Valikko

Ammatillisessa koulutuksessa yksi tärkeä osuus oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Ammattiin opiskelevat tarvitsevat työpaikoilla laadukasta ohjausta, ja alueen oppilaitokset ovatkin lyöttäytyneet yhteen, jotta myös yrityksissä toimivat työpaikkaohjaajat saisivat mahdollisimman hyvää opastusta työhönsä.

Ammattiopisto Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti (Hami) ja Kiipulan ammattiopisto ovat kehittäneet yhdessä työpaikkaohjaajien koulutusta. Tarkoituksena on helpottaa yritysten ohjaustyötä ja taata opiskelijoille laadukas ohjaus.

– Haluamme palvella alueen yrityksiä ja tehdä ohjaajaksi pätevöitymisen mahdollisimman joustavaksi. Työpaikkaohjaajakoulutuksen voi nyt suorittaa missä tahansa näistä oppilaitoksista, ja se pätevöittää kaikkien kolmen oppilaitoksen opiskelijoiden ohjaukseen. Laatu ja asiat ovat kaikissa koulutuksissa samoja, ja niistä on todella hyötyä ohjaajana toimimiseen. Myös työpaikkaohjaajien arviointiosaamista pyritään lisäämään, sanoo Kiipulan työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen.

”Tiivis paketti oleellisista asioista. Verkkokoulutus mahdollisti vaivattomasti osallistumisen. Toteutus jaettuna 3 x 2 h osiin piti mielenkiinnon yllä koko ajan.”

Kurssille osallistuneen palautetta

Noin kahdeksan tunnin koulutuksen voi suorittaa monella eri tavalla: lähikoulutuksena, itsenäisesti verkossa tai työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Ammattiopisto Tavastia kehittää parhaillaan ohjaajille itsenäiseen opiskeluun sopivia verkkomateriaaleja. Työelämäyhteistyötä varten perustetulla Teams-kanavalla voidaan käydä keskusteluja aiheesta. Hämeen ammatti-instituutti järjestää 12.11. verkkototeutuksena koulutuspäivän, jossa on luvassa kaikille yhteistä tärkeää tietoa ohjauksesta sekä eri aloille omistettu iltapäiväosuus.

– Koulutuspäivän aineistossa käsitellään ammatillista koulutusta, termejä ja työpaikkaohjaajan tehtävää alkutekijöistä lähtien. Hamissa on myös mahdollista suorittaa itsenäisenä opiskeluna verkko-opintoina työpaikkaohjaajana toimimiseen liittyvä tutkinnon osa, sanoo Hamin koulutussuunnittelija Kanerva Hopeapuro.

Kaikki kolme oppilaitosta aikovat myös jalkautua työpaikoille, nyt kun pandemia antaa pikkuhiljaa siihen mahdollisuuden.

– Sitä toivotaan paljon, työpaikoilla käyminen palvelee parhaiten työnantajia. Ohjaamisessa on erilaisia haasteita eri oppilaitoksissa, koulutuksella tarjoamme eväitä siihen, miten kannattaa ohjata ja miten opiskelijat oppivat tai vaikkapa mitä työvälineitä kannattaa hyödyntää, sanoo koulutuspäällikkö Minna Leminen Ammattiopisto Tavastiasta.

Oppilaitokset ovat saaneet ohjauksen kehittämiseen rahaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Saatavilla on jatkossa paketteja myös esimerkiksi erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien ohjaamiseen. Tarvittaessa räätälöidään koulutuksia työpaikkojen tarpeiden mukaan.

”Tilanteet, joita pohdittiin, olivat sellaisia, joita oikeasti tulee vastaan oppilaiden ohjauksessa. Tosi hyvä!”

Kurssille osallistuneen palautetta

Kiipulan työpaikkaohjaajakoulutus

Hamin työpaikkaohjaajakoulutus

Ammattiopisto Tavastian työpaikkaohjaajakoulutus

Mikä on työpaikkaohjaaja?

Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hän on ammattinsa kokenut taitaja, joka toimii yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työtehtäviin ja työpaikkaan sekä ohjaa, opastaa ja valvoo työtehtävien suorittamista. Hänen vastuullaan on huolehtia myös työturvallisuudesta. Työpaikkaohjaaja osallistuu usein myös opiskelijan osaamisen arviointiin.

”Koulutuksessa käsiteltiin asioita, joita konkreettisesti joutuu miettimään, ei mitään ylimääräistä. Todella hyvä koulutus!!”

Kurssille osallistuneen palautetta

Lisätiedot:

Kiipula: Marjo Siekkinen, marjo.siekkinen@kiipula.fi, puh. 040 7142 880

Hami: Kanerva Hopeapuro, kanerva.hopeapuro@hamk.fi, puh. 050 5745 197

Tavastia: Minna Leminen, minna.leminen@kktavastia.fi, puh. 050 5001 377

”Erinomaiset, asiantuntevat kouluttajat, hyvä materiaali ja todella mielenkiintoinen aihe!”

Kurssille osallistuneen palautetta

KUVA: Kuvassa opettaja Kaarle Pirttiniemi ja opiskelija Roope Forsell, Kiipulan ammattiopisto.