Valikko

Kiipulan ammattiopistossa toteutettiin 27. – 28.9.2022 vertaisarviointi, jossa arvioitiin ammattiopiston yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Arvioijat tulivat toisista ammatillisten erityisoppilaitoksista. Ammattiopisto sai arvioinnista raportin, jonka arvioijaryhmä teki saamansa ennakkomateriaalin ja vertaisarvioinnissa tehtyjen haastattelujen pohjalta. Arvioijat haastattelivat opiskelijoiden, sidosryhmien ja kumppaneiden edustajien lisäksi henkilöstöä ja johtoa. Mukana oli yhteistyökumppaneita mm. työelämästä, toisista ammatillisista oppilaitoksista, opiskelijoita ja hakijoita ohjaavilta tahoilta sekä hankekumppaneita.

Raportissa todettiin, että Kiipulan ammattiopistolla on laajat ja pitkäaikaiset verkostot sekä toimivat kumppanuudet, joiden kanssa tarkastellaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Kumppanit ja sidosryhmät ovat mukana ja heidän toiveitaan huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Kiipulan ammattiopisto reagoi ketterästi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Ammattiopiston tiimien sisäinen hyvä yhteistyö näkyy myös ulkoisille kumppaneille. Muiksi ammattiopiston vahvuuksiksi arvioijat nimesivät mm. tietosuojaohjeistuksen ja -perehdytyksen. Palautekyselyiden todettiin olevan monipuolisia ja niiden toteutuksen järjestelmällistä. Kiipula todettiin myös jo toistamiseen luotettavaksi yhteistyökumppaniksi. Luotettavuus nousi esille myös edellisessä vuonna 2020 tehdyssä laadunhallintaa koskevassa vertaisarvioinnissa.

Arvioinnissa nousi esille myös konkreettisia kehittämisen kohtia, joihin on hyvä tarttua. Kehittämisen tarvetta ilmeni mm. tiedottamisessa opiskelijoille ja kumppaneille palautekyselyiden tuloksista sekä niistä nousseista kehittämistarpeista ja tehdyistä kehittämistoimenpiteistä. Tiedottamista on syytä lisätä viestintäkanavillamme tuomalla esiin palautteiden tuloksia ja niistä nousseita kehittämistarpeita ja –toimenpiteitä. Ammattiopiston henkilöstö puolestaan näkee tarvetta järjestelmälle, johon olisi koottu tieto yhteistyökumppaneista. Aina työelämän ja opetus- ja ohjaushenkilöstön ajatukset työelämässä oppimisen työtehtävistä eivät ole kohdanneet. Tarvitaan lisää keskustelua, jotta odotukset, tavoitteet ja mahdollisuudet tulisivat entistä paremmin esille.

Kuvassa: Vertaisarvioinnin palautetilaisuudessa arvioijat esittelivät tuloksia paikan päällä ja etänä tilaisuutta seuranneille Kiipulalaisille.

Teksti ja kuva: Laura Hahl