Valikko

Kiipulasäätiön uutena hallituksen puheenjohtajana on vuoden alusta aloittanut vantaalainen Antti Mähönen. Mähönen on koulutukseltaan lakimies ja työskentelee hallintojohtajana kotimaisessa terveyspalvelualan perheyrityksessä Vita Laboratoriot Oy:ssä.

Puheenjohtajavalinta on Mähöselle mieluinen. Hallituksessa hän on ollut mukana vuodesta 2010 saakka.

 – On erittäin mieluisaa ottaa vaihteeksi erilainen rooli hallituksessa ja olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Olen ollut mukana neljä hallituskautta ja puheenjohtajuus tuo itsellekin uusia näkökulmia, Mähönen toteaa.

Puheenjohtajana Mähönen haluaa ensisijaisesti nähdä jatkumon, jossa Kiipulan tähänastinen hyvä työ jatkuu.

– Hallituksen puheenjohtajana tehtäväni on ohjata hallituksen työskentelyä siten, että hallituksen monipuolinen osaaminen saadaan hyödynnettyä Kiipulasäätiön hyväksi ja johdon ja henkilöstön tueksi.

Tänä päivänä Kiipula näyttäytyy Mähösen mukaan aktiivisena ja kehittyvänä toimijana.

– Koen, että Kiipula pystyy seuraamaan aikaamme, reagoimaan ympäröivän maailman muutoksiin ja myös viemään asioita aktiivisesti haluamaansa suuntaan.

Kiipula onkin vuosien mittaan laajentanut toimintaansa alueellisesti. Toisaalta ytimenä ovat yhä Janakkalan kiinteistöt.

– Ne ovat toimintamme peruskivi. Kiipula on hieno yhdistelmä vahvaa historiaa ja ajan hermolla elämistä. Moninaisen toimipaikkaverkoston hallinta ja rakennuskannan ylläpito ja kehittäminen tulevat jatkossakin olemaan lukuisia kertoja hallituksen keskusteluissa.

Mähösen mukaan toimialoista kuntoutus on ollut kovimmassa puristuksessa, mutta senkin osalta suunta on nyt valoisampi.

– Koronapandemiasta pääsemme toivottavasti mahdollisimman pian, mutta erilaiset pandemian pidemmän aikavälin vaikutukset ovat vielä arvoituksia. Itseäni tämä mietityttää muun muassa opiskelijoidemme ja henkilöstömme osalta. Mutta aika näyttää mitä tuleman pitää, ja uskon että pystymme taas kerran porukalla tekemään hyviä ratkaisuja, Mähönen summaa.

Kiipulasäätiön hallitus 2022–2024

Hallintojohtaja, VT Antti Mähönen (puheenjohtaja)

Henkilöstöjohtaja, KL Sanna Virtainlahti

Toimitusjohtaja, Jussi Eerikäinen

Asiakkuusjohtaja, Kimmo Kivelä

Johtava asiantuntija, KM Mirja Hannula (varapuheenjohtaja)

Toimitusjohtaja Jaana Jääheimo


Kiipulasäätiön perustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Toimimme yhteiskunnallisen hyvän tuottajana ja lisäämme ihmisten hyvinvointia tarjoamalla työhyvinvointipalveluita, virkistävää vapaa-aikaa ja laadukkaita puutarhatuotteita.

Kiipulasäätiö ylläpitää Kiipulan eri toimintoja. Kokonaisuuteen kuuluvat Kiipulan ammattiopisto, kokous- ja tilapalvelut, kuntoutus- ja valmennuspalvelut, Kiipula Gardens, Kiipula Guest House sekä Avire Oy.

Kiipulassa työskentelee vajaa 500 alan ammattilaista. Päivittäinen asiakasmäärä on noin 1000 opiskelijaa ja kuntoutujaa. Toimimme yhdeksällä paikkakunnalla.