Valikko

Työnantajat tyytyväisiä Kiipulan ammattiopiston toimintaan

Vuoden 2021 tehdyn sijoittumiskyselyn mukaan melkein puolet eli 46 prosenttia Kiipulan ammattiopiston perustutkintokoulutuksesta valmistuneista työllistyy palkkatyöhön. Työllistyneistä 56 prosenttia työllistyi oman alan palkkatyöhön ja 23 prosenttia oman alan palkkatyöhön palkkatuella.

– Työllistyneiden määrä on ollut jatkuvasti kasvussa. Olemme kehittäneet työhönvalmennusta ja se tuottaa nyt tulosta. Lisäksi työnantajien kanssa tehtävä lisääntyvä yhteistyö ja yhteiskuntavastuullisuus parantavat nuoren onnistumisen mahdollisuuksia työelämässä. Vaikeassa maailmantilanteessa myös henkilökuntamme on tehnyt loistavaa työtä, kertoo Kiipulan ammattiopiston rehtori Jukka Kujala.

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa opiskelee vuosittain noin 1200 vaativan erityisen tuen opiskelijaa perustutkinto- ja valmentavissa koulutuksissa. Kiipula toteuttaa omaa sijoittumiskyselyään valmistuneille.

– Sijoittumiskyselymme tehdään haastattelemalla, joten samalla voimme tarvittaessa ohjata opiskelijoita eteenpäin ja kysellä heidän kuulumisiaan. Sijoittumista seurataan myös valtakunnallisesti opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Oman kyselyn avulla saamme kuitenkin tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa valmistuneiden tilanteesta, Kujala toteaa.

Vuonna 2021 perustutkinnoista valmistuneista Kiipulan opiskelijoista 23 prosenttia oli kyselyn aikaan työttömänä. 17 prosenttia oli sijoittuneena muutoin eli esimerkiksi työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa. Kahdeksan prosenttia oli jatko-opinnoissa ja kuusi prosenttia muussa työssäolossa kuten työtoiminnassa, avotyössä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Sijoittumiskyselyssä vastauksia saatiin 154 perustutkinnosta valmistuneelta. Kyselyn vastausprosentti oli 73 prosenttia.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavasta VALMA-koulutuksesta jatko-opintoihin suuntautui 85 prosenttia opiskelijoista. Työttömäksi oli jäänyt 12 prosenttia ja loput olivat työ- ja päivätoiminnassa. VALMA-opiskelijoista kyselyyn vastasi 84 valmistunutta.

– VALMAn tavoitteena on nimenomaan jatkokoulutuspaikan saaminen, joten tulos on kiitettävä ajatellen nuoren myöhempää koulutusta. Valma, ja nyt tulevaisuudessa TUVA, parantavat myös nuoren tulevaisuudessa tarvittavia arkisia taitoja ja tietoja.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta TELMA-koulutuksesta valmistuneista opiskelijoista puolet sijoittui päivätoimintaan tai siirtyi eläkkeelle. Työtoimintaan sijoittui 42 prosenttia ja jatko-opintoihin kahdeksan prosenttia valmistuneista. Vastaajia oli 16.

– TELMA-koulutuksessa opiskelee vaikeammassa koulutuksellisessa asemassa olevia nuoria. Koulutuksen avulla parannetaan opiskelijoiden valmiuksia suoriutua itsenäisesti arkisista haasteista. Koulutuksen kautta nuoren kyky selvitä arjesta ja vapaa-ajan toiminnoista paranee merkittävästi, Jukka Kujala toteaa.

Yritykset tyytyväisiä yhteistyöhön Kiipulan kanssa

Kiipulan ammattiopistossa kerätään myös työelämäpalautetta ARVO-työpaikkakyselyn avulla. Vastauksista selviää, että työnantajista 87 prosentin mielestä yhteistyö Kiipulan ammattiopiston kanssa on sujuvaa.

– Niin ikään 87 prosenttia suosittelee yhteistyötä kanssamme. Yhteistyö työpaikkojen kesken onkin toimintamme kulmakivi. Suurin osa opinnoistamme toteutetaan tällä hetkellä työelämässä, toteaa Kiipulan ammattiopiston työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen.

Siekkisen mukaan erityisen positiivista on se, että työnantajat ovat pikkuhiljaa heräämässä täsmätyöntekijöiden palkkaamisen mahdollisuuksiin ja etuihin. Täsmätyöllä tarkoitetaan yksilöllisiä työtehtäviä, jotka räätälöidään henkilön omien vahvuuksien mukaan.

– Kyselyn mukaan yli 90 prosenttia voisi palkata opiskelijoitamme töihin omaan organisaatioonsa. Tulos on huikea ja kertoo myös asenteiden muutoksesta. Yritykset ovat valmiita räätälöimään työtehtäviä saadakseen työntekijöitä. On hienoa huomata, että yritykset osaavat ajatella ennakkoluulottomasti ja pystyvät palkkaamaan töihin erilaisilla osaamisilla olevia henkilöitä, Siekkinen toteaa.

– Työnantajat olivat myös hyvin tyytyväisiä tapaamme hoitaa oppi- ja koulutussopimuksen laadintaan liittyvät käytännön asiat, Siekkinen summaa. Työelämäpalautekyselyyn vastasi yhteensä 109 yrityksen edustajaa.

Pääkuvassa: Liiketoiminnan opiskelija työharjoittelussa Riihimäellä.
Kuva: Ottopekka Wiik