Valikko

Miten kohdata sisäilmasta oireileva -työkalu rakentaa yhteistä ymmärrystä ja luottamusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja sisäilmasta oireilevien välille. Tarve Kohtaamisen työkalulle on noussut sisäilmasta oireilevien ja heitä kohtaavien ammattilaisten kokemuksista. Työkykyä yhdessä -hankkeessa koottu työkalu julkaistiin maaliskuussa valtakunnallisessa Sisäilmastoseminaarissa Helsingissä.

Sisäilmasta oireilevat kohtaavat usein ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja negatiivisia asenteita oireiluunsa liittyen. He kokevat myös tulleensa ohitetuksi ja leimautuneensa hankalaksi kohtaamisissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tähän asiaan on tartuttu Kiipulasäätiön ja Hengitysliiton Työkykyä yhdessä -hankkeessa, jossa on koottu Miten kohdata sisäilmasta oireileva -Kohtaamisen työkalu.

– Työkalu on suunnattu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat sisäilmasta oireilevia. Se auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja luottamusta ammattilaisten ja oireilevien välille. Olemme huomanneet, että pyrkimys yhteiseen ymmärrykseen mahdollistaa rakentavan keskustelun oireilevan tilanteesta, projektipäällikkö Niina Henttonen Kiipulasäätiöstä kertoo.

Kohtaamisen työkalu on muodostunut hankkeen toiminnan ja saadun kokemustiedon avulla, ja sitä on rakennettu yhteistyössä sisäilmasta oireilevien ja heitä kohtaavien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

– Tarve Kohtaamisen työkalulle on suuri. Sisäilmasta oireilevat kokevat, että heitä ei aina aidosti kuulla. Samalla ammattilaiset saattavat kokevat keinottomuutta tuen antamisessa, Henttonen toteaa.

– Kohtaamisen työkalun askeleet mahdollistavat luottamuksen rakentumisen kohtaamistilanteissa. Parhaimmillaan ne auttavat ammattilaisen ja sisäilmasta oireilevan pääsemisen tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet kokevat olevan samalla, oireilevan tilannetta edistävällä puolella. Toteutuessaan se voi edesauttaa monesti pitkittyneiden ja epäselvien tilanteiden muuttamista parempaan suuntaan, Henttonen jatkaa.

Henttosen mukaan osa terveydenhuollon ammattilaisista kokee, että heihin kohdistuu sisäilmaan liittyvissä tilanteissa usein uudenlaisia odotuksia, joihin on haastava vastata käytössä olevien resurssien puitteissa.

– Myös perusterveydenhuoltoon kaivataan koulutusta ajantasaisesta tiedosta sekä välineitä sisäilmasta oireilevan henkilön kohtaamiseen. Työterveyslääkärit puolestaan kaipaavat jäsenneltyjä välineitä henkilön tilanteen ja kuormitustekijöiden kartoittamiseen.

Vertaistukea ja kuntoutusta

Niina Henttonen on yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa kehittänyt ja tarjonnut erilaisia keinoja tukea sisäilmasta oireilevien työikäisten kuntoutumista.

– Tarjoamme yksilöllistä ohjausta ja vertaisryhmätoimintaa. Meillä on myös neuvontapuhelin, johon voi soittaa, kun ilmenee kysymyksiä sisäilmaan ja terveyteen liittyen. Lisäksi käynnissä on ryhmämuotoinen kuntoutus, Henttonen kertoo.

Hankkeen tarjoama tuki on otettu hyvin vastaan, koska kohdennettua tukea sisäilmasta oireileville on vain vähän tarjolla.

– Toimimme etäratkaisuin verkossa, joten osallistua voi kaikkialta Suomesta, Niina Henttonen vinkkaa.

Työkykyä yhdessä -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja sen toteuttavat yhteistyössä Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto.

Kohtaamisen työkalu ja siihen liittyvä artikkeli löytyvät hankkeen verkkosivuilta, materiaalipankista >>