Valikko

Kun oppilaat eivät voi tulla suorittamaan näyttöä oppilaitokseen, viedään näyttötehtävät oppilaiden luo. 

 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opettaja Tuomo Karjalaisella on tällä hetkellä opetettavana kaksi ryhmää. Karjalainen toimii Kiipulan ammattiopistossa vastuuopettajana ICT18-ryhmälle, jolle hän opettaa etäjakson aikana tutkinnon osia sekä arjenhallintaan liittyviä asioita.

 – Tämän etäjakson aikana pääasialliseksi yhteydenpitotavaksi ovat muodostuneet Meet-kokoukset, joihin lähetän kutsun oppilaille tavallisesti muutama minuutti ennen istunnon aloittamista Whatsapp-viestillä. Yleensä päivän kulku on sellainen, että videokeskustelun alkajaisiksi käymme läpi avoimet asiat ja tehtävät edellisiltä päiviltä, jonka jälkeen alustan ja annan seuraavan tehtävän, Tuomo Karjalainen kertoo.

 Meet-videoneuvottelu on avoinna opiskelijoille tehtävien teon ajan, jotta opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä neuvoa tai lisätietoja. Karjalainen kertoo pitävänsä muutenkin tiiviisti yhteyttä opiskelijoiden kanssa.

– Ennen ruokataukoa tapaamme videoyhteydellä ja lounaan jälkeen jatketaan uudella videokeskustelulla. Päivä päättyy yhteiseen videotapaamiseen, jolloin puramme päivän tehtävät. Päivän aikana olemme yhteydessä 4-5 kertaa riippuen kulloisestakin tehtävästä ja siitä onko opetusta molemmille ryhmille vai vain toiselle.

Tuomo Karjalainen käyttää ryhmiensä kanssa työvälineinä Googlen Classroomia ja Formsia, kumpaakin aina tilanteen mukaan.

 – Tehtävät ovat melko usein tiedonhaku- tai asioiden selvittelytehtäviä, kun käytännön asennusharjoituksiin ei kotioloissa ole mahdollisuuksia. Forms-lomakkeella on hyvä tarkistaa tiedon hallinta. Formsin ja Classroomin tehtävän palautuksista on helppo seurata tehtävien suorittamista, toteaa Karjalainen

Monipuolisesti digitaalisia työvälineitä ja näyttötehtäviä etänä

Karjalainen kokee, että voi työnsä avulla auttaa ja ohjata opiskelijoita elämässä eteenpäin – oli se sitten kohti työelämää millä tahansa alalla.

 – On tärkeää, että jokaiselle löytyy jokin ratkaisu päästä elämässä eteenpäin. Se tekee myös työstäni mielekästä ja merkityksellistä, Karjalainen toteaa.

 Näyttötehtävät ovat olennainen osa ammattiin opiskelua, ja niiden avulla arvioidaan opiskelijoiden osaamista. Kun opiskelijat eivät koronavirustilanteen vuoksi voi tulla suorittamaan näyttöä oppilaitokseen, Karjalainen vie näyttötehtävät oppilaiden luo. Oppilaat voivat käyttää tehtävän tekemiseen sen ajan mitä tarvitsevat, eikä suoritusaikaa ole mitenkään määritelty.

 – Olen järjestänyt näytön suorittamisen näissä poikkeusolosuhteissa siten, että olen tehnyt näyttöä varten kaksi pakettia, joihin sisältyy samanlaiset materiaalit, tietokone ja tarvittavat muut välineet.
Toisen paketin laitoin postipakettina kauimpana olevalle oppilaalle. Kun hän sai työn suoritettua ja dokumentoitua, hän lähetti sen seuraavalle oppilaalle, jossa se nyt parhaillaan onkin.

 Karjalainen hoitaa paketteja varten Postin helposti-koodit, joilla paketin saa vaivatta lähetettyä.

 – Toisen paketin vein itse kotimatkalla opiskelijalle. Kun tämä oppilas sai tehtävän suoritettua, haki seuraava oppilas koneen häneltä. Seuraavan siirron tein minä ja vein tavarat kolmannelle oppilaalle, jolla se nyt on työn alla. Tähän saakka kaikki on toiminut loistavasti, Karjalainen summaa.

Teksti: Karin Pasila
Kuva: Tuomo Karjalainen