Valikko

Esimerkillisiä digitekoja esille nostava Suunnannäyttäjät-kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Voittajaksi valikoitui lopulta digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä auttava Digi haltuun! -hanke, jossa Kiipula on ollut mukana osatoteuttajana.

Hankkeessa edistetään asumispalveluiden piirissä olevien eri tavoin vammaisten henkilöiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Käytännössä hanke tarjoaa digitukea eli auttaa digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä. Digitukea antavat digikaverit, jotka ovat digilaitteiden ja -palveluiden käytössä tukevia vertaisopastajia. Opastaja voi tarjota apuaan yksittäiselle asiakkaalle, mutta tapoja tukea on myös muita.

Kiipula on ollut toiminnassa mukana asiantuntijakouluttajana. Erityisopettaja Taru Koivisto ja koulutuspäällikkö Riikka Lehto loivat koulutuksia varten perussuunnitelman sekä toimivat myös kouluttajina.

– Olimme kahtena päivänä Digi Haltuun -hankkeen Digikokemusopas -kouluttajina kevättalvella 2018. Toiminta oli vasta alkanut ja Kiipulasta oli pyydetty koulutusta asiantuntijapalvelujen puolelta. Suunnittelimme Riikka Lehdon kanssa koulutusta, jossa huomioitaisiin erilaiset opiskelijat ja heidän tarpeensa, kertoo erityisopettaja Taru Koivisto hankkeesta.

Koulutuksessa käytettiin toiminnallisempia tapoja muun muassa kokemuksien ja vertaisoppimisen kautta keskestellen.

– Välillä laitoimme peruukit päähän ja heittäydyimme draamapedagogiikan kautta erilaisiin rooleihin havainnollistaaksemme mitä käytännössä oppailta voidaan kysyä tai millaisia asioita he saattavat kohdata. Toisen päivän aiheena jatkettiin muun muassa erilaiset oppimistyylit, hyvän ohjaajan ominaisuudet ja ohjaustaidot, Koivisto jatkaa.

Hanke on toteutettu yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Yhteistyössä ovat olleet mukana muun muassa kunnat, ADHD-liitto, A-Kiltojen Liitto, Epilepsialiitto, Mielenterveyden keskusliitto, Kuurojen liitto, Kehitysvammaliitto, Kiipulasäätiö sekä Kansalaisopistojen liitto. Lisäksi hanke on mukana Uudenmaan digituen yhteistyöverkostossa, Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämisverkosto Pidikeessä, Lapin alueen digiverkostossa ja SeniorSurf-verkoston, erityisesti Enter ry:n toiminnassa.