Valikko

Ammattiin opiskellaan yhä enemmän työpaikoilla. Työnantajilta ja työpaikkaohjaajilta aletaan kerätä työelämäpalautetta heinäkuun 2021 alusta lähtien. Työelämäpalautteen tavoite on parantaa yhteistyötä työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välillä.

Työelämäpalaute ei koske opiskelijoiden arviointia. Palaute kohdistuu oppilaitoksen toimintatapoihin opiskelijoiden työpaikkajaksoista sovittaessa ja työpaikkajaksojen aikana. Työelämäpalautetta kerätään valtakunnallisesti ja se sisältää kaksi kyselyä:

  1. Työpaikkakysely, johon vastaa oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tehneen työpaikan edustaja.
    Oppilaitokset lähettävät työpaikkakyselyn työantajille.
  2. Työpaikkaohjaajan kysely, johon vastaa opiskelijan työpaikkaohjaaja.
    Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajan kyselyn automaattisesti ohjaajan sähköpostiin ja/tai puhelimeen opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.

Palautetta kerätään vain tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden suorittamilta työpaikkajaksoilta ja se kerätään anonyyminä. Vastanneiden työpaikan edustajien ja työpaikkaohjaajien nimet eivät siis tule esiin palautteista.

Opettajat sekä muut oppilaitosten edustajat kertovat työelämäpalautteen keräämisestä työpaikan edustajille koulutus- tai oppisopimusta laadittaessa sekä työpaikkaohjaajalle opiskelijan työpaikkajakson alussa. Lisäksi työpaikkajakson lopussa he vielä muistuttavat työpaikkaohjaajaa vastattavaksi tulevasta kyselystä. Kannattaa myös kysellä aktiivisesti!

Mitä työpaikat tästä hyötyvät?

Työelämän edustajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti yhteistyön kehittämiseen kyselyihin vastaamalla. Kyselyt ovat konkreettinen tapa antaa palautetta ja vaikuttaa!

Kyselyiden tulokset kootaan valtakunnallisesti ja oppilaitokset saavat tulokset käyttöönsä työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Oppilaitokset käsittelevät palautteet huolellisesti ja viestivät tuloksista työpaikoille. Yhdessä suunnitellaan, miten yhteistyötä ja kumppanuutta voidaan entisestään kehittää ja parantaa työelämässä oppimisen laatua. Työelämän antama palaute vaikuttaa myös oppilaitosten saamaan rahoitukseen.

Innolla vastaamaan ja laatua parantamaan!

Lisätietoja työelämäpalautteista voit lukea Eduuni-wiki-sivustolta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).