Valikko

Trooppisesta Liberiasta on pitkä matka talviseen Suomeen. Ryhmä Liberian opetusministeriön väkeä ja opettajia vieraili Kiipulassa viikolla 7 tutustumassa vaativan erityisen tuen ammatilliseen koulutukseen ja sen järjestämisen edellytyksiin.

Vierailijat tulivat HAMKin kautta. YK:n teollistamisjärjestö UNIDO:lla ja HAMKilla on meneillään kaksivuotinen yhteisprojekti, jonka aikana ryhmästä koulutetaan maansa ensimmäisiä ammatillisia opettajankouluttajia. Opetus tapahtuu Liberiassa, Suomessa ja verkossa. Tämän Suomen jakson pituus on kaksi kuukautta.

Osana opintojaan liberialaiset tutustuivat Kiipulan ammattiopiston toimintaan. Kiipulan kehitysjohtaja Petteri Ora esitteli kattavasti erityisopetusta ja Kiipulan toimintaa, ja vierailla riitti paljon tarkentavia kysymyksiä, sillä Liberiassa ei vastaava erityisen tuen opetusta vielä ole.

Liberian opetusministeriön Patric Anderson hymyilee kameralle.
Patric Anderson tutustumiskierroksella.

Liberian opetusministeriön ammatillisesta opetuksesta vastaava johtaja Patric Anderson on hyvin vaikuttanut Suomen koulujärjestelmästä.

– On etuoikeus olla täällä ja nähdä Suomen malli niin koulutuksen suhteen kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, Anderson toteaa.

– Suomen ja Liberian välillä on paljon yhtenäisyyksiä, kuten väkimäärä, ja sodat historiassa. Liberiassa sodista on lyhyempi aika, ja on hienoa nähdä, miten Suomi toipui niistä ja on kehittänyt koulujärjestelmänsä yhdeksi maailman parhaista.

Anderson uskoo, että mukaan kotiin viemiseksi on paljon ideoita

– Olemme täällä oppineet paljon eri opettamisen metodeja ja kuinka kehittää opetussuunnitelmaa.

– On myös ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka koulut ja instituutiot toimivat yhdessä teollisuuden ja yritysmaailman kanssa, ja kuinka yhteiskunta tukee yksilöitä.

– Aiomme ehdottomasta seurata näitä askeleita, kun kehitämme Liberian koulujärjestelmää.

Liberialaisia vierailijoita tutustumassa logistiikan oppimisympäristöihin.
Vierailijat tutustuivat Janakkalan logistiikka-alan oppimisympäristöihin.

Vierailuohjelmaan kuului myös tutustuminen logistiikan koulutukseen, jossa opettaja Arto Vehkomäki esitteli työmenetelmiä.

Vierailijoiden joukosta suurimpana kysymyksenä nousi esiin, kuinka yhteistyötä ja luottamusta yritysten ja oppilaitosten välillä rakennetaan.

– Se vaatii paljon aikaa ja keskusteluja, totesivat Ora ja logistiikan opettaja Arto Vehkomäki.

– Yhteiset onnistumiset kantavat ja toimivat myös hyvinä esimerkkeinä muiden alojen yhteistyölle.

Liberialaisia vierailijoita tutustumassa puutarha-alan oppimisympäristöihin.
Kiipulan kasvihuoneviljelyn laajuus yllätti tutustujat.

Lopuksi piipahdettin kasvihuoneilla, sillä kasvihuoneita ei lämpimässä Liberiassa liiemmin tarvita. Ylipuutarhuri Henni Koskimäki kertoi kattavasti kasvihuoneen toiminnasta ja viljelystä pohjoisen olosuhteissa.

Liberialaisten vierailu on osa HAMKin ja Kiipulasäätiön kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä.

Kiitos vierailuista!


Teksti: Karin Pasila ja Petteri Ora