Valikko

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuuksia talven sähkön riittävyyteen. Sähköpulaa ja -katkoksia voi esiintyä valtakunnallisesti. Kiipulasäätiössä asiaan on varauduttu laatimalla valmiussuunnitelma, ja lyhyisiin sähkökatkoihin on varauduttu erilaisin käytössä olevin keinoin. Valmiussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää opetus- ja muu toiminta turvallisena ja mahdollisimman häiriöttömänä.

Tarvittaessa kaikissa sähkökatkostilanteissa tarkemmat toimintaohjeet saa henkilökunnalta. He kertovat miten toimitaan, kun esimerkiksi valaistus ei toimi, vedenjakelu on keskeytynyt ja wc:n käyttö on kielletty. On myös tärkeää noudattaa annettuja ohjeita.

Sähköpulan esiintyminen on kaikkein todennäköisintä tammi- ja helmikuun kovilla pakkasjaksoilla. Sähköpula esiintyy todennäköisimmin arkiaamuisin 7–10 ja iltapäivisin 17–19, jolloin sähköä käyttävät laitteet ovat samanaikaisesti toiminnassa.

Sähkökatkoista viestitään aina mahdollisuuksien mukaan kiipula.fi-verkkosivuilla. Opiskelijoille ja huoltajille asiasta tiedotetaan Wilmassa.