Valikko

”Koulutus oli laadukas. Olen suositellut sitä monille! Ryhmäytyminen hoidettiin todella hyvin. Oli koko ajan tunne, että minut hyväksyttiin sellaisena kuin olen, ja oli helppoa olla oma itsensä.”

Näin kirjoitti palautekaavakkeeseen eräs syksyn 2022 Kiipula-Aviren NEPSY-valmentajakoulutuksen osallistuja. Kukapa meistä ei haluaisi kokea tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on?

En tiedä, onko meistä kenellekään helppoa olla joka tilanteessa oma itsensä, mutta nepsyille se ei sitä ainakaan ole. Monet ahdistuvat, kun heiltä odotetaan samantyyppistä käytöstä kuin neurotyypillisiltä. Toiset taas maskaavat (engl. masking – neurokirjon piirteiden kätkeminen) aina muiden ihmisten kanssa tekemisissä ollessaan, mistä seuraa kuormittuminen ja lopulta autistinen ”burnout” (engl. autistic burnout). Pahimmillaan jälkimmäisten käytös vaikuttaa niin neurotyypilliseltä, ettei diagnoosia aseteta ja uupumuksen hoidossa ei keskitytä oikeisiin asioihin.

Nepsy-tietoisuutta tarvitaan muuallakin kuin valmennuksessa ja terveydenhuollossa, ja onneksi aiheet ovatkin olleet mediassa esillä enenevässä määrin. Ylen tuottamaan ”Kirjolla”-sarjaan ollaan tekemässä toista tuotantokautta, ja autisminkirjon alle ajateltu PDA-piirteistö on saanut näkyvyyttä esimerkiksi Helsingin Sanomissa. Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa nepsy-diagnooseja ei pidetä enää negatiivisina leimoina, vaan ne koetaan useimmiten elämää helpottavina tekijöinä. Henkilökohtaisesti toivon, että julkisuuden antama kuva diagnooseista muuttuisi totuudenmukaisemmaksi ja alkaisi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi työnantajien suhtautumiseen. Aiemmin mainittu ”Kirjolla”-sarjan ensimmäinen tuotantokausi sai paljon palautetta siitä, että sarjaan valikoitui autisminkirjolaisia, joiden työ- ja toimintakyky oli keskimääräistä huonompi. Toivotaan, että toinen kausi näyttää erilaista autistien arkea.

NEPSY- eli neuropsykiatrinen valmentajakoulutus tarjoaa työvälineitä neurokirjon piirteiden tunnistamiseen sekä niiden kanssa työskentelyyn. Ajatuksena ei ole tehdä nepsyistä nenttien (neurotyypillisten) lailla käyttäytyviä, vaan etsiä vastauksia siihen, millä keinoin nepsyjen arki olisi mahdollisimman hyvää ja merkityksellistä. Sain olla itsekin mukana viime syksyn koulutuksessa, jossa tähän aiheeseen parasta antia toivat mielestäni kokemusasiantuntijat, jotka osasivat puhua arjen haasteista mielenkiintoa ylläpitävällä otteella.

Väitteeseen ”koulutus oli monipuolinen” kaikki viime syksyn kouluttautujat vastasivat joko ”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä.” Kaikki kouluttautujat kokivat hyötyvänsä vertaisryhmistä, jotka kokoontuivat etäyhteydellä aina luentojen välillä. Asiantuntijaluennoilla kuultiin alansa huippuja, kuten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja hoitoon keskittynyttä psykiatrian erikoislääkäri Hanna Walleniusta sekä neuropsykologi ja työelämäprofessori Pekka Räsästä Turun yliopistosta. Monet osallistujat antoivat kiitosta myös Green Care -ajatuksen mukaisesta luonto-osuudesta.

Kahta eri neurokirjon diagnoosia itsekin ylpeästi kantavana koin, että koulutuksessa keskityttiin oikeisiin asioihin. Teoreettisempien luentojen, kuten esimerkiksi aivojen toiminnallinen rakenne, vastapainona toimi hyvin ravitsemusterapeutin käytännönläheinen luento. Tärkeimpänä koulutuksen antina pidin kuitenkin ehdottomasti Walleniuksen luentoa, jonka aiheena oli neurokirjon diagnostiikka. Häntä kuunnellessa hyperfokusointi oli taattua, kun pitkä kokemus ja asioihin perehtyminen paistoi jokaisen lauseen läpi. Suunnitelmissa onkin, että seuraavan koulutuksen puitteissa kouluttautujat saisivat kuulla Walleniukselta toisenkin luennon.

Seuraava Kiipula-Aviren NEPSY-koulutus on alkamassa keväällä 2024. Seuraa tiedotusta nettisivuiltamme tai Instagram-tileiltämme: @kiipula_valmennus sekä @avirekuntoutus

Kirjoittajana toimi NUOTTI-valmentaja Johanna Ihonen.

Johanna Ihonen.