä Janakkalan toimipaikkaa lukuun ottamatta Aviren liiketoiminta myytiin pois.

Kiipulasäätiöstä tuli konserni syyskuun lopussa 2017 Avire Oy:n yrityskaupan myöstä. Kiipulasäätiö omistaa Avire Oy:n koko osakekannan ja yhdistellään hankintamenomenetelmällä konserniin omistusajalta 30.9.2017 alkaen. Kiipulasäätiön ja konsernin taloudellinen tilanne oli hyvä vuonna 2020.

Koulutuksen toimialalla korona ei taloudellisesti aiheuttanut harmia. Koulutuksen tuotot olivat 23,5 milj. euroa (edv. 22,3 milj. euroa). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,2 milj. euroa, joka kertyi valtionosuuksien kasvusta. Koulutuksen kulut olivat 20,4 milj. euroa (edv. 19,6 milj. euroa). Kuluista valtaosa tulee henkilöstökulusta ja kasvu kertoo toiminnan kasvusta. Tilikauden ylijäämä oli 3,0 milj. euroa (edv. 2,7 milj. euroa).

Yritys- ja majoituspalveluissa koronan vaikutus näkyi sekä majoituksessa että yritysmyynnissä. Myynti laski lähes puoleen edellisvuoteen verrattuna. Kuluja ei pystytty sopeuttamaan laskeneeseen myyntiin, jonka vuoksi tilikauden tulos oli 219 t€ euroa tappiollinen (edv. 84 t€). Tappiosta valtaosan teki majoituspalvelut 180 t€, yritysmyynnin tulos oli 39 t€ tappiollinen.

Kiipula Gardens ylsi myynnillisesti edellisvuoden tasolle huolimatta siitä, että yksi kasvihuone oli pois käytöstä ja myymälä rakennustyömaan keskellä. Tilikauden tulos oli 103 t€ tappiollinen (edv. 97 t€). Tappio muodostuu lähes kokonaan puutarhan toiminnasta, kahvila ylsi lähes nollatulokseen.

Uutena toimialana aloitti Kuntouttavat ja valmentavat palvelut. Toimialan alle kuuluvat Kuntouttava työtoiminta, Nuottivalmennus, Työhönvalmennus ja kehittämistoiminta. Kokonaisuudessaan toimialan myynti oli 273 t€, kulut 191 t€ ja tulokseksi tuli 82 t€.

Säätiön muut toiminnot, hallinto ja tukipalvelut menettivät koronan vuoksi tuottoja ruokailutoiminnasta ja konsernituottoja Aviren toiminnan ollessa pysähdyksissä sekä loppuvuonna toiminnan ollessa enää vähäistä liiketoimintakaupan vuoksi. Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä oli 179 t€ alijäämäinen. Kuluista osa kohdistetaan suoraan koulutuksen toimialalle rahoittajan ohjeen mukaisesti.

Kiipulasäätiökonsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat 27.151.440,04 euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 24.957.455,92 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.261.414,80 euroa. Kiipulasäätiön lainasaaminen Avire Oy:ltä 1.094.165 euroa alaskirjattiin säätiön tilinpäätöksessä. Sijoitustoiminta teki tämän vuoksi ison tappion tilikaudella.

 

Varallisuuden hoito, rahoitus ja investoinnit

Vuosi 2020 jää historiaan vaiherikkaana vuotena sijoitustoiminnan kannalta. Koskaan aikaisemmin pörssikurssit eivät ole laskeneet yhtä nopeasti vajoten ennätysalhaiselle tasolle ja korjautuneet jälleen vuoden loppuun mennessä ennalleen. Myös Kiipulan sijoitukset noudattivat yleistä kehitystä, arvo kävi alhaalla ja nousi loppuvuotta kohden jälleen lähtötasolle. Tilikauden aikana myytiin sijoituksia 641.600 euron hankintahinnalla ja uusia sijoituksia tehtiin 300.000 eurolla. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 149.302 euroa. Kokonaisuudessaan säätiön sijoitustoiminta jäi tappiolle konsernisaamisen alaskirjauksen vuoksi.

Säätiö uudisti sijoitusstrategian, joka otetaan käyttöön tilikaudella 2021. Yhteistyökumppanit vähennetään kolmeen, muut sopimukset irtisanotaan ja sijoituksissa olleet varat siirretään uusille yhteistyökumppaneille.  Säätiön omavaraisuus on 83,9 ja maksuvalmius 2,4. Molemmat tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla.

Päättyneellä tilikaudella valmistui Kiipulan päätoimipaikkaan Nurmela-rakennus maatalouden perustutkinnon ja Miinantorin kahvilan käyttöön. Investointi oli 2.650.000 euroa ja pysyi hyvin budjetissa. Lisäksi opiskelija-asuntoja ja muita oppilaitoksen tiloja peruskorjattiin 1.231.498 eurolla. Pienempiä vuosikorjauksia tehtiin 282.859 eurolla. Nokialle rankennetaan neljän luokan oppilaitos ja majoitustilat 15 opiskelijalle. Majoitustilat ovat tuetun asumisen tasoisia. Rakentaminen alkoi syksyllä 2020 ja rakennus valmistuu kesällä 2021.

 

Kiipulasäätiön hallituksen esitys ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että Kiipulasäätiön tilikauden ylijäämä 1.608.476,47 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään, minkä jälkeen ylijäämä on yhteensä 14.920.334,02 euroa.

 

Tunnusluku kons. 2018 2019 2020
toiminnan tuotot (milj. euroa) 30,5 31,11 27,15
tilikauden tulos € 341 612 1 256 045 2 261 414,80
maksuvalmius, quick ratio 2,2 2,0 2,4
omavaraisuusaste-% 76,3 80,2 85,0

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja vuoden 2021 näkymät

Vuotta 2020 leimasi poikkeuksellisuus. Myös vuosi 2021 lähtee käyntiin samalla teemalla. Koronaa esiintyy edelleen ja kokoontumisia rajoitettiin jälleen alkuvuodesta, jonka vuoksi koulutus siirtyi maaliskuussa etäopetukseen ja henkilöstö samoin etätöihin niiltä osin kuin on mahdollista. Oppivelvollisuus ikäraja nousee 18 vuoteen, jolla tulee olemaan vaikutusta toimintaamme.

Organisaatio

 

Organisaatio

 

Hallintoneuvosto

Toimikaudelle 2019–2021 valtuuskunnan jäsenten valinta tehtiin hallintoneuvoston kokouksessa 26.11.2018.

Reina Timo, varatoimitusjohtaja (puheenjohtaja)

  • Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö
 • Jääheimo Jaana, toimitusjohtaja
  • Mikko Kesä, tutkija
 • Erhola Marina, ylijohtaja (varapuheenjohtaja)
  • Bergman Viveca, kehittämispäällikkö
 • Haukka Juha, toimitusjohtaja
  • Siren Timo, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
 • Jahnukainen Markku, professori
  • Ylikerälä Sirpa, sosiaalihuollon projektiasiantuntija
 • Myllykangas Sari, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  • Aro Susanna, koulutusjohtaja
 • Raudasoja Anu, koulutuspäällikkö
  •  Vierikko Esa, maajohtaja
 • Hyttinen Markku, toiminnanjohtaja
  • Mänty Tarja, johtaja (el.)

Filha ry:n nimeämät

 • Heinonen Aulikki, kunnanjohtaja (el.)
  • Riska Henrik, professori
 • Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari
  • Vasankari Tuula, pääsihteeri

Kiipulan suvun edustaja

 • Kassari Yrjö, tilanomistaja
  • Kassari Paavo, agronomi

Janakkalan kunnan nimeämä

 • Alijärvi Pirjo, kunnanhallituksen puheenjohtaja
  • Matikainen Tanja

Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Hallintoneuvoston sihteerinä toimi säätiön asiamies, toimitusjohtaja Jukka Kujala.

 

 

Kiipulasäätiön hallitus

 • Martimo Kari-Pekka, johtaja, dosentti (puheenjohtaja)
 • Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja
 • Hannula Mirja, johtava asiantuntija
 • Kivelä Kimmo, asiakkuusjohtaja
 • Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT (varapuheenjohtaja)
 • Virtainlahti Sanna, henkilöstöjohtaja

 Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi säätiön toimitusjohtaja, asiamies Jukka Kujala.

 

Tilintarkastajat

Tuokko Tilintarkastus Oy

KHT-yhteisö

 Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

 

Kiipulasäätiön johtoryhmä

 • Kujala Jukka, toimitusjohtaja, rehtori, puheenjohtaja
 • Oksanen Kaija, talousjohtaja
 • Ruohonen Ritva, hallintopäällikkö, johtoryhmän sihteeri
 • Saari Anne, apulaisrehtori

 

 

Ammattiopiston johtokunta

 • Rajakangas Ulla-Maija, toimitusjohtaja (puheenjohtaja)
  • Järvenselkä Jaana, asiakkuusjohtaja
 • Malinen Titta, maatalousyrittäjä
  • Koskinen Kari, maatalousyrittäjä
 • Sumanen Tellervo, myyntipäällikkö
  • Hurme Juha, logistiikkajohtaja
 • Nyqvist Nina
  • Karinkanta Anne
 • Seppälä Anne K, opettaja
  • Saari Olli, opettaja
 • Toivola Eeva, psykologi, (varapuheenjohtaja)
  • Kartano Tiina, kuntoutusasiantuntija, sairaanhoitaja
 • Nieminen Juuso, opiskelija
  • Malinen Sari, opiskelija
 • Kallenautio Kalle, opiskelija
  • Mäkelä Mira, opiskelija

 

Rehtori Jukka Kujala toimi johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.